Bokföra preliminär skatt/skatteinbetalning

Bokföring av preliminär skatt och skattebetalning: aktiebolag

Skattekonto: kto 1630

Skattefordringar: kto 1640

Skatteskulder: kto 2510

Bokföring av preliminär skatt och skattebetalning: enskild firma

konto 2010 (eget kapital delägare 1)

underkonto 2012 (avräkningskonto skatter och avgifter).