Utdelning fåmansbolag – 3:12-reglerna

Utdelning från aktiebolag beskattas i normala som inkomst av kapital (statlig skatt 30 % ). Utdelning från aktiebolag som omfattas av dem s.k. 3:12-reglerna (fåmansbolag eller FÅAB, fåmansbolagsreglerna) ska behandlas på ett särskilt sätt skattemässigt.

Skattemässigt kan det därför vara mer förmånligt för en aktieägare att  ta ut vinsten från sitt aktiebolag utdelning istället för lön (beskattas som inkomst av tjänst). Anledningen till detta är skattesatsen är för inkomst av kapital är endast 30%, vilket i det flesta fall är lägre än den progressiva skatten för inkomst av tjänst (utgörs av kommunalskatt + statlig skatt på förvärvsinkomster över skiktgränserna). Därutöver tillkommer  arbetsgivaravgifter för bolaget om 31,42 % (2010) för all inkomst som beskattas i inkomstslaget tjänst istället för  bolagsskatt (som endast är 26,3 % 2010) om vinsten tas ut som en utdelning.

Fåmansbolagsreglerna reglerar hur del av en utdelad vinst (utdelning) som en aktieägare till ett fåmansbolag (se kap 56 inkomstskattelagen) ska ta upp till beskattning som inkomst av tjänst (istället för inkomst av kapital).

Fåmansbolagsreglerna blir tillämpliga på alla aktierna och andelar som anses vara kvalificerade inkomstskattelagen (kvalificerade andelar -57:4 IL). I korthet blir aktierna/andelarna kvalificerade om den skattskyldige (aktieägaren) eller närstående till denne har arbetat i bolaget.

Fåmansbolagsreglerna kom till i samband med skattereformen 1990-91 och har genomgått många förändringar under årens lopp. Den senaste större förändringen skedde fr.o.m. 2006 och byggde delvis på en rapport till Finansministern från Edin, Hansson och Lodin.

Fåmansbolagsreglerna ger utrymme för beräkning av ett gränsbelopp som undantas från beskattning av tjänst och ska beskattas som inkomst av kapital istället. Två regler finns för beräkning av gränsbeloppet, Förenklingsregeln och Huvudregeln. Läs mer om reglerna genom att klicka nedan:

1. Beräkning av gränsbelopp enligt Förenklingsregeln.

2. Beräkning av gränsbelopp enligt Huvudregeln.