Ej avdragsgilla kostnader

Ej avdragsgilla kostnader/utgifter?
Ej avdragsgilla kostnader är utgifter som ett bolag inte får dra av i inkomstskattedeklarationen, dvs kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla och bolaget måste betala inkomstskatt på kostnader. Ej avdragsgilla utgifter får inte blandas ihop personalförmåner. Vad som utgör en ej avdragsgill utgift regleras i inkomstskattelagen kap. 9.

Justeringen för dem ej avdragsgilla kostnaderna sker i första hand vid upprättandet av bolagets skatteberäkning. Om bolaget inte justerat för ej avdragsgilla kostnader i skatteberäkningen så måste detta i samband med att bolaget ska lämna in sin inkomstskattedeklaration. Görs inte detta kan bolaget drabbas av skattetillägg.

Justeringen görs genom att man till det redovisade (bokföringsmässiga) resultatet lägger till dem ej avdragsgilla kostnaderna. Resultatet blir att det skattemässiga resultatet ökar, vilket i sin tur bidrar till högre inkomstskatt (bolagsskatt).

Hur ska man skilja på ”ej avdragsgilla kostnader” i bokföringen?

De vanligaste ej avdragsgilla kostnaderna är nedanstående konton (BAS 2009) med avslutande texten ”ej avdragsgilla”.

Här är dem vanligaste BAS-konton som används för ej avdragsgilla kostnader:

Övriga lokalkostnader
5090 Övriga lokalkostnader
5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla

Läs mer om övriga lokalkostnader och hur man bokför övriga lokalkostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader.

Intern och extern representation
6070 Representation
6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill
7630 Personalrepresentation
7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill

Läs mer om representation och hur man bokför intern och extern representation som utgör ej avdragsgilla kostnader.

Lämnade skadestånd
6340 Lämnade skadestånd
6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla
6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla

Läs mer om lämnade skadestånd och hur man bokför lämnade skadestånd som utgör ej avdragsgilla kostnader.

Föreningsavgifter
6980 Föreningsavgifter
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

Läs mer om föreningsavgifter och hur man bokför föreningsavgifter som utgör ej avdragsgilla kostnader.

Övriga externa kostnader
6990 Övriga externa kostnader
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla

Läs mer om övriga externa kostnader och hur man bokför övriga externa kostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader.

Sjuk-och hälsovård
7620 Sjuk- och hälsovård
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill
7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill

Läs mer om sjuk- och hälsovård och hur man bokför sjuk- och hälsovård som utgör ej avdragsgilla kostnader.

Räntekostnader
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter

Läs mer om räntekostnader och hur man bokför räntekostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader.

Hantering av moms vid ej avdragsgilla kostnader
Om en kostnad inte är avdragsgill så är heller inte momsen avdragsgill som ingående moms. Därav ingår momsdelen i de kostnader som inte är avdragsgilla. Ovanstående kostnader gås igenom utförligt med konteringsexempel.