Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstkatt för juridiska personer (företag) (bolagsskatt), kapitalinkomster och fysiska (privat) personer för inkomstår /räkenskapsåret 2012 (taxeringsår 2013) uppgår till följande:

Statlig inkomstskatt (bolagsskatt, företagsskatt)

Statlig inkomstskatt (bolagsskatt) för företag (juridiska personer) är 26,3 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag.

Statlig inkomstskatt för investeringsfonder är 30 %.

Statlig inkomstskatt kapitalinkomster är 30 %.

Skiktgräns och brytpunkt

Skiktgräns och brytpunkt för uttag av statlig skatt på privat personer (fysiska personer):

Skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt

Kommunalskatt utgår inte på beskattningsbara förvärvsinkomster över 401 100 kr. Istället så utgår en statlig skatt på beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger 401 100 kr vid två skiktgränser.

Skiktgränsen är den taxerade inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgräns för statlig inkomstskatt /beskattningsbar förvärvsinkomst
Taxeringsår 2013 2012 2011 2010
Inkomstår 2012 2011 2010 2009
Nedre skiktgräns (20 %): 401 100 kr 383 000 kr 372 100 kr 367 600 kr
Övre skiktgräns (25 %): 574 300 kr 548 300 kr 532 700 kr 526 200 kr

Brytpunkt för uttag av statlig inkomstskatt

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt före grundavdrag, dvs vad man får ha i lön innan man faktiskt börjar betala statlig inkomstskatt.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt
Taxeringsår 2013 2012 2011 2010
Inkomstår 2012 2011 2010 2009
Nedre brytpunkt (20 %): 414 000 kr 395 600 kr 384 600 kr 380 200 kr
Övre brytpunkt (25 %): 587 100 kr 560 900 kr 545 200 kr 538 800 kr

2012: motsvarar en månadslön före skatt på  34 500  kr/mån respektive 48 925 kr/mån.
2011: motsvarar en månadslön före skatt på  32 966  kr/mån respektive 46 741 kr/mån.
2010: motsvarar en månadslön före skatt på  32 050  kr/mån respektive 45 433 kr/mån.

Brytpunkt för pensionärer

Brytpunkten för uttag av statlig inkomstskatt för pensionärer.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt
Taxeringsår 2013
Inkomstår 2012
Nedre brytpunkt (20 %): 436 600 kr
Övre brytpunkt (25 %): 600 700 kr