14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Bokföring av, bokföra, hur man bokför lager, produkter i arbete och pågående arbeten

I kontogruppen 14 bokförs lager, produkter i arbete och pågående arbeten. De utgör omsättningstillgångar och finns på tillgångsidan i balansräkningen.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1410 Lager av råvaror
1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
1430 Lager av halvfabrikat
1440 Produkter i arbete
1450 Lager av färdiga varor
1460 Lager av handelsvaror
1470 Pågående arbeten
1480 Förskott för varor och tjänster
1490 Övriga lagertillgångar