2250 Övriga avsättningar för skatter

 2250 Övriga avsättningar för skatter

2251 Valfritt underkonto
2252 Avsättningar för tvistiga skatter 
2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
2254 Valfritt underkonto
2255 Valfritt underkonto
2256 Valfritt underkonto
2257 Valfritt underkonto
2258 Valfritt underkonto
2259 Avsättningar för övriga skatter