1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar

I huvudkontot 1080 tas pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar upp. De utgör en tillgång och finns på tillgångsidan i balansräkningen.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar
1082 Valfritt underkonto
1083 Valfritt underkonto
1084 Valfritt underkonto
1085 Valfritt underkonto
1086 Valfritt underkonto
1087 Valfritt underkonto
1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar
1089 Valfritt underkonto

Gå tillbaka till kontogrupp 10 Immateriella anläggningstillgångar för att se andra immateriella anläggningstillgångar.