Återbetalning till utländska företagare

Från och med den 1 januari 2010 införs ett nytt ansökningsförfarande för att få moms återbetalt för varor och tjänster inom EU (EG). Däremot har det inte skett några förändringar av ansökningsförfarandet för ansöka om att få moms återbetalt utanför EU (EG). Från och med den 1 januari 2010  måste man använda Skatteverkets e-tjänst ”Momsåterbetalning inom EU” […]
Continue reading…

 

Periodisk sammanställning för tjänster (kvartalsredovisning)

Hittills har man varit tvungen att i den periodiska sammanställningen (kvartalsredovisningen) rapportera in värdet av varor som sålts momsfritt till andra EG-länder pga. att köparen åberopat ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och varan har transporterats till ett annat EG-land. Från och med 2010 måste man även rapportera in värdet av vissa tjänster som säljs momsfritt till […]
Continue reading…

 

Omsättningsland för tjänster – beskattning av tjänster vid utrikeshandel

Beskattning av tjänster vid utrikeshandel Från den 1 januari 2010 gäller två huvudregler för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. De nya huvudreglerna tar sikte på vart en tjänst anses vara omsatt vid: – försäljning till näringsidkare – försäljning till någon som inte är näringsidkare (t.ex. privatperson) Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas i det […]
Continue reading…

 

Nya mervärdesskatteregler (momsregler) 2010

Under 2010 träder tre nya mervärdesskatteregler i kraft från och med 1 januari 2010. De nya momsreglerna berör omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Läs mer om respektive regel genom att klicka nedan: Omsättningsland för tjänster – beskattning av tjänster vid utrikeshandel Periodisk sammanställning för tjänster (kvartalsredovisning) Återbetalning till utländska företagare […]
Continue reading…