Periodisk sammanställning för tjänster (kvartalsredovisning)

Hittills har man varit tvungen att i den periodiska sammanställningen (kvartalsredovisningen) rapportera in värdet av varor som sålts momsfritt till andra EG-länder pga. att köparen åberopat ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och varan har transporterats till ett annat EG-land. Från och med 2010 måste man även rapportera in värdet av vissa tjänster som säljs momsfritt till […]
Continue reading…