Förbehåll i bolagsordningen

De förbehåll som ett aktiebolag kan göra i sin bolagsordning är nedanstående. Klicka på förbehållet som du vill veta mer om: hembudsförbehåll samtyckesförbehåll förköpsförbehåll företrädesförbehåll (företrädesrätt till nya aktier) skiljemän rösträttsbegränsning nedsättning omvandlingsförbehåll aktie med olika rätt avstämningsförbehåll
Continue reading…

 

Vad är ett avstämningsförbehåll?

 Här är ett exempel från Bolagsverket på hur ett förbehåll kan lyda: Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, […]
Continue reading…

 

Vad är ett omvandlingsförbehåll?

Enligt 6 § 4 kap. ABL kan man ta in ett förbehåll i bolagsordningen om att en aktie av ett visst slag under vissa angivna förutsättningar och på närmare angivet sätt skall kunna omvandlas till en aktie av annat angivet slag (omvandlingsförbehåll). Tex kan man ta in ett förbehåll om att B-aktier efter 3 år ska […]
Continue reading…

 

Vad är en hembudsklausul?

Enligt enligt huvudregeln (ABL 4:7) får aktier fritt överlåtas och förvärvas om inte förbehåll har gjorts i bolagsordningen. De förbehåll som man kan göra enligt ABL är följande: – samtyckesförbehåll (ABL 4:8) – förköpsförbehåll (ABL 4:18) – hembudsförbehåll (ABL 4:27)
Continue reading…

 

Vad är ett förköpsförbehåll?

Enligt enligt huvudregeln (ABL 4:7) får aktier fritt överlåtas och förvärvas om inte förbehåll har gjorts i bolagsordningen. De förbehåll som man kan göra enligt ABL är följande: – samtyckesförbehåll (ABL 4:8) – förköpsförbehåll (ABL 4:18) – hembudsförbehåll (ABL 4:27)
Continue reading…

 

Vad är ett samtyckesförbehåll?

Enligt enligt huvudregeln (ABL 4:7) får aktier fritt överlåtas och förvärvas om inte förbehåll har gjorts i bolagsordningen. De förbehåll som man kan göra enligt ABL är följande: – samtyckesförbehåll (ABL 4:8) – förköpsförbehåll (ABL 4:18) – hembudsförbehåll (ABL 4:27)
Continue reading…

 

Vad är ett hembudsförbehåll?

Äganderätten till aktier Enligt enligt huvudregeln (ABL 4:7) finns inga begränsningar i äganderätten till aktier, utan dessa får fritt överlåtas och förvärvas. Dock kan äganderätten begränsas genom förbehåll i bolagsordningen. Enligt ABL får nedanstående förbehåll göras för begränsandet av äganderätten: – samtyckesförbehåll (ABL 4:8) – förköpsförbehåll (ABL 4:18) – hembudsförbehåll (ABL 4:27) Aktiers lika rätt Enligt likhetsprincipen (ABL 4:1) […]
Continue reading…