20 Eget kapital

Bokföring av, bokföra, hur man bokför eget kapital

I kontogrupp 20 bokförs eget kapital. Nedan är de olika huvudkontona för enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag,ideella föreningar, aktiebolag och ekominska föreningar – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

Eget kapital för enskild näringsidkare
2010 Eget kapital, enskild näringsidkare
2050 Avsättning till expansionsfond
Eget kapital för delägare i handelsbolag
2010 Eget kapital, delägare 1
2020 Eget kapital, delägare 2
2030 Eget kapital, delägare 3
2040 Eget kapital, delägare 4
Eget kapital för delägare i kommanditbolag
2010 Eget kapital, delägare 1
2020 Eget kapital, delägare 2
2030 Eget kapital, delägare 3
2040 Eget kapital, delägare 4
Eget kapital i ideella föreningar
2060 Eget kapital i ideella föreningar
2070 Ändamålsbestämda medel
Eget kapital i aktiebolag
2080 Bundet eget kapital
2090 Fritt eget kapital
Eget kapital i ekonomiska föreningar
2080 Bundet eget kapital
2090 Fritt eget kapital