1480 Förskott för varor och tjänster

I huvudkonto 1480 bokförs förskott för varor och tjänster. Förskott för varor och tjänster utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Förskott för varor och tjänster är tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1481 Remburser
1482 Valfritt underkonto
1483 Valfritt underkonto
1484 Valfritt underkonto
1485 Valfritt underkonto
1486 Valfritt underkonto
1487 Valfritt underkonto
1488 Valfritt underkonto
1489 Övriga förskott till leverantörer

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.