Statslåneräntan den 30 november 2017

Statslåneräntan 30 november 2017 Statslåneräntan den 30 november 2017 har fastställts till 0,49 % (statslåneränta 30 nov 2017). Statslåneräntan 30 nov har ökat jämfört med förra årets statslåneränta som låg på 0,27 % (statslåneränta 30 nov 2016). Statslåneränta 30 nov 2017: 0,49% Statslåneränta 30 nov 2016: 0,27% Statslåneräntan den 30 november styr många skattemässiga beräkningar, bl.a. bilförmån, schablonintäkt på […]
Continue reading…

 

Beslut om enklare regler för mindre företag

Riksdagen har nu antagit regeringens proposition om enklare redovisning för mindre företag (se: ekonomi-info.nu ). Det innebär bl.a. att kraven på upplysningar i noter begränsas för mindre företag. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2016 och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
Continue reading…

 

Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter

Enligt beslut av riksdagen den 4/11 börjar de nya reglerna att gälla den 1 januari 2016. En spärregel införs som innebär att process om skattebrott inte får inledas om Skatteverket dessförinnan har fattat beslut om skattetillägg i fråga om samma felaktighet avseende samma person. Motsvarande gäller även om det är åklagaren som först inlett en skatteprocess, då får inte skatteverket fatta beslut om skattetillägg i samma fråga.
Continue reading…

 

Deklarationstidpunkter för inkomstdeklaration som lämnas 2016 för fysiska personer och dödsbon

Senast den 2 maj ska deklarationen lämnas in för både fysiska personer och dödsbon. Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta inkomstdeklarationer har möjlighet att ansöka om ett s.k. byråanstånd hos Skatteverket.
Continue reading…

 

Deklarationstidpunkter för inkomstdeklaration som lämnas 2016 för fysiska personer och dödsbon

Senast den 2 maj ska deklarationen lämnas in för både fysiska personer och dödsbon. Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta inkomstdeklarationer har möjlighet att ansöka om ett s.k. byråanstånd hos Skatteverket.
Continue reading…