Reseersättning och resekostnader

Bokföring av reseersättning och resekostnader – vi går igenom hur man ska bokföra olika former av reseersättningar och resekostnader.

Reseersättning – en arbetsgivare ska ersätta de kostnader som en anställd har för resor i tjänsten, till exempel kostnader för färdmedel, ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresan och kostnader för att utnyttja egen bil i tjänsten. Läs mer här om de olika formerna av reseersättning och resekostnader.

Bokföring av resekostnader i tjänsten

En arbetsgivare ska ersätta den anställde för direkta resekostnader för till exempel flyg, tåg, taxi ska du ha ersättning från din arbetsgivare. Denna ersättning är en kostnadsersättning och är skattefri. De flesta företag där det förekommer tjänsteresor har någon form av resereglemente som talar om hur och till vilka kostnader du har rätt att resa i tjänsten.

Bokföring av traktamente

Bokföring av traktamenten inom Sverige

Bokföring av traktamente i utlandet (utlandstraktamente)

Bokföring av restidsersättning

Bokföring av skattefri reseersättning – bokföring av bilersättning (milersättning)

Reseersättning – en arbetsgivare ska ersätta de kostnader som en anställd har för resor i tjänsten, till exempel kostnader för färdmedel, ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresan och kostnader för att utnyttja egen bil i tjänsten.