22 Avsättningar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför avsättningar

I kontogrupp 22 bokförs avsättningar.

2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2220 Avsättningar för garantier
2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter [Ej K2]
2250 Övriga avsättningar för skatter
2260 Valfritt huvudkonto
2270 Valfritt huvudkonto
2280 Valfritt huvudkonto
2290 Övriga avsättningar