Periodisk sammanställning för tjänster (kvartalsredovisning)

Hittills har man varit tvungen att i den periodiska sammanställningen (kvartalsredovisningen) rapportera in värdet av varor som sålts momsfritt till andra EG-länder pga. att köparen åberopat ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och varan har transporterats till ett annat EG-land.

Från och med 2010 måste man även rapportera in värdet av vissa tjänster som säljs momsfritt till andra EG-länder.

Rapporteringsskyldighet föreligger endast om båda nedanstående villkor är uppfyllda:
-tjänsterna säljs momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till näringsidkare
-köparen finns i ett annat EG-land och ska deklarera och betala moms på inköpet.

Du ladda ner en periodisk sammanställning från SKV.

Källa: SKV – Periodisk sammanställning för varor och tjänster