4 Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

Bokföring av kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster sker i kontoklass 4. I kontoklass 4 sker bokföring av rörelsens kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster.

I huvudkontogrupperna 40-45 sker bokföring av kostnader för inköp av varor och material. Huvudkontogrupperna 40-45 är valfria, dvs man har inte angett några kontoexempel pga att man ska kunna anpassa dessa till olika branscher.

Vi kommer att ge exempel bokföringskonton för olika branscher…………

Nedan är de olika kontogrupperna – du kan läsa mer om respektive kontogrupp genom att klicka nedan:

40 Inköp av varor och material
41 Inköp av varor och material
42 Inköp av varor och material
43 Inköp av varor och material
44 Inköp av varor och material
45 Inköp av varor och material
46 Legoarbeten, underentreprenader
47 Reduktion av inköpspriser
48 Fri kontogrupp
49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten