10 Immateriella anläggningstillgångar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför immateriella anläggningstillgångar.

I kontogrupp 10 bokförs immateriella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar utgör anläggningstillgångar och finns på tillgångssidan  i balansräkningen.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1010 Balanserade utgifter [Ej K2]
1020 Koncessioner m.m.
1030 Patent
1040 Licenser
1050 Varumärken
1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande
1070 Goodwill
1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar
1090 Valfritt huvudkonto