Bokföring

För dig som är enskild näringsidkare (driver enskild firma) så ska du from år 2007 upprätta årsbokslut. Om din omsättning understiger 3 miljoner kronor så får du upprätta ett förenklat årsbokslut.

Om du väljer att upprätta ett förenklat årsbokslut så räcker det med att tillämpa BFNs allmänna råd med tillhörande vägledning (PDF) BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. I de fall andra redovisningsnormer ska tillämpas finns hänvisningar i BFNAR 2006:1.

BFN har tillsammans med Skatteverket tagit fram en broschyr (SKV 282, www.skatteverket.se, se nedan) som på ett enklare sätt beskriver reglerna för en enskild näringsidkare som väljer att upprätta förenklat årsbokslut. BFN och Skatteverket har också tagit fram en blankett (SKV 2150, www.skatteverket.se, nytt fönster) som kan användas för att upprätta förenklat årsbokslut. Som ytterligare hjälp har BFN lagt ut dagboksblad som den bokföringsskyldiga kan skriva ut och använda sig av. Det går givetvis bra att skapa egna, köpa i bokhandel eller använda sig av dataprogram vid bokföringen.

För de enskilda näringsidkare som inte får, eller de som väljer att inte, upprätta förenklat årsbokslut gäller reglerna i bokföringslagen om årsbokslut samt BFNs övriga normgivning.

Att föra bok Att Föra Bok är BFNs handledning i bokföring. Den innehåller 32 fullmatade A4-sidor med råd och tips till nystartade företagare om hur en välskött bokföring bör se ut. Handledningen tar upp nyttan av en budget, hur en verifikation ska se ut och ordnas, grunderna i den löpande bokföringen, årsbokslut, årsredovisning, med mera. BFN har uppdaterat handledningen med avseende på de ändringar som skett i bokföringslagen och årsredovisningslagen och som gäller från 2007.

OBS att handledningen inte är uppdaterad med anledning av ändringar i bokföringslagen per första januari 2011 eller med anledning av att revisionsplikten delvis har slopats.

Att Föra Bok kan laddas ner gratis här (PDF 1,77 MB).

 

 

 

Skatteverkets broschyrer om bokföring, bokslut och deklaration – (SKV 282 och 283) – Del 1 och 2

Broschyrerna ”Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 och 2” beskrivs och förklaras de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och förenklade årsbokslut.

Broschyr SKV282 I broschyren ”Bokföring, bokslut och deklaration, del 1” beskrivs och förklaras de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och förenklade årsbokslut.I broschyren visas vad som får tas med i firman, hur den löpande bokföringen kan läggas upp samt hur ett förenklat årsbokslut upprättas .

 

Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 kan laddas ner gratis här (Utgåva 4, utgiven i maj 2011, www.skatteverket.se, nytt fönster).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokföring, bokslut och deklaration – del 2

Broschyr SKV282 I broschyren ”Bokföring, bokslut och deklaration, del 2” innehåller deklarationsanvisningar för den som är enskild näringsidkare (driver enskild firma).Innehållet i broschyren gäller även för dödsbon som driver enskild näringsverksamhet. Deklarationsanvisningarna gäller för samtliga enskilda näringsidkare och dödsbon oavsett om bokföringen avslutas med ett förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut eller årsredovisning.

Broschyren innehåller deklarationsanvisningar till samtliga rutor i näringsblanketterna NE, NEA, N8 och Momsbilagan.

Broschyren ersätter Dags att deklarera näringsverksamhet utan årsbokslut (SKV 283 utgåva 10).

Bokföring, bokslut och deklaration, del 2 kan laddas ner gratis här (Utgåva 15, utgiven i januari 2011, www.skatteverket.se, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande bokslutsunderlag kan vara till god hjälp

Läs mer om förenklat årsbokslut och öppningsbalansräkning.

Blanketter till din hjälp