Resultatkonton för hotell och resturang

SHRs bokföringskonton för bokföring av hotell och restaurang resultatkonton :

30 Försäljning logi I kontogrupp 30 redovisas hotellrörelsens huvudintäkter, dvs. logiintäkter vid uthyrning av hotellrum och stugor samt intäkter som har ett direkt samband med logiintäkterna, t.ex. avgifter för No-Show, Early departure och röksanering, intäkter när flera personer bor i hotellrummet, t.ex. intäkter för extrasängar.I kontogruppen redovisas även rörliga provisioner som hotellet betalar till bokningssystem och resebyråer. Summan av kontogruppen visar därmed hotellets nettointäkt av uthyrning av hotellrum.
3010 Hotellrum (reducerad moms 12%) Här redovisas alla intäkter från uthyrning av hotellrum. Här ingår bland annat normalpriser, avtalspriser, helger, grupper, personalpriser, tjänsteövernattningar och diverse värdekort (netto)
3011 Affärsresenärer
3012 Möten
3013 Privat
3014 Grupp
3019 Rabatt hotellrum Här bokförs lämnade rabatter på hotellrum, utöver normala säsongs- och veckovariationer.
3020 Andra logiintäkter (reducerad moms 12%) Här redovisas andra logiintäkter.
3021 No-Show-intäkter (ej momspliktig omsättning) Två olika situationera) Intäkter till bolaget som uppstår när gästen har gjort en avbokning efter den tid avbokning kan ske utan avgifter men innan gästen kan sägas ha tillträde till rummet, d.v.s. kunden debiteras för rummet. Sådana intäkter utgör en form av skadestånd och är inte att hänföra momspliktig omsättning.

b) Beträffande intäkter som hänför sig till situationer när kunden inte har gjort någon avbokning och inte anländer eller då avbokning sker så sent att gästen kan sägas haft tillträde till rummet är rättsläget för närvarande ännu osäkert. Skatteverket har preliminärt uttryckt att sådana intäkter ändå skall hänföras till uthyrning av hotellrum (enligt konto 3010).

Skatteverkets bedömning får dock enligt vad SHR erfarit från momsexpertis betraktas som tveksam eftersom visst stöd för att behandla sådana intäkter som ej momspliktig omsättning återfinns bl a i en dom från EG-domstolen. SHR verkar för en lösning i frågan. Väljer man att inte redovisa moms på dessa intäkter rekommenderar SHR att man för Skatteverket skriftligen öppet redovisar förutsättningarna och hur man hanterar momsen, gärna i en bilaga till skattedeklarationen.

3022 Dagrum (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för uthyrning av hotellrum under dagen (ej övernattning).
3023 Early departure (ej momspliktig omsättning) Här redovisas intäkter för ”Early departure”, dvs. när gästen åker tidigare än bokad avresedag och ska betala en avgift, hela eller delar av kostnaden för hotellrummet. Moms ska inte redovisas då någon tjänst inte har tillhandahållits.
3024 Late check-out (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för ”Late check-out”, dvs. när gästen behåller sitt rum längre än hotellets normala utcheckningstid och ska betala en avgift, hela eller delar av kostnaden för hotellrummet.
3025 Extrasängar (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för extrasängar, dvs.  när gästen ska betala för extrasäng och barnsäng.
3026 Husdjur (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för husdjur, dvs. när gästen ska betala för husdjur, till exempel hund och katt.
3027 Röksanering (ej momspliktig omsättning) Här redovisas intäkter för röksanering, dvs. när gästen har rökt i ett hotellrum och ska betala för röksanering, då ersättningen har skadeståndskaraktär.
3030 Stughyror (reducerad moms 12%) Här redovisas alla intäkter från uthyrning av stugor. Om uthyrningen av stugan förmedlas i eget namn blir bokningsbolaget hotellrörelse med reducerad moms 12 % på uthyrningen som följd.
3039 Rabatt stughyror (reducerad moms 12%) Här redovisas lämnade rabatter till kund på stugor.
3040 Uthyrning av lägenheter (timeshare, reducerad moms 12%) Här redovisas alla intäkter från uthyrning av lägenheter. Om uthyrningen av lägenheten förmedlas i eget namn blir bokningsbolaget hotellrörelse med reducerad moms 12 % på uthyrningen som följd.
3045 Intäkter av skötsel av lägenheter (timeshare, 25% moms) Här redovisas alla intäkter från skötsel av lägenheter (timeshare).
3081 Gästfrihet/VIP Complimentary logi (reducerad moms 12%) På detta konto redovisas gästfrihet för logi som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster, kunder och bokare.Detta konto bör inte användas vid avdrag på notan eller fakturan när en gäst klagar eller är missnöjd. Istället debiteras konto 3082 Gästkompensation hotell.
3082 Gästkompensation hotell På detta konto redovisas kostnaden för kompensationer när en gäst klagar eller är missnöjd (t.ex. med rummet, städningen eller receptionsservicen).Antingen består kompensationen av ett prisavdrag eller av en vara eller tjänst som verksamheten bjuder på som kompensation. Denna internomförs och bokförs då på detta konto. Observera alltså att kontot debiteras.
3083 Rörliga bokningsavgifter På detta konto redovisas (debiteras) rörliga bokningsavgifter till reservationssystem, t.ex. Best Western, Choice Hotels, internet service providers och andra.
3085 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag/system (25% moms) På detta konto redovisas (debiteras) provisioner till resebyråer och bokningsbolag.Vid bokningar för grupper, kurser, möten etc. är provisionen i regel lägre än vid bokning av hotellrum. Detsamma gäller för restaurangtjänster.Förmedlingstjänster för vilka ersättning betalas till utländska näringsidkare anses fr.o.m. 1 januari 2010 omsatta i det land där köparen är etablerad (enligt huvudregeln).Om en utländsk näringsidkare (t.ex. utländsk resebyrå) tillhandahåller förmedlingstjänster till ett svenskt hotell anses dessa tjänster omsatta i Sverige. Detta innebär att när den utländska näringsidkaren fakturerar dessa tjänster så skall det ske utan moms och det svenska hotellet ska redovisa utgående moms (samt ingående moms) på dessa förvärv i sin skattedeklaration. Om tillhandahållaren av tjänsterna även är etablerad i Sverige och det svenska etableringsstället på något sätt medverkar i tillhandahållandet av tjänsterna ska fakturering ske med svensk moms. Om förmedlaren (agenten) är ett svenskt bolag skall alltid svensk moms debiteras om du som betalar är ett svenskt hotell. I Skattedeklarationen skall skiljas på provision som betalas till resebyrå etc. i annat EU land och provision som betalas till icke EU-land.
31 Försäljning övrigt hotell I kontogruppen redovisas hotellets övriga intäkter, det vill säga intäkter från telefon, kioskvaror, minibar, gästtvätt, tidningar, betal-TV, m.m.
3110 Kommunikation och underhållning (oreducerad moms 25%, reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter från telefonförsäljning, fax, datakommunikation och Internet-Access i gästrummen och business center samt intäkter från underhållning i TV-system, etc. Vid exempelvis Internet-Access, telefon för dagmöten bör oreducerad moms 25 % gälla. Telefoni och fax i restaurang och lobby medför oreducerad moms 25 %.Vid behov kan kontot underindelas:
3111 Telefon (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för telefoni och fax för hotellgäster.
3112 Internet-access (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för internet-access för hotellgäster.
3114 Rabatt kommunikation (reducerad moms 12%) Här redovisas rabatter för telefoni och internet-access för hotellgäster.
3115 TV (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för betalkanaler på TV för hotellgäster.
3116 Film (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för film som visas för hotellgäster.
3118 Övrig underhållning Här redovisas intäkter för övrig underhållning för hotellgäster som inte specificerats ovan.
3119 Rabatter underhållning (reducerad moms 12%) Här redovisas rabatter på underhållning.
3120 Minibar livsmedel (reducerad moms 12%) Här redovisas försäljning av livsmedelsprodukter i minibar i hotellrummen.
3122 Minibar lättöl, vatten, läsk (reducerad moms 12%)
3123 Minibar cider och alkoläsk (oreducerad moms 25%)
3124 Minibar starköl (oreducerad moms 25%)
3125 Minibar vin (oreducerad moms 25%)
3126 Minibar sprit (oreducerad moms 25%)
3127 Minibar varor ej livsmedel (oreducerad moms 25%)
3129 Rabatt minibar Moms beroende på slag av vara.
3130 Försäljning kioskvaror livsmedel (reducerad moms 12%) Här redovisas försäljning av kioskvaror som är livsmedel, t.ex. öl, vatten, läsk, mat, godis, chips och frukt som säljs i receptionen på hotellet.
3131 Kioskvaror, icke livsmedel (oreducerad moms 25%)
3132 Kioskvaror, livsmedel (reducerad moms 12%)
3133 Automatförsäljning, icke livsmedel (oreducerad moms 25%)
3134 Automatförsäljning, livsmedel (reducerad moms 12%)
3135 Tobak (oreducerad moms 25%)
3139 Rabatt kioskvaror
3140 Försäljning butiksvaror Här redovisas försäljning i egen butik, t.ex. hygienartiklar, gåvor, kläder, tidningar och souvenirer.
3141 Hygienartiklar (oreducerad moms 25%)
3142 Kläder (oreducerad moms 25%)
3145 Dagstidningar (reducerad moms 6%)
3147 Souvenirer, icke livsmedel (oreducerad moms 25%)
3148 Souvenirer, livsmedel (reducerad moms 12%)
3149 Rabatt butiksvaror Moms beroende på slag av vara.
3150 Övriga hotelltjänster (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter av övriga hotelltjänster som utförts för gästs räkning.
3151 Gästtvätt (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter av tvätt och pressning som utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern tvättanläggning.
3152 Bagagehantering (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för bagagehantering som utförts för gästs räkning.
3153 Leveranser till hotellrummet (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för leveranser till hotellrummet, t.ex. program, presenter, blommor, mat och dryck etcetera som utförts för gästs räkning.
3154 Barnpassning (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter för barnpassning som har utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi.
3155 Massage (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter för massage och behandlingar, i hotell som inte har särskild SPA-avdelning, som har utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi. Angående moms, se även ingressen till kontogrupp 36.Det bör här observeras att fr.o.m. 2010 har införts nya regler avseende omsättningsland för tjänster. Den mest väsentliga förändringen som genomförts är att den s.k. huvudregeln förändrats i fråga om tillhandahållandet av tjänster mellan företag på så sätt att sådana tjänster som avses i huvudregeln anses omsatta i köparens land, varvid köparen ansvarar för inbetalning av skatten (omvänd skattskyldighet) om säljaren och köparen är etablerade i olika länder.

När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln. Det ska också observeras att dessa regler innebär att om ett hotell säljer tjänster som omfattas av huvudregeln (t.ex. massage) till en utländsk företagare inom EU skall dessa tjänster rapporteras i en periodisk sammanställning varje kvartal (eller varje månad). Som säljare behöver man därför för varje rapporteringsperiod veta till vem man säljer (VAT-nummer) och för hur mycket.

När ett svenskt företag tillhandahåller en tjänst som omfattas av huvudregeln ska säljaren kunna visa att köparen är en näringsidkare. Säljaren måste dessutom vara i god tro att köparen gör sitt inköp i egenskap av näringsidkare. Säljaren ska enligt Skatteverket i normalfallet anses vara i god tro om säljaren har utrett att köparen är näringsidkare med hjälp av t.ex. köparens VAT-nummer. Endast när det är fråga om sådana tjänster som normalt tillhandahålls även till annan än näringsidkare (vilket är fallet med t.ex. massagetjänster) ska säljaren begära att köparen särskilt intygar att han gör förvärvet i egenskap av näringsidkare (och således inte för privat bruk).

Vid försäljning till privatpersoner är dock huvudregeln såsom tidigare att beskattning skall ske i det land där säljaren är etablerad. SHR har bedömt att detta konto berörs av förändringarna och att moms då ska redovisas enligt ovan.

3156 Bad/bastu (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för bad/bastu, det vill säga oftast fördelade intäkter, i hotell som inte har särskild SPA-avdelning (så kallade SPA och kurortshotell, se kontogrupp 36). Ang. hantering av moms se kontot ovan, 3155
3160 Transporter och parkering Här redovisas intäkter av transporter/taxi som utförts för gästs räkning samt parkeringsavgifter i eget eller inhyrt garage.
3161 Taxi (reducerad moms 6%) Här redovisas intäkter av taxiresor som utförts för gästs räkning i hotellets namn. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen taxirörelse som i extern taxirörelse.
3162 Flygplatstransport (reducerad moms 6%) Här redovisas intäkter för transporter till och från flygplats som utförts för gästs räkning i hotellets namn.
3163 Buss (reducerad moms 6%) Här redovisas intäkter för busstransporter som utförts för gästs räkning i hotellets namn.
3164 Kollektivtrafikbiljetter (reducerad moms 6%) Här redovisas intäkter för kollektivtrafikbiljetter och kollektivtrafikkort som sålts till gästen i hotellets namn.
3165 Garage (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för garageuthyrning för hotellets gäster.
3166 Garage (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter för garage från hyra av icke boende hotellgäster, t.ex. mötesgäster endast dag.
3167 Cykeluthyrning (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter av cykeluthyrning.
3168 Båtuthyrning (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter av båtuthyrning
3169 Övriga transporter (oreducerad moms 25%, reducerad moms 6%) Här redovisas intäkter av övriga transporter. Moms beroende på typ av transport.
3170 Turistkort/rabattkort/biljetter Här redovisas intäkter av sålda turistkort.
3171 Turistkort (oreducerad moms 25%)
3172 Rabattkort (oreducerad moms 25%)
3173 Teaterbiljetter (reducerad moms 6%)
3174 Biobiljetter (reducerad moms 6%)
3175 Kultur (reducerad moms 6%) Här avses teater, balett, cirkus, opera med mera.
3180 Övriga intäkter från övernattningar (reducerad moms 12%) Här bokförs övriga intäkter från övernattningar, t.ex. bostadsrätter, stugor, camping, etc som är en sidoverksamhet till hotellrörelse, stugbyar, camping.
3181 Bostadsrätter
3182 Stugor
3183 Camping
3184 Personalbostäder
3189 Rabatt övriga intäkter från övernattningar
3190 Försäljning övrigt hotell (oreducerad moms 25%) Här redovisas övriga hotellintäkter för vilka inget särskilt konto lagts upp i kontogruppen. Här bokförs t.ex. växlingsavgifter, kursvinst vid växling, faktureringsavgifter som avser fakturor från hotellets verksamhet samt uthyrning av monteryta och reklamplatser.Det bör här observeras att fr.o.m. 2010 har införts nya regler avseende omsättningsland för tjänster. Den mest väsentliga förändringen som genomförts är att den s.k. huvudregeln förändrats i fråga om tillhandahållandet av tjänster mellan företag på så sätt att sådana tjänster som avses i huvudregeln anses omsatta i köparens land, varvid köparen ansvarar för inbetalning av skatten (omvänd skattskyldighet) om säljaren och köparen är etablerade i olika länder.:När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln.

Det ska också observeras att dessa regler innebär att om ett hotell säljer tjänster som omfattas av huvudregeln till en utländsk företagare inom EU skall dessa tjänster rapporteras i en periodisk sammanställning varje kvartal (eller varje månad). Som säljare behöver man därför för varje rapporteringsperiod veta till vem man säljer (VAT-nummer) och för hur mycket. När ett svenskt företag tillhandahåller en tjänst som omfattas av huvudregeln ska säljaren kunna visa att köparen är en näringsidkare.

Säljaren måste dessutom vara i god tro att köparen gör sitt inköp i egenskap av näringsidkare. Säljaren ska enligt Skatteverket i normalfallet anses vara i god tro om säljaren har utrett att köparen är näringsidkare med hjälp av t.ex. köparens VAT-nummer.

Endast när det är fråga om sådana tjänster som normalt tillhandahålls även till annan än näringsidkare (vilket är fallet med t.ex. massagetjänster) ska säljaren begära att köparen särskilt intygar att han gör förvärvet i egenskap av näringsidkare (och således inte för privat bruk).

Vid försäljning till privatpersoner är dock huvudregeln såsom tidigare att beskattning skall ske i det land där säljaren är etableradSHR har bedömt att detta konto berörs av förändringarna beroende på vad det är för tjänst och att moms då ska redovisas enligt ovan.

3191 Växlingsavgifter (ej momspliktig omsättning)
3192 Upplåtelse av reklamplats/monterhyra (oreducerad moms 25%)
3193 Uthyrning butiksyta, t.ex. i lobby efter ansökan om frivillig skattskyldighet (oreducerad moms 25%)
3194 Uthyrning butiksyta, t.ex. i lobby (ej momspliktig omsättning)
3195 Faktureringsavgifter (oreducerad moms25%, reducerad moms 12%, reducerad moms 6%) Momssats beroende på vad som har sålts.
3199 Övrig försäljning (ej momspliktig omsättning)
32 Försäljning mat I kontogruppen redovisas företagets försäljning av mat. För att få en bättre kontroll på försäljningen rekommenderas att statistik på olika produkter och målgrupper förs utanför bokföringen, se kontoklass 9.
3210 Mat i restaurangen och/ eller kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter vid försäljning av mat. Till mat räknas t.ex. kalla och varma rätter, smörgåsar, nattmackor, kaffebröd. Vid behov kan kontot underindelas t.ex.:
3211 Mat Restaurangen
3212 Mat Kaféet
3215 Hämtmat ( catering utan kringtjänster)(reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter vid försäljning av mat och som levereras till kund, såväl från en matvarubutik som från en restaurang eller cateringföretag.Detta konto tillämpas endast när det är fråga om ren försäljning av mat utan några kringtjänster såsom ytterligare tillagning av mat på plats, iordningställande av lokal, service, städning eller liknande.Tillhandahållande av värmeskåp samt uppvärmning och diskning av serveringsfat etc. får dock anses underordnat leveransen av mat, varför detta inte betraktas som kringtjänster.
3216 Catering med kringtjänster, mat(oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från sådana cateringtjänster som utöver leverans av mat innefattar tjänster som är nära förbundna med serveringen av maten.Exempel på sådana tjänster är t. ex. iordningställande av lokalen där serveringen kommer att ske, eventuell tillagning av maten, tillhandahållandet av serveringstjänst, servering av själva måltiden eller städning efter tillställningen.
3219 Rabatt mat (oreducerad moms 25%) Här bokförs lämnade rabatter på mat.
3220 Frukost (oreducerad moms 25%) Här redovisas försäljning av frukost, både om det ingår i rumspriset vid försäljning av hotellrum och om det säljs utan övernattning. En rekommendation är att fördela en del av totalpriset för en övernattning till kontot.
3230 Personalmat (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkten av försäljning av mat till personalen:Regeringsrätten har 2010 kommit med ett avgörande som säger att momsen på personalmat ska beräknas på det pris som den anställde faktiskt betalar (se vidare kollektivavtalet SHR/HRF beträffande kostbestämmelser). SHR:s tolkning av Regeringsrättens avgörande är således att Skatteverkets tidigare ställningstagande (inramat nedan) inte är korrekt. Skatteverket har vid kontoplanens publicerande, december 2010, dock inte meddelat hur man avser att agera vidare i frågan om moms på personalmat.

SHR uppmanar berörda företag att hålla sig informerade om utvecklingen, dels via Skatteverkets hemsida skatteverket.se, dels via SHR:s hemsida shr.se.

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket som skall tillämpas fr.o.m. 1 april 2009 ska moms redovisas på marknadsvärdet för måltiden även om det belopp som betalas av den anställde är lägre, t.ex. till följd av kollektivavtal.

Vid fastställande av vad som utgör marknadsvärde för en måltid bör man i första hand – för det fall det är aktuellt – utgå från det pris som utomstående får betala om de köper måltider i matsalen.

En förutsättning för att ett sådant pris ska kunna tillämpas är dock att restaurangen även öppet vänder sig till utomstående och att det inte bara är fråga om enstaka försäljningar till besökande på företaget.Om sådan öppen försäljning till utomstående inte förekommer bör enligt ett ställningstagande från Skatteverkets i stället genomsnittspriset för en lunch i Sverige utgöra utgångspunkt (76 kr år 2010).

Om graden av service och standarden på maten är lägre än på en vanlig lunchrestaurang, t.ex. självservering, kan dock ett lägre pris åsättas. SHR har muntligen fått besked från Skatteverket att ett pris som utgör ca 75 procent av genomsnittspriset för en lunch under sådana förhållanden normalt bör godtas (detta belopp var för år 2009 55 kr, dvs. 11 kr per anställd, men det bör beaktas att genomsnittspriset för en lunch justeras årligen). Väljer man att tillämpa denna schablonberäkning rekommenderar SHR att man skriftligen informerar Skatteverket om detta.Erbjudanden av typen att den anställde kan köpa 11 luncher till priset för 10 anses enligt Skatteverket inte innebära att försäljning sker under marknadsvärdet.SHR har av momsexpertis erfarit att det är tveksamt om Skattverkets ställningstagande är korrekt. Bland annat ifrågasätts om det är korrekt att moms skall redovisas på ett högre belopp än vad som betalas om det finns affärsmässiga skäl till detta. Vidare menar man att det inte är korrekt att utgå ifrån Skatteverkets genomsnittspris när jämförbar extern omsättning saknas utan då skall kostnaden för tillhandahållandet istället vara utgångspunkt. Väljer man att frångå Skatteverkets ställningstagande rekommenderar SHR att man öppet redovisar detta skriftligen för Skatteverket så att man undviker skattetillägg som annars kan påföras.

3281 Gästfrihet/VIP Complimentary MAT (oreducerad moms 25%) På detta konto redovisas bjudnotor som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster/kunder/bokare.
3282 Gästkompensation MAT (oreducerad moms 25%) Konton används vid avdrag på notan/fakturan när en gäst klagar/är missnöjd.
33 Försäljning dryck I kontogruppen redovisas företagets försäljning av dryck.
3310 Kaffe och te för förtäring i restaurangen/kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter vid försäljning av kaffe och te.
3311 Kaffe (oreducerad moms 25%)
3312 Te (oreducerad moms 25%)
3315 Hämtdryck/avlämning av dryck (catering utan kringtjänster)(reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter vid försäljning av drycker och som levereras till kund, såväl från en matvarubutik som från en restaurang, café eller cateringföretag. Detta konto tillämpas endast när det är fråga om ren försäljning av drycker utan några kringtjänster såsom ytterligare beredning av drycker på plats, iordningställande av lokal, service, städning eller liknande.Tillhandahållande av kylskåp för förvaring av drycker och liknande får dock anses underordnat leveransen av drycker varför detta inte betraktas som kringtjänster.
3316 Catering med kringtjänster, drycker (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från sådana cateringtjänster som utöver leverans av drycker innefattar tjänster som är nära förbundna med serveringen av drycken.Exempel på sådana tjänster är t.ex. iordningställande av lokalen där serveringen kommer att ske, tillhandahållandet av serveringstjänst, servering av själva drycken eller städning efter tillställningen.
3320 Öl (klass I och IIA), vatten, läsk och juice för förtäring i restaurangen /kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från öl (klass I och II), mineralvatten och annat bordsvatten, läsk och andra alkoholfria drycker.
3325 Öl (klass I och IIA), vatten, läsk och juice för avhämtning (reducerad moms 12%)
3329 Rabatt öl, vatten och läsk för förtäring i restaurangen /kaféet (oreducerad moms 25%) Här bokförs lämnade rabatter på drycker som bokförts på konto ’3320 Öl (klass I och IIA), vatten, läsk och juice (oreducerad moms 25 %)’.
3330 Cider och alkoläsk för förtäring i restaurangen /kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter vid försäljning av cider och all övrig s.k. alkoläsk.
3340 Starköl (klass IIB och III) för förtäring i restaurangen /kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från starköl, t.ex. från tank, fat eller flaska.
3341 Flasköl
3342 Tank/fatöl
3350 Vin för förtäring i restaurangen /kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från vin med alkoholhalt upp till och med 15 %.
3355 Starkvin för förtäring i restaurangen /kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från starkvin med alkoholhalt över 15 %.
3360 Sprit för förtäring i restaurangen /kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från sprit.
3365 Drinkar för förtäring i restaurangen /kaféet (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från drinkförsäljning då fördelning på respektive konto för sprit/vatten/vin/kaffe inte redovisas.
3381 Gästfrihet/VIP Complimentary DRYCK (oreducerad moms 25%) På detta konto redovisas bjudnotor som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster/kunder/bokare.
3382 Gästkompensation DRYCK (oreducerad moms 25%) Konton används vid avdrag på notan/fakturan när en gäst klagar/är missnöjd.
34 Försäljning övrigt restaurang I kontogruppen redovisas restaurangens övriga intäkter.
3410 Lokalhyra restaurang (reducerad moms 12%) Här redovisas intäkter för lokalhyra för restaurangavdelningar i restauranger som används vid festvåningsarrangemang.
3415 Hyra för utrustning (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter för uthyrd utrustning i samband med temamiddagar, festvåningsarrangemang i restauranger.
3420 Roulett, casino och spel i egen regi (ej momspliktig omsättning) Här redovisas intäkten av spel som företaget driver i egen regi, t.ex. flipperspel.
3422 Spelintäkter, vinstandel spel (ej momspliktig omsättning) Här redovisas vinstandel från t.ex. spelautomater och casino som inte drivs i egen regi.  T.ex. Svenska Spel och Cherry Casino.
3430 Tobak (oreducerad moms 25%) Här redovisas försäljning av tobak. Även vinstandelar från tobaksautomater bokförs här.
3440 Entréavgifter (oreducerad moms 25%, reducerad moms 6%) Här redovisas erhållna entréavgifter för t.ex. dans, stand-up comedy eller andra restaurangarrangemang.
3441 Entré 25% moms
3442 Entré kultur 6% moms Här redovisas entréavgifter som avser konserter, teater, revy, trolleri- och musikalföreställningar. Gäller även när någon abonnerar en hel föreställning eller ett helt evenemang.
3450 No-Show-intäkter (ej momspliktig omsättning) Här redovisas intäkter för No-show, dvs. när gästen inte har avbokat i rätt tid eller när färre gäster kommer än som bokat och restaurangen tagit betalt för hela eller delar av besöket.Intäkten är en ej momspliktig omsättning då ingen prestation har utförts, t.ex. vid julbord.
3460 Blommor, dekorationer, festvåningsarrangemang (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter för blommor, dekorationer temamiddagar och festvåningsarrangemang.
3469 Inköp festvåningsarrangemang (oreducerad moms 25%) Här bokförs de inköp av dekorationer som görs för festvåningsarrangemang.
3470 Garderob (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från garderob.
3490 Gästaktiviteter Restaurang (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från till exempel vinprovning.
3499 Försäljning övrigt restaurang (oreducerad moms 25%, reducerad moms12,6 eller0%) Momssats beroende på vad som sålts Här redovisas bl.a. faktureringsavgifter som avser fakturor från restaurangen samt försäljning av övrigt som det inte finns något konto för i kontogruppen.
35 Försäljning möten I kontogruppen redovisas intäkter från mötesverksamhet. Det gäller oavsett om verksamheten sker i anslutning till en hotellverksamhet eller enskilt som t.ex. en dagmötesanläggning
3510 Hyra möteslokaler (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter av uthyrning av möteslokaler. Även den del av paket, som avser lokalhyra, skall redovisas på detta konto. Resterande del av mötespaket skall fördelas på respektive konton. Vid behov kan kontot underindelas efter intäktskälla (t.ex. Fakturerad hyra möteslokaler samt Paketfördelad hyra möteslokaler).
3511 Hyra möteslokaler påföljande dag (oreducerad moms 25%)
3512 Hyra möteslokaler dagmöten (oreducerad moms 25%)
3513 Telefon (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter för telefoni och fax för mötesgäster.
3514 Internet-Access (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter för internet-access för mötesgäster.
3515 Rabatt kommunikation (oreducerad moms 25%) Här redovisas rabatter för telefoni och internet-access för mötesgäster.
3516 Hyra grupprum (oreducerad moms 25%)  Här redovisas intäkter av uthyrning av grupprum, som inte ingår i ordinarie lokalhyra eller mötespaket.
3517 Övrig underhållning (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter för övrig underhållning för mötesgäster som inte specificerats ovan
3518 Rabatt underhållning (oreducerad moms 25%) Här redovisas rabatter för underhållning för mötesgäster
3520 Avbokningsavgifter möten (ej momspliktig omsättning) Här redovisas intäkter vid för sent avbokade möten.
3530 Hyra mötesutrustning/mötesmaterial/kopiering (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter av uthyrning av mötesutrustning samt försäljning av mötesmaterial och kopieringstjänster, som inte ingår i lokalhyran eller mötespaket.
3531 Hyra mötesutrustning (oreducerad moms 25%)
3532 Mötesmaterial/kopiering (oreducerad moms 25%)
3540 Gäst- och mötesaktiviteter externa Här redovisas intäkter från mötesaktiviteter såsom t.ex. go cart, hästridning, teambuilding, skotersafari etc. som inköps från en extern underleverantör. Om någon del i mötespaket avser mötesaktiviteter skall denna del redovisas här.
3541 Gäst- och mötesaktiviteter externa (oreducerad moms 25%)
3542 Gäst- och mötesaktiviteter externa (reducerad moms 12%)
3543 Gäst- och mötesaktiviteter externa (reducerad moms 6%)
3544 Gäst- och mötesaktiviteter externa (ej momspliktig omsättning)
3545 Gäst- och mötesaktiviteter interna (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från mötesaktiviteter såsom t.ex. 5-kamp, poängpromenad, drakbygge, pilkastning, musikfrågetävling etc. som utförs internt i den egna organisationen. Om någon del i mötespaketet avser mötesaktiviteter skall denna del redovisas här.
3546 Föreläsningar (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från interna föreläsningar eller utbildning av mötesgäster. Det kan t.ex. handla om förebyggande av stress eller en historielektion. Om någon del i mötespaketet avser föreläsningar skall denna del redovisas här.
3549 Inköp gäst- och mötesaktiviteter externa Här redovisas inköp av gäst- och mötesaktiviteter såsom t.ex. gocart, hästridning, teambuilding, skotersafari etc. som inköps från en extern underleverantör. Observera att detta konto skall debiteras. Kan även som alternativ bokföras på konto ’4540 Gäst- och mötesaktiviteter externa’. Se respektive inköpsfaktura för korrekt momssats.
3581 Gästfrihet/VIP Complimentary MÖTEN (oreducerad moms 25%) På detta konto redovisas bjudnotor som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster/kunder/bokare.
3582 Gästkompensation MÖTEN (oreducerad moms 25%) På detta konto redovisas kostnaden för kompensationer när en gäst klagar eller är missnöjd (t.ex. med möteslokalen eller mötesservicen). Observera att kontot debiteras.
3583 Bokningsavgifter (oreducerad moms 25%, 0% moms till utländska företag) På detta konto redovisas rörliga bokningsavgifter till reservationssystem, till exempel hotellkedjor och fristående bokningsförmedlingsföretag.
3585 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag/system ( oreducerad moms 25%, 0% moms till utländska företag) På detta konto redovisas provisioner till resebyråer och bokningsbolag.Moms på konto 3585 beror på vad som förmedlas.
3586 Rabatt möteskunder (oreducerad moms 25%) Om det finns behov av att fokusera lite extra på mötesverksamhetens förhandlingsutrymme, prissättning och rabattering kan man använda sig av detta konto. På detta konto redovisas i så fall mellanskillnaden mellan ordinarie listpris och slutligt förhandlat pris för mötespaketet. Observera att kontot debiteras.
3587 Rabatt möteskunder med avtal (oreducerad moms 25%) På samma sätt som konto 3586 kan detta konto användas för att redovisa mellanskillnaden mellan ordinarie listpris och faktiskt pris för mötespaket för avtalskunder. På så sätt kan man följa nivån på rabatter för avtalskunder. Observera att kontot debiteras.
3599 Försäljning övrigt möten (oreducerad moms 25%) Här bokförs försäljning av övrigt inom mötesavdelningen, där inte ett särskilt konto lagts upp inom kontogruppen, t.ex. faktureringsavgifter för fakturor som skickas från mötesavdelningen.
36 Försäljning SPA, idrott och teamaktiviteter Kontogruppen används speciellt för så kallade SPA- och kurortshotell.I kontogruppen redovisas intäkter från verksamhet inom SPA, idrott, hälsa och rekreation. Det gäller oavsett om verksamheten sker i anslutning till en hotellverksamhet eller enskilt som till exempel ett dag-SPA eller en träningsanläggning.SHR har genom en överenskommelse med Skatteverket gjort en fördelning av de intäkter som ska redovisas med reducerad moms 6 % respektive oreducerad moms 25 % i denna kontogrupp. Grunden för att en intäkt ska redovisas med reducerad moms 6 % är att aktiviteten kan klassificeras under rubriken Idrott. För att klassificeras som Idrott krävs en egen fysisk aktivitet för utövaren. Vi har nedan försökt ge flertalet exempel på olika aktiviteter som kan klassificeras som Idrott.
3610 Behandling och mentala aktiviteter (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter av behandlingar och mentala aktiviteter oavsett om behandlingarna ingår i paketfördelat belopp eller inte. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av behandlingar.
3611 Massage av olika slag, kroppsbehandlingar
3612 Kurbehandlingar, kurbad
3613 Ansiktsbehandlingar och hudvård
3614 Manikyr/pedikyr
3615 Hårvård, frisör och liknande
3616 Floating och liknande meditativa aktiviteter
3617 Meditativa aktiviteter, avslappning
3618 Solarium, soldusch Här redovisas intäkter av solarium oavsett om det är försäljning av poletter eller betalning sker kontant eller på annat sätt. Även vinstandel från extern solarieleverantör bokförs här.Det bör här observeras att fr.o.m. 2010 har införts nya regler avseende omsättningsland för tjänster. Den mest väsentliga förändringen som genomförts är att den s.k. huvudregeln förändrats i fråga om tillhandahållandet av tjänster mellan företag på så sätt att sådana tjänster som avses i huvudregeln anses omsatta i köparens land, varvid köparen ansvarar för inbetalning av skatten (omvänd skattskyldighet) om säljaren och köparen är etablerade i olika länder.När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln.Det ska också observeras att dessa regler innebär att om ett hotell säljer tjänster som omfattas av huvudregeln (t.ex. massage) till en utländsk företagare inom EU skall dessa tjänster rapporteras i en periodisk sammanställning varje kvartal (eller varje månad).

Som säljare behöver man därför för varje rapporteringsperiod veta till vem man säljer (VAT-nummer) och för hur mycket.När ett svenskt företag tillhandahåller en tjänst som omfattas av huvudregeln ska säljaren kunna visa att köparen är en näringsidkare. Säljaren måste dessutom vara i god tro att köparen gör sitt inköp i egenskap av näringsidkare. Säljaren ska enligt Skatteverket i normalfallet anses vara i god tro om säljaren har utrett att köparen är näringsidkare med hjälp av t.ex. köparens VAT-nummer.

Endast när det är fråga om sådana tjänster som normalt tillhandahålls även till annan än näringsidkare (vilket är fallet med t.ex. massagetjänster) ska säljaren begära att köparen särskilt intygar att han gör förvärvet i egenskap av näringsidkare (och således inte för privat bruk).

Vid försäljning till privatpersoner är dock huvudregeln såsom tidigare att beskattning skall ske i det land där säljaren är etablerad. SHR har bedömt att detta konto berörs av förändringarna och att moms då ska redovisas enligt ovan.

3620 Sjukvårdande behandlingar (ej momspliktig omsättning) Här redovisas intäkter av olika typer av sjukvårdande behandlingar. Det är behandlingar som är godkända för statlig finansiering och utförda av Socialstyrelsen legitimerad personal.Vid behov kan kontot underindelas efter behandlingar i grupp respektive individuella alternativt efter olika typer av behandlingar till exempel sjukgymnastik, naprapati etc.

Ang. hantering av moms se kontot ovan, 3610

3625 Livsstilsrådgivning och liknande rådgivning Här redovisas intäkter av olika typer av individuell rådgivning. Det kan till exempel handla om kostrådgivning, PT (personlig träning), tester, personlig utveckling, coachning och liknande. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av rådgivning, vem som utför dem alternativt olika momssatser, till exempel enligt följande:
3626 Livsstilsrådgivning 25% moms Avser rådgivning av ej legitimerad personal, till exempel personlig utveckling, coachning av friskvårdsterapeut.
3627 Livsstilsrådgivning 6% moms Avser tränings- och idrottsrelaterad rådgivning, till exempel PT (personlig träning), konditionstest och liknande.
3628 Livsstilsrådgivning ej momspliktig Avser rådgivning av socialstyrelsen legitimerad personal, till exempel terapisamtal, kostrådgivning av legitimerad dietist eller läkarkonsultation.
3630 Idrott och fysiska aktiviteter (reducerad moms 6%) Här redovisas intäkter av Idrott och fysiska aktiviteter oavsett om aktiviteterna ingår i paketfördelat belopp eller inte. Notera att uthyrning av hjälpmedel och redskap omfattas av denna skattesats om de nyttjas vid utövandet av den idrottsliga aktiviteten i fråga och denna tillhandahålls av hotellet. Ren uthyrning av cyklar, kanoter, skidor etcetera utan samband med idrottsligt tillhandahållande omfattas inte av den reducerade momsskattesatsen 6 %. Vid behov kan kontot underindelas i olika typer av aktiviteter, till exempel inne- respektive uteaktiviteter eller beroende på tillgänglighet.
3631 Bad i badanläggning (motionssim och andra vattenaktiviteter såsom vattenpass med fysiska inslag etc.) Här redovisas fördelade intäkter, badentré till bad och bastu samt hyra av badkläder och handdukar etcetera som ingår i priset.
3632 Vattenpass med fysiska inslag
3633 Gym för styrke- och/eller konditionsträning Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av träningskort till exempel beroende på innehåll eller tillgänglighet
3634 Work Out, gymnastik, aerobics etc.
3635 Tha Chi, Yoga (fysisk), Qi Gong och kampsporter
3636 Motions- och träningsdans (ej diskotek)
3637 Innebandy, bandy, volleyboll, bowling, bangolf, vanlig golf, racketsporter och andra lagsporter samt uthyrning av kläder i samband med utövandet om detta ingår i priset.
3640 Stavgång under ledning av ledare samt uthyrning av stavar om detta ingår i priset på aktiviteten
3641 Cykling under ledning av ledare samt uthyrning av cyklar om detta ingår i priset på aktiviteten
3642 Skid- och skridskoåkning, uthyrning av redskapen om detta ingår i aktiviteten
3643 Liftkort Här redovisas intäkter från försäljning av liftkort. Vid behov kan kontot underindelas för olika liftar eller olika typer av liftkort.
3644 Ridning
3645 Kanot/kajakpaddling och uthyrning om detta ingår i aktiviteten
3646 Motocrossåkning
3650 Övriga aktiviteter (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter av övriga aktiviteter oavsett om aktiviteterna ingår i paketfördelat belopp eller inte. Företaget anordnar eller hyr ut.
3651 Kost/mat och dryckesrådgivning, liknande rådgivning
3652 Matlagningskurser och liknande kurser
3653 Kälkåkning, scotersafari och liknande aktiviteter
3654 Teambuildingsaktiviteter och liknande aktiviteter
3655 Ren/hundspann och liknande aktiviteter
3656 5-kamp och liknande aktiviteter
3657 Föreläsningar om friskvård och liknande Det bör här observeras att fr.o.m. 2010 har införts nya regler avseende omsättningsland för tjänster. Den mest väsentliga förändringen som genomförts är att den s.k. huvudregeln förändrats i fråga om tillhandahållandet av tjänster mellan företag på så sätt att sådana tjänster som avses i huvudregeln anses omsatta i köparens land, varvid köparen ansvarar för inbetalning av skatten (omvänd skattskyldighet) om säljaren och köparen är etablerade i olika länder.När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln. Det ska också observeras att dessa regler innebär att om ett hotell säljer tjänster som omfattas av huvudregeln (t.ex. massage) till en utländsk företagare inom EU skall dessa tjänster rapporteras i en periodisk sammanställning varje kvartal (eller varje månad).

Som säljare behöver man därför för varje rapporteringsperiod veta till vem man säljer (VAT-nummer) och för hur mycket.När ett svenskt företag tillhandahåller en tjänst som omfattas av huvudregeln ska säljaren kunna visa att köparen är en näringsidkare. Säljaren måste dessutom vara i god tro att köparen gör sitt inköp i egenskap av näringsidkare.

Säljaren ska enligt Skatteverket i normalfallet anses vara i god tro om säljaren har utrett att köparen är näringsidkare med hjälp av t.ex. köparens VAT-nummer. Endast när det är fråga om sådana tjänster som normalt tillhandahålls även till annan än näringsidkare (vilket är fallet med t.ex. massagetjänster) ska säljaren begära att köparen särskilt intygar att han gör förvärvet i egenskap av näringsidkare (och således inte för privat bruk).

Vid försäljning till privatpersoner är dock huvudregeln såsom tidigare att beskattning skall ske i det land där säljaren är etablerad.SHR har bedömt att detta konto berörs av förändringarna och att moms då ska redovisas enligt ovan.

3660 Produktförsäljning SPA- och behandlingsprodukter (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från skönhets- och behandlingsprodukter till försäljning. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter såsom till exempel eget SPA-märke respektive övriga försäljningsprodukter eller kroppsvårdande produkter, hudvårdsprodukter, fotvårdsprodukter, hårvårdsprodukter etc.Om man driver hotellverksamhet och har en butik kan kontogruppen 314X användas för olika typer av butiksförsäljning. Har man ingen hotellverksamhet eller om butiken har en utpräglad SPA-prägel bör istället denna försäljning redovisas i kontogruppen 366X.
3670 Uthyrning av lokaler, kläder och material Här redovisas intäkter från uthyrning av relaxavdelning, bastu och annan SPA-lokal samt uthyrning av material för utövandet av idrott och/eller behandlingar/mentala aktiviteter.  Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av lokaler alternativt olika momssatser, till exempel enligt följande:
3671 Uthyrning SPA-lokaler (oreducerad moms 25% ) Avser uthyrning av till exempel relaxavdelning eller bastu.
3672 Uthyrning SPA-lokaler (reducerad moms 6% ) Avser uthyrning av lokaler för idrottsutövande, till exempel tennisbana eller sporthall.
3673 Uthyrning badrock, handduk, bad- och sportkläder (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från uthyrning av badrockar, handdukar, tofflor, badkläder och liknande. Här bokförs också intäkter från uthyrning av sportkläder. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av artiklar. Se även text till kontogrupp 3630.
3674 Uthyrning av skidor, sportartiklar etc. (oreducerad moms 25%) Här redovisas intäkter från uthyrning av skidor, skidutrustning, skridskor, skoter, cyklar och andra sportartiklar samt eller provisioner från förmedling av uthyrning av sportartiklar. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av artiklar.Observera dock noteringarna under kontogrupp 3630.
3681 Gästfrihet/VIP, SPA,idrott och temaaktiviteter (oreducerad moms 25%, reducerad moms 6%) På detta konto redovisas de gåvor och presenter som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster/kunder/bokare. Detta innefattar värdecheckar på aktiviteter eller liftkort.Moms på konto 3681 beror på typ av gästfrihet.
3682 Gästkompensation SPA, idrott och teamaktiviteter (oreducerad moms 25%, reducerad moms 6%) På detta konto redovisas kostnaden för kompensationer när en gäst klagar eller är missnöjd (till exempel med sin SPA-upplevelse eller gruppaktivitet). Antingen består kompensationen av ett prisavdrag eller av en vara eller tjänst som verksamheten bjuder på som kompensation. Denna internomförs och bokförs då på detta konto. Observera alltså att kontot debiteras.Moms på konto 3682 beror på vad som kompenseras. Kontot kan med fördel underindelas beroende på momsuttag.
3695 Rabatt SPA, idrott och teamaktiviteter På detta konto redovisas mellanskillnaden mellan ordinarie listpris och faktiskt pris för en behandling, ett träningskort eller en gruppaktivitet. Vid behov kan kontot underindelas beroende på vad som rabatteras alternativt till vem eller vilka rabatten ges. Observera att kontot debiteras.
3698 Försäljning övrigt SPA, idrott och teamaktiviteter Här bokförs försäljning av övrigt inom verksamhet som avser SPA, sport, hälsa och rekreation, där inte ett särskilt konto lagts upp inom kontogruppen, till exempel faktureringsavgifter för fakturor som skickas från avdelningen.
3699 Avbokningsavgifter, SPA-behandlingar No-Show-intäketr (ej momspliktig omsättning) Här redovisas intäkter för No-show, dvs. när gästen inte har avbokat i rätt tid och företaget har tagit betalt för hela eller delar av besöket. Intäkten är en ej momspliktig omsättning då ingen prestation har utförts.
37 Intäktskorrigeringar Inom denna grupp redovisas intäkter och kostnader som inte utgör självständiga intäkts- eller kostnadsslag utan betraktas som intäktskorrigeringar. Även öresutjämning redovisas i kontogruppen.
3730 Rabatter/intäktsreduktioner På detta konto bokförs generella rabatter och intäktsreduktioner för vilka det inte finns något särskilt konto upplagt i kontoklass 3.
3740 Öresutjämning/kassadifferenser På kontot redovisas positiva och negativa öresdifferenser som uppstår mellan exempelvis redovisad moms och betald moms samt andra öresdifferenser. Även mindre kassadifferenser på grund av felräkningar bokförs på detta konto.
3760 Bank- och kreditkortsavgifter På detta konto redovisas kostnader för kreditkortsterminaler och inlösenavgifter till kreditkortsföretag, bl.a. avgifter till Amex, Diners, Eurocard och Visa, samt av bankerna utgivna kort.
3765 Kuponginlösenavgifter På detta konto redovisas kostnader för inlösenavgifter till kupongföretag, bl.a. avgifter till Rikskuponger m fl. kupongföretag.
3780 Intäkter oinlösta kuponger och presentkort (ej momspliktig omsättning) Samtliga kuponger och presentkort bör ha en sista giltighetsdag. Står inget angivet på presentkortet har det en giltighetstid om 10 år enligt konsumentköplagen. Då giltighetstiden har passerats kan beloppet för ej inlösta eller ogiltiga presentkort krediteras detta konto och debiteras konto ’2421 Ej inlösta presentkort’ alternativt konto ’2422 Ej inlösta kuponger’.
3785 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag (ej fördelade) På detta konto redovisas provisioner till resebyråer och bokningsbolag som avser t.ex. paket bestående av delar från flera olika avdelningar i verksamheten. Den totala provisionen bokförs på ett konto istället för att delas upp på olika avdelningar.
3790 Övriga intäktskorrigeringar Kontot används endast för diverse korrigeringsposter som uppgår till små belopp.
38 Fri grupp
39 Övriga rörelseintäkter I kontogruppen redovisas de rörelseintäkter som normalt inte räknas till den egentliga försäljningen. Intäkterna kan exempelvis avse hyres- eller arrendeintäkter, försäkringsersättningar och vinster vid avyttring av anläggningstillgångar.
3910 Hyres- och arrendeintäkter På kontot redovisas hyres- och arrendeintäkter som inte utgör del av företagets huvudintäkter. Dessa kan avse hyresintäkter för lokaler i företagets egen fastighet som inte har direkt samband med hotell- eller restaurangverksamheten.
3911 Hyresintäkter momsfria
3912 Hyresintäkter momsbelagda
3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties (oreducerad moms 25%) På kontot redovisas intäkter från erhållna provisioner, licensintäkter samt royalties som inte utgör en del av företagets huvudintäkter.
3921 Provisionsintäkter
3922 Licensintäkter och royalties
3923 Erhållna reklambidrag
3925 Franchiseintäkter
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (ej momspliktig omsättning) På kontot redovisas valutakursvinster som har samband med kortfristiga fordringar och skulder av rörelsekaraktär.
3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar På kontot redovisas vinst vid avyttring av anläggningstillgångar som utgör immateriella tillgångar, byggnader och mark samt maskiner och inventarier som ingår i kontogrupperna 10-12.
3980 Erhållna offentliga stöd Här redovisas vederlagsfria inkomster som inte härrör från företagets normala verksamhet. Här redovisas t.ex. EU-bidrag samt statliga och kommunala bidrag.
3981 Erhållna EU-bidrag
3982 Erhållna statliga bidrag
3987 Erhållna kommunala bidrag
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal På kontot redovisas bidrag och ersättningar för personal. Här kan även ersättningar från mindre företags försäkring för sjuklönekostnader redovisas.
3989 Erhållna övriga bidrag
3990 Övriga ersättningar och intäkter Kontot används för övriga ersättningar och intäkter för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
3994 Försäkringsersättning (ej momspliktig omsättning)
4 Varu- och tjänsteinköp/kostnad för sålda varor och tjänster
40 Inköp logi I kontogrupp 40 redovisas hotellrörelsens inköp av varor och tjänster som ingår i hotellrummet som säljs till gästen, till exempel inhyrda hotellrum (vid överbokning), gästartiklar i hotellrummet samt tvätt av sänglinne och handdukar.
4010 Inhyrd logi – hotellrum Här redovisas inköpskostnader för inhyrda rum. Detta gäller till exempel vid överbokning, då hotellet skickar vidare en gäst till ett annat hotell och betalar för logi, taxi, med mera. Alla extra inköpskostnader för gästen vid överbokning bör belasta detta konto. Debitering av gästen hamnar på försäljningskonton.
4030 Inhyrd logi – stugor Här redovisas inköpskostnader för inhyrda stugor.
4060 Förbrukningsmaterial hotell På detta konto redovisas kostnader för gästartiklar, bland annat askfat, plastmuggar, brevpapper och kuvert för gäster, tvålar, schampo, toalettpapper, pappershanddukar, handtork, flytande tvål, gästformulär, klädgalgar, lokaltelefonkataloger, rumsnycklar, kaffebryggare i hotellrummet, skoputs, engångsdukar, pappersservetter och tändstickor.
4061 Gästartiklar hotell Här redovisas kostnader för gästartiklar i form av galgar, muggar, glas, pappersvaror, rumsnycklar, etcetera.
4062 Badrumsartiklar Här redovisas kostnader för gästartiklar i badrummet, till exempel tvål, schampo, balsam och andra liknande gästartiklar.
4063 Trycksaker Här redovisas kostnader för gästartiklar i form av trycksaker, till exempel små skyltar, gästenkätformulär, rumsnyckelkort, incheckningsformulär, informationsmaterial, etcetera.
4064 Tidningar Här redovisas kostnader för gratistidningar som ingår som en tjänst i hotellrummet, till exempel gratis dagstidning, tidskrifter, böcker, etcetera.
4065 VIP-artiklar Här redovisas kostnader för presenter, frukt, choklad, mat och dryck som hotellet bjuder sina viktigaste gäster på i hotellrummet.
4069 Övrigt förbrukningsmaterial På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
4070 Tvätt och inköp av sänglinne, handdukar och övrigt hotellrum På detta konto redovisas kostnader för tvätt, bland annat tvättkostnad hos externt tvätteri inklusive leasing/hyra av eget linne.
4071 Tvätt sänglinne Här redovisas kostnader för tvätt av sänglinne i egen eller extern regi inklusive hyra/leasing och inköp av eget linne.
4075 Tvätt handdukar Här redovisas kostnader för tvätt av handdukar i egen eller extern regi inklusive hyra/leasing och inköp av egna handdukar.
4079 Tvätt övrigt Här redovisas kostnader för tvätt av gardiner, mattor, etcetera.
4090 Övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial, hotellrum På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
41 Inköp övrigt hotell I kontogruppen redovisas inköp av andra varor och tjänster än hotellrum och gästartiklar som köps in för vidareförsäljning till hotellets gäster, till exempel telefonmarkeringar, kioskvaror, gästtvätt, tidningar och betal-TV.
4110 Kommunikation och underhållning Här redovisas kostnader för telefonförsäljning, fax, datakommunikation och internet-access i gästrummen och business center samt kostnader från underhållning i TV-system, etcetera.
4111 Telefonmarkeringar gästrum Här redovisas kostnaden för telefonsamtal och fax sålda till gästen.
4112 Internet-access Här redovisas kostnader för såld internet-access till gästen.
4115 TV Här redovisas kostnader för betalkanaler på TV. Det finns teknologi på väg som gör det möjligt att visa flera tusen TV-kanaler, till exempel från varje gästs hemland. System för beräkning av visningstid och kostnad håller på att utvecklas.
4116 Film Här redovisas kostnaden för film som visas i hotellrummet.
4118 Övrig underhållning Här redovisas kostnader för övrig underhållning som inte specificerats ovan.
4120 Minibar livsmedel Här redovisas varukostnaden för sålda livsmedelsprodukter i minibar i hotellrummen.
4121 Minibar livsmedel
4122 Minibar lättöl, vatten, läsk
4124 Minibar starköl
4125 Minibar vin
4126 Minibar sprit
4127 Minibar varor ej livsmedel
4130 Inköp kioskvaror livsmedel Här redovisas varukostnaden för sålda kioskvaror som är livsmedel, till exempel öl, vatten, läsk, mat, godis, chips och frukt som säljs i receptionen på hotellet.
4131 Kioskvaror, icke livsmedel
4132 Kioskvaror, livsmedel
4133 Automatförsäljning, icke livsmedel
4134 Automatförsäljning, livsmedel
4135 Tobak
4140 Inköp butiksvaror Här redovisas varukostnaden för sålda varor i egen butik, till exempel hygienartiklar, gåvor, kläder, tidningar och souvenirer.
4141 Hygienartiklar
4142 Kläder
4145 Dagstidningar
4147 Souvenirer, icke livsmedel
4148 Souvenirer, livsmedel
4150 Övriga hotelltjänster Här redovisas kostnaden för övriga hotelltjänster som utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi.
4151 Gästtvätt Här redovisas kostnaden för tvätt och pressning som utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern tvättanläggning.
4152 Bagagehantering Här redovisas kostnaden för bagagehantering som utförts för gästs räkning.
4153 Leveranser till hotellrummet Här redovisas kostnaden för leveranser till hotellrummet, till exempel program, presenter, blommor, mat och dryck, etcetera. som utförts för gästs räkning.
4154 Barnpassning Här redovisas kostnaden för barnpassning som har utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi.
4155 Massage Här redovisas kostnaden för massage och behandlingar, i hotell som inte har särskild SPA-avdelning, som har utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi.
4160 Transporter och parkering Här redovisas kostnaden för transporter/taxi som utförts för gästs räkning samt parkeringsavgifter i eget eller inhyrt garage. Vid behov kan kontot underindelas:
4161 Taxi Här redovisas kostnaden för taxiresor som utförts av gästen för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen taxirörelse som i extern taxirörelse.
4162 Flygplatstransport Här redovisas kostnaden för transporter till och från flygplats som utförts för gästs räkning.
4163 Buss Här redovisas kostnaden för busstransporter som utförts för gästs räkning.
4164 Kollektivtrafikbiljetter Här redovisas intäkter för kollektivtrafikbiljetter och kollektivtrafikkort som sålts till gästen.
4166 Garage Här redovisas kostnaden för inhyrda parkeringsplatser. Hyra för eget garage redovisas i kontogrupp 77.
4167 Cykeluthyrning Här redovisas kostnader för cykeluthyrning.
4168 Båtuthyrning Här redovisas kostnader för båtuthyrning
4169 Övriga transporter Här redovisas kostnaden för övriga transport.
4170 Turistkort/rabattkort/biljetter Här redovisas kostnaden för sålda turistkort. Vid behov kan kontot underindelas:
4171 Turistkort
4172 Rabattkort
4173 Teaterbiljetter
4174 Biobiljetter
4175 Kultur
4180 Övriga kostnader för övernattningar Här bokförs övriga kostnader för övernattningar, till exempel bostadsrätter, stugor, camping, etcetera. som är en sidoverksamhet till hotellrörelse, stugbyar, camping.
4181 Bostadsrätter
4182 Stugor
4183 Camping
4185 Personalbostäder
4190 Inköp övrigt hotell Här redovisas övriga inköp hotell för vilka inget särskilt konto lagts upp i kontogruppen. Här bokförs till exempel växlingsavgifter samt kostnaden uthyrning av monteryta och reklamplatser.
4191 Växlingsavgifter
4192 Uthyrning reklamplats/monterhyra
4193 Uthyrning butiksyta Uthyrning av butiksyta kan vara till exempel i lobby.
4195 Faktureringsavgifter
4199 Övrig försäljning
42 Inköp mat I kontogruppen redovisas företagets inköp av mat och kaffe. För att hålla god kontroll på inköp rekommenderas att statistik på olika produkter erhålls från respektive leverantör eller att en separat lagerbokföring upprättas. Se vidare statistikkonton i klass 9.
4210 Mat Här redovisas löpande inköp av matvaror. Till mat räknas till exempel kalla och varma rätter, frukost, smörgåsar, nattmackor, kaffebröd. Vid månadsslut justeras inköpen med lagerförändringen som fastställs genom fysisk inventering.
4211 Mat Restaurang
4212 Mat Kaféet
4230 Personalmat Detta konto används för varukostnaden för personalmat. De två olika beräkningssätten som kan användas vid fastställande av varukostnaden för personalmat är följande:1.För personalmatsinköpen kan man be leverantören om ett separat konto med ett särskilt kundnummer. Om man dessutom håller ett separat lager för dessa varor är varuförbrukningen varje månad (som fastställs genom fysisk inventering) direkt hänförbar till personalmaten.

2. En schablon fastställs genom en beräkning av varukostnaden för personalmaten. Varje månad beräknas varukostnaden för personalmat genom att multiplicera månadens antal personalmåltider med schablonbeloppet. Beloppet bokförs i debet på konto ’4230 Personalmatt’ och i kredit på konto ’4210 Mat ’, där alla inköp skett under månaden.

4280 Inköpsrabatter mat Här redovisas de inköpsrabatter som avser mat. På kontot bokförs såväl kassarabatter och produktrabatter som årsbonus.
43 Inköp dryck I kontogruppen redovisas företagets inköp av drycker. För att hålla god kontroll på inköp rekommenderas att statistik på olika produkter erhålls från respektive leverantör eller att en separat lagerbokföring upprättas.
4310 Inköp Kaffe och Te
4311 Kaffe
4312 Te
4320 Öl (klass I och IIA), vatten, läsk och juice Här redovisas inköp av mineralvatten, läsk, portionsförpackade stilldrinkar, lättöl (klass I), folköl (klass II A), samt alkoholfria drycker.
4330 Cider och alkoläsk Här redovisas inköp av cider och alkoläsk.
4340 Starköl (klass IIB och III) Här redovisas inköp av starköl, till exempel tankar, fat och flasköl.
4341 Flasköl
4342 Tank/fatöl
4350 Vin Här redovisas inköp av vin med alkoholhalt upp till och med 15 %.
4355 Starkvin Här redovisas inköp av starkviner med alkoholhalt över 15 %.
4360 Sprit Här redovisas inköp av sprit.
4370 Kolsyra Här redovisas inköp av kolsyra. Tuber redovisas under tomglas konto ’4390 Tomglas, gastuber’.
4380 Inköpsrabatter dryck Här redovisas de inköpsrabatter som avser dryck. På kontot bokförs såväl kassarabatter och produktrabatter som årsbonus.
4390 Tomglas, gastuber Här redovisas inköp och försäljning av tomglas, tomburkar, gastuber och emballage från bryggerier och Systembolaget.
44 Inköp övrigt restaurang I kontogruppen redovisas inköp av andra varor och tjänster än mat och dryck som köps in för vidareförsäljning i restaurangen, till exempel inhyrda lokaler för festvåningsarrangemang, utrustning, köpt musik och underhållning samt förbrukningsmaterial som ingår i restaurangprodukten.
4410 Inhyrda lokaler, restaurang Här redovisas kostnaden för inhyrda lokaler, till exempel för festvåningsarrangemang. Kontot kan även användas för markhyra, tält och uteservering.
4415 Inhyrd utrustning Här redovisas kostnaden för inhyrd utrustning i samband med festvåningsarrangemang eller andra arrangemang, till exempel stolar, bord, rekvisita, dekorationer, med mera som avser ett enskilt arrangemang. Avser inköpet utrustning som används flera gånger i restaurangen eller är permanent skall konton i grupp 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial användas.
4420 Roulett, casino och spel i egen regi Här redovisas inköpskostnader för spel som företaget driver i egen regi, till exempel flipperspel. Här redovisas kostnad för till exempel biljardbord och spelautomat. Fler konton kan läggas till om man har mer än en leverantör.
4430 Tobak Här redovisas inköp av all tobak i restaurangverksamhet.
4440 Köpt musik och underhållning, rörliga kostnader Här redovisas kostnader för köpta artister, disco och övrig köpt musik och underhållning som förmedlas till kunden eller täcks av entréavgifter med oreducerad moms (konto ’3440 Entréavgifter (oreducerad moms 25 %)). Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor och/eller artister eller underhållning som inte betalas av gästen eller täcks av entréavgifter skall belasta konto ’5430 Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor med mera’.
4445 Köpt musik, underhållning och kultur rörliga kostnader (reducerad moms vid entréförsäljning) Här redovisas kostnader för köpta artister och evenemang som täcks av entréavgifter med reducerad moms (konto ’3442 Entré kultur 6 % moms’). Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor och/eller artister eller underhållning som inte betalas av gästen eller täcks av entréavgifter skall belasta konto ’5430 Scenutrustning, belysning, dekor med mera’.
4460 Förbrukningsmaterial restaurang På detta konto redovisas förbrukningsmaterial som ingår i restaurangprodukten, till exempel servetter (ingår i måltiden), tvätt av linnedukar (ingår i måltiden) och andra varor och tjänster som inte är mat eller dryck.
4461 Gästartiklar restaurang På detta konto debiteras kostnader för gästartiklar, bland annat plastmuggar, toalettpapper, pappershanddukar, handtork, flytande tvål, gästformulär, klädgalgar, skoputs, engångsdukar, ölunderlägg, pappersservetter, tandpetare och tändstickor.
4462 Notor, bongrullar På detta konto debiteras kostnader för bland annat notor, bongrullar och färgband.
4463 Pappersvaror, engångsservis På detta konto debiteras kostnader för bland annat engångsmaterial, förpackningsfilm, aluminiumfolie, förpackningspåsar, hushållsrullar och kaffefilter.
4469 Övrigt förbrukningsmaterial restaurang På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
4470 Tvätt av linne, mattor med mera På detta konto redovisas kostnader för tvätt, bland annat tvättkostnad hos externt tvätteri inklusive leasing/hyra av linne.
4471 Tvätt restauranglinne
4472 Tvätt mattor
4473 Tvätt gardiner och övriga textilier
4475 Tvätt kockkläder och kökslinne
4479 Övrig tvätt restaurang och kök
4480 Rabatter övriga inköp, restaurang Här redovisas de inköpsrabatter som avser övriga inköp restaurang. På kontot bokförs såväl kassarabatter och produktrabatter som årsbonus.
4490 Inkuransavdrag Inkuransavdrag 3 % på inventering per årsbokslutsdagen. Motkonto är konto ’1499 Inkurans varulager’.
45 Inköp möten I kontogruppen redovisas inköp av varor och tjänster för vidareförsäljning som mötesarrangemang, till exempel inhyrda lokaler, utrustning, mötesmaterial, mötesaktiviteter samt förbrukningsmaterial som ingår i mötesprodukten.
4510 Inhyrda lokaler, möten Här redovisas kostnader för inhyrda möteslokaler.
4530 Inhyrd mötesutrustning/mötesmaterial/kopiering Här redovisas kostnader för inhyrd utrustning i samband med möten. Anskaffning av egen utrustning skall bokföras på konto ’1220 Inventarier’ eller konto ’1250 Datorer’. Här redovisas också inköpskostnader för mötesmaterial för försäljning och material som ingår i mötesavgiften. Mötesmaterial bör inte läggas upp som lager, utan periodiseras över året med beräknad förbrukning månadsvis.
4531 Inhyrd mötesutrustning
4532 Mötesmaterial/kopiering
4540 Gäst- och mötesaktiviteter externa Här redovisas inköp av gäst- och mötesaktiviteter såsom till exempel go-cart, hästridning, teambuilding, skotersafari etcetera. som inköps från en extern underleverantör. Kan även som alternativ bokföras i debet på konto ’3549 Inköp gäst- och mötesaktiviteter externa’.
4560 Förbrukningsmaterial vid interna gäst- och mötesaktiviteter Här redovisas inköp av förbrukningsmaterial som används vid gäst- och mötesaktiviteter som utförs internt i den egna organisationen. Till exempel bollar, pilar, material till 5-kamp etcetera.
4561 Gästartiklar möten På detta konto debiteras kostnader för gästartiklar, blanda annat mötesblock, pennor, vatten, godis, frukt, plastmuggar, brevpapper och kuvert för gäster och andra förbrukningsartiklar.
4569 Övrigt förbrukningsmaterial möten På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
46 Inköp SPA, idrott och teamaktiviteter I kontogruppen redovisas inköp av varor och tjänster för vidareförsäljning som arrangemang inom SPA, idrott, hälsa och rekreation, till exempel inhyrda lokaler för bastu och bad, utrustning, sport och andra aktiviteter samt förbrukningsmaterial som ingår i SPA- och sportprodukten.
4610 Behandlingsprodukter Här redovisas inköp av olika typer av produkter som används i behandlingarna.
4611 Produkter i massage och kroppsbehandlingar
4612 Produkter i kurbehandlingar och kurbad
4613 Produkter i ansiktsbehandlingar och hudvård
4614 Produkter för manikyr/pedikyr
4615 Produkter för hårvård och liknande
4616 Produkter för floating och liknande meditativa behandlingar
4617 Produkter som används vid meditativa aktiviteter
4618 Solarium och soldusch Här redovisas kostnader för inhyrning av solarium (leasing, polletter, service, rengöringsmedel etcetera).
4620 Produkter i sjukvårdande behandlingar Här redovisas inköp av olika typer av produkter och rörliga förbrukningsmaterial som används i sjukvårdande behandlingar (till exempel sjukgymnastik, naprapati).
4630 Inköp för idrott och fysiska aktiviteter Här redovisas rörliga kostnader för förbrukningsmaterial som används i samband med försäljning av tjänster som innefattar idrott och fysiska aktiviteter. Det kan handla om enklare redskap, bollar, stavgångsstavar, skidvalla, liftkort, motorbränsle eller inköp av aktiviteter eller delar av aktiviteter från underleverantör. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av aktiviteter.
4650 Inköp för övriga aktiviteter Här redovisas rörliga kostnader för förbrukningsmaterial som används i samband med försäljning av tjänster som innefattar aktiviteter utan idrottsligt eller fysiskt inslag. Det kan handla om enklare redskap, mat, bollar, pilar, material till 5-kamp, föreläsningsmaterial eller inköp av aktiviteter eller delar av aktiviteter från underleverantör. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av aktiviteter.
4651 Inköp för kost/mat och dryckesrådgivning, liknande rådgivning
4652 Inköp för matlagningskurser och liknande kurser
4653 Inköp för kälkåkning, scotersafari och liknande aktiviteter
4654 Inköp för teambuildingsaktiviteter och liknande aktiviteter
4655 Inköp för ren/hundspann och liknande aktiviteter
4656 Inköp för 5-kamp och liknande aktiviteter
4657 Kostnad för föreläsningar om friskvård och liknande
4660 Inköp försäljningsprodukter SPA Här redovisas inköp av produkter för vidareförsäljning, till exempel skönhets- och behandlingsprodukter. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter såsom till exempel eget SPA-märke respektive övriga försäljningsprodukter eller kroppsvårdande produkter, hudvårdsprodukter, fotvårdsprodukter, hårvårdsprodukter etcetera.Om man driver hotellverksamhet och har en butik kan kontoklass 414X användas för olika typer av butiksförsäljning.

Har man ingen hotellverksamhet eller om butiken har en utpräglad SPA-prägel bör istället dessa inköp redovisas i 466X-kontogruppen.

4673 Inköp uthyrda badrockar, handdukar, bad- och sportkläder Här redovisas inköp av badrockar, handdukar, tofflor, badkläder, sportkläder etcetera som hyrs ut.
4674 Inköp, uthyrda skidor, sportartiklar etc Här redovisas inköp av sportkläder, skidor, skidutrustning, skridskor, skoter, cyklar och andra sportartiklar som hyrs ut. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av artiklar.
4680 Tvätt av handdukar för SPA, idrott och teamaktiviteter På detta konto redovisas kostnader för tvätt av handdukar, bland annat tvättkostnad hos externt tvätteri inklusive leasing/hyra av handdukar.
4691 Gästartiklar SPA, idrott och teamaktiviteter På detta konto debiteras kostnader för gästartiklar, bland annat platsmuggar, tvålar, schampo, toalettpapper, pappershanddukar, handtork, flytande tvål, gästformulär, skåpnycklar mm.
4698 Övrigt förbrukningsmaterial SPA, idrott och teamaktiviteter På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
47 Erhållna ej fördelade rabatter Kontogruppen används för ofördelade reduktioner av inköpspriser. Om prisreduktioner kan fördelas redovisas de för respektive vara eller tjänst i kontogrupperna 40-46.
4730 Erhållna rabatter och bonus Kontot används om inköp av varor eller tjänster bokförs på konton i kontogrupperna 40-46 och erhållna rabatter inte kan fördelas på respektive varor eller tjänster. I hotell- och restaurangbranschen är det vanligt med årsbonus på uppnådd inköpsvolym, det kan vara praktiskt tidsödande att fördela denna bonus per produktgrupp och därför enklare att bokföra på detta konto.
48 Ej fördelat förbruknings- och städmaterial Kontogruppen används för ofördelade förbruknings- och städmaterial. Om kostnaderna kan fördelas redovisas de för respektive vara eller tjänst i kontogrupperna 40-46.
4849 Övrig musik och underhållning På detta konto redovisas rörliga kostnader för musik och underhållning som ej kan fördelas på de konton som finns upplagda i respektive kontogrupp eller för övriga kostnader för musik och underhållning för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
4869 Övrigt förbrukningsmaterial På detta konto redovisas rörliga kostnader för övrigt förbrukningsmaterial som ej kan fördelas på de konton som finns upplagda i respektive kontogrupp eller för övriga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
4870 Tvätt och städ På detta konto redovisas kostnader för tvätt-, disk- och rengöringsmedel samt städ- och tvättutrustning som ej kan fördelas på de konton som finns upplagda i respektive kontogrupp. Vid behov kan kontot underindelas:
4872 Tvätt-, disk och rengöringsmedel På detta konto redovisas kostnader för tvättmedel, diskmedel och rengörings- och putsmedel.
4874 Städ- och tvättutrustning På detta konto redovisas kostnader för städutrustning, bland annat borstar, damm- och putstrasor, hinkar, svabbar, tvättkorgar, utrustning till städvagnar, dammsugare, mattvättmaskiner med mera
4879 Övrigt tvätt, disk och städmaterial På detta konto redovisas rörliga kostnader för övrigt tvätt-, disk och städförbrukningsmaterial som ej kan fördelas på de underkonton som finns upplagda eller för övriga kostnader för tvätt-, disk- och städförbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
49 Fri grupp
50 Lokalkostnader, drift och underhåll I denna kontogrupp redovisas driftskostnader för de lokaler och den fastighet där rörelsen bedrivs utom hyror och fastighetskostnader som redovisas i kontogrupp 77 tillsammans med nedskrivningar.Hotell- och restaurangkontoplanen avviker från BAS-boken 2008 genom att hyreskostnad samt kapitalkostnader redovisas i enlighet med internationell praxis. Det betyder att vi i resultaträkningen tillför en resultatnivå som gör det möjligt att skilja ut den operativa delen av driften, så att man kan jämföra verksamheter som är ägda och verksamheter som är hyrda.Driftskostnader för lokaler och egen fastighet avser kostnader för el, värme, gas, gasol, sotning, vatten och avlopp, lokaltillbehör, sophämtning, snöröjning, trädgårdsskötsel, yttre städning, reparation och underhåll av lokaler samt övriga driftskostnader för lokaler och egen fastighet.
5020 El All el förutom el för uppvärmning redovisas på kontot, såsom utgifter för el som används för belysning, datorer, maskiner (till exempel spisar och kylar), utrustning samt övrig drift av verksamheten. El för uppvärmning bokförs på konto ’5030 Värme’.
5030 Värme Kontot debiteras för utgifter för lokalernas och fastighetens uppvärmning. Om värme ingår i hyran ska den del av hyran som avser värme debiteras detta konto. På kontot redovisas utgifter för bränsle som används för fastighetens uppvärmning. Detta är utgifter för eldningsolja, koks, gas eller kostnad för fjärrvärme. Om bränsleutgifterna är gemensamma för driften och fastigheten skall dessa utgifter fördelas.
5031 Gasol och gas På detta konto redovisas kostnader för gas och gasol för drift och uppvärmning.
5032 Sotning På detta konto redovisas kostnader för sotning.
5040 Vatten och avlopp På detta konto redovisas kostnader för vatten och avlopp för fastigheten/lokalerna.
5050 Lokaltillbehör På detta konto redovisas kostnader för sådana förbrukningsinventarier som hör till lokalen och kan betraktas som lokaltillbehör, det vill säga är nödvändiga för att göra lokalen allmänt användbar för den där bedrivna verksamheten. Till lokaltillbehör räknas bland annat fast (tak- eller vägg) armatur för belysning, persienner, fasta mattor, fasta klädhängare, med mera.
5060 Renhållning På kontot redovisas utgifter för städning, fönsterputsning, städmaterial och liknande. Kostnad för städning som utförs av anställd personal eller inhyrd underentreprenör skall redovisas som personalkostnader i kontogrupp 71. Direkt städmaterial avseende hotellrum redovisas i kontogrupp 48.
5062 Sophämtning På kontot redovisas kostnader för sophantering. Här ingår till exempel hyra för sopkomprimator, sophämtningsavgifter och slamsugning av fettavskiljare.
5064 Snöröjning På detta konto redovisas kostnader för sandning, saltning, snöröjning samt vårstädning av parkeringsplatsen.
5065 Trädgårdsskötsel/yttre städning På detta konto redovisas kostnader för yttre renhållning samt trädgårdsskötsel.
5070 Reparation och underhåll av hyrda lokaler På detta konto redovisas kostnad för reparationer och underhåll av hyrda lokaler som ej betalas av hyresvärden. Detta kan gälla målning, tapetsering och mindre förbättringskostnader. Beträffande egen fastighet se konto 7761.
5090 Övriga lokalkostnader På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av sådana lokalutgifter som uppgår till mindre belopp och för vilka speciella konton inte lagts upp.
51 Fri grupp
52 Fri grupp
53 Fri grupp
54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial I kontogruppen redovisas utgifter för förbrukningsinventarier, musik och underhållning samt förbrukningsmaterial. Till förbrukningsinventarier i kontogruppen räknas inte inventarier som antingen har en beräknad livslängd som överstiger tre år eller överstiger Skatteverkets nya fastställda riktlinjer för anskaffningsvärdet.
5410 Förbrukningsinventarier På detta konto debiteras kostnader för täcken, kuddar, filtar, överkast, gardiner, mattor, möbler, kontorsinventarier inklusive datorer och annan elektronisk utrustning, mötesutrustning m m. Periodisering bör ske över flera månader. Vi behov kan kontot underindelas för olika avdelningar eller olika varuslag.
5420 Programvaror På detta konto redovisas inköp av alla typer av dataprogram, framförallt standardprogram som innehas med nyttjanderätt eller uppgraderingar av befintliga program, till exempel ordbehandlings-, kalkyl-, presentations-, statistik- och administrativa programvaror.Leasing av datautrustning bokförs på konto ’7712 Hyra datorsystem’. Kostnader för serviceavtal för hotell- och restaurangsystem, utvecklingsavgifter för programvaror, serviceavtal på hårdvara, och konsultarvoden skall bokföras på konto ’6540 IT-tjänster’.
5430 Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor med mera På detta konto debiteras kostnader för scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor, med mera som avser underhållning i restaurangen. Om inköp görs för kunds räkning och faktureras skall dessa inköp redovisas på konto ’4440 Köpt musik och underhållning, rörliga kostnader’. Vid fakturering redovisas intäkten på konto ’3440 Entréavgifter (oreducerad moms 25 %)’.
5440 Förbrukningsemballage
5450 Linne, glas, porslin,  bestick och köksutrustning På detta konto bokförs kostnader för inköp av linne, glas, porslin och bestick. Periodisering bör ske över flera månader för att få ett rättvisande månadsresultat. Det är dock vanligt att dela upp kostnadsslagen på olika konton:
5451 Sänglinne och frotté På detta konto debiteras kostnader för lakan, handdukar och badrockar. Periodisering bör ske över flera månader för att få ett rättvisande månadsresultat. Kostnader för hyrlinne (både tvättkostnaden och hyreskostnaden) debiteras konto ’4070 Tvätt och inköp av sänglinne, handdukar och övrigt hotellrum’. Kostnaden för badrockar som hyrs ut registreras på konto 4673 Uthyrning badrock, handduk, badkläder’.
5452 Restauranglinne På detta konto bokförs kostnader för restauranglinne, till exempel linnedukar, tygservetter. Kostnader för hyrlinne (både tvättkostnaden och hyreskostnaden) debiteras konto ’4470 Tvätt och inköp av linne, mattor med mera’.
5455 Glas, porslin, bestick På detta konto bokförs kostnader för glas, porslin och bestick, till exempel vinglas, dricksglas, tallrikar, uppläggningsfat, salladsskålar, tillbringare, tårtspadar, salladsbestick, matknivar, gafflar, skedar, teskedar, soppskålar, aparter, kaffekoppar, kaffefat, muggar, tekannor. Här bokförs även förvaringsboxar och diskbackar för glas, porslin och bestick.
5456 Köksutrustning På detta konto bokförs kostnader för köksutrustning, till exempel knivar, stekspadar, utensilier, skålar, bleck, förvaringskärl för mat och annan utrustning som används i köket. Maskiner och inventarier bokförs på konto ’1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar’ och konto ’1220 Inventarier’.
5460 Förbrukningsmaterial På detta konto redovisas utgifter för förbrukningsmaterial av allmän karaktär. Förbrukningsmaterial är material av mycket kort varaktighet eller material av mindre värde. Periodisering bör ske över flera månader för att få ett rättvisande månadsresultat. Det är dock vanligt att dela upp kostnadsslagen på olika konton:
5461 El-material och datatillbehör Här bokförs el-material, till exempel glödlampor, lysrör, säkringar, sladdar, kontakter, el-uttag och strömbrytare. Här bokförs även inköp av datakablar, skrivarkablar, mus, musmattor, bildskärmsfilter, uppgradering av minne och hårddisk, utbyte av tangentbord, modem, modemkablar, nätverkskablar, nätverksuttag, service samt mindre reparationer av datautrustning.
5462 Blommor och dekorationer På detta konto redovisas kostnaden för blommor och dekorationer, bland annat snittblommor, växter (levande och konstgjorda), skötselavtal växter, stearinljus, värmeljus, ljuslyktor, vaser, skyltar, konstgjorda råvaror för dekoration, dekorationsbröd, tavlor av enklare slag (inte äkta konst), prydnadssaker, juldekorationer och andra säsongsdekorationer.
55 Reparationer och underhåll I kontogruppen redovisas utgifter för reparation och underhåll av maskiner, inventarier, installationer och förbrukningsinventarier.Följande reparations- och underhållskostnader skall inte bokföras i kontogruppen:

•Reparation och underhåll av lokal och fastighet. Dessa kostnader bokförs på konto ’7761 Reparation och underhåll av egen fastighet

5500 Reparation och underhåll Här redovisas reparationer och underhåll av maskiner och inventarier etc. Kontot kan underindelas vid behov.
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av maskiner, d.v.s. sådana maskiner vars anskaffningskostnader redovisas på konto ’1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar’. Dessa kostnader inkluderar även anskaffning av maskindelar och maskintillbehör. Vid behov kan kontot underindelas i separata konton för respektive huvudavdelning. Se även ytterligare förklaring under 1210.
5520 Reparation och underhåll av inventarier och datorer med mera På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av inventarier, det vill säga anläggningstillgångar vars anskaffningskostnader redovisas på konto ’1220 Inventarier’. Dessa kostnader inkluderar även anskaffning av delar och tillbehör. Vid behov kan kontot underindelas i separata konton för respektive huvudavdelning. Se även ytterligare förklaring under 1220.
5530 Reparationer och underhåll av installationer På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av installationer, det vill säga anläggningstillgångar vars anskaffningskostnader redovisas på konto ’1230 Installationer’. Dessa kostnader inkluderar även anskaffning av delar och tillbehör. Vid behov kan kontot underindelas i separata konton för respektive huvudavdelning. Se även ytterligare förklaring under 1230.
5550 Reparation och underhåll av datorer och annan elektronisk utrustning På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av elektronisk utrustning och datorer, det vill säga anläggningstillgångar vars anskaffningskostnader redovisas på konto ’1250 Datorer’. Dessa kostnader inkluderar även anskaffning av delar och tillbehör. Vid behov kan kontot underindelas i separata konton för respektive huvudavdelning. Se även ytterligare förklaring under 1250.
56 Kostnader för transportmedel I kontogruppen redovisas utgifter för företagets egna, hyrda eller leasade transportmedel, till exempel personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, båtar och flygplan, som helt eller delvis används i rörelsen. Dessa utgifter omfattar drivmedel (bensin och olja), fordonsskatt, fordonsförsäkringar, reparationer, reservdelar och tillbehör, fordonsbesiktning, parkering, leasingavgifter, med mera.Avskrivning på egna transportmedel, vilka redovisas som anläggningstillgångar i kontoklass 1, redovisas inte i kontogruppen utan tillsammans med andra avskrivningar i kontogrupp 78. Observera att garagehyra redovisas på konto ’7752 Hyra för garage’.Samtliga kostnader för de bilar som disponeras av den anställde och som utgör naturaförmån för den anställde skall bokföras på konto ’7385 Kostnader för fri bil’.Om en anställd, ägare eller närstående delvis disponerar företagets transportmedel för privat bruk skall denna förmån beskattas. Företaget blir då skyldigt att redovisa detta som en förmån och betala sociala och andra avgifter enligt lag och avtal på förmånsvärdet.

Fordonen bör även ha en uppställningsplats som kontrolleras av företaget när fordonen inte används.OBS! Hänsyn ska tas till de speciella momsregler som gäller för leasing och hyra av personbilar. 50 % avdrag medges om bilen används i mer än ringa omfattning i näringsverksamheten. Det belopp som inte är avdragsgillt läggs till leasing- eller hyreskostnaden.

5610 Personbilskostnader På detta konto redovisas kostnader för företagets egna personbilar som används för transporter i rörelsen.Dessa kostnader omfattar drivmedel, fordonsskatt, fordonsförsäkring, reparationer, reservdelar och tillbehör, besiktning, parkeringskostnader och leasingavgifterUtgifter för förmånsbil som utgör löneförmån bokförs på konto ’7385 Kostnader för fri bil’.

Utgifter för hyrbilar som tillfälligt används i samband med tjänsteresor bokförs som resekostnader på konto ’5820 Hyrbilskostnader’.

5611 Drivmedel för personbilar
5612 Försäkring och skatt för personbilar
5613 Reparation och underhåll av personbilar
5615 Leasing av personbilar
5616 Vägtull/Trängselskatt, avdragsgill På detta konto bokförs trängselskatt som erläggs för tjänstebil och som avser resor i tjänsten. Kontot används både när skatten betalas direkt av företaget och när den anställde får ersättning för skatt som denne betalat privat.
5619 Övriga personbilskostnader
5620 Lastbilskostnader
5660 Motorcykel, moped och scoterkostnader
5670 Båt, flyg och helikopterkostnad
5690 Övriga kostnader för transportmedel På kontot redovisas sådana utgifter för transportmedel som uppgår till mindre belopp och för vilka inga särskilda konton lagts upp i kontogruppen. Här kan till exempel utgifter för cyklar redovisas.Vid behov kan underkonton läggas upp enligt exemplet ovan avseende personbilskostnader.
57 Frakter och transporter I kontogruppen redovisas utgifter för varutransporter (utfrakter) som utförts av externt företag. Till frakt- och transportkostnader räknas även de särskilda utgifter som är förenade med transporter, till exempel tull, transportförsäkringar och legaliseringshandlingar för sålda varor. Exempel på transporter i hotell- och restaurangbranschen som skall bokföras i denna kontogrupp är transporter i samband med cateringarrangemang.I kontogruppen redovisas även sådana frakter som inte avser varutransporter, till exempel transporter av inventarier i samband med flyttning.
5700 Frakter och övriga transportkostnader På detta konto redovisas utgifter för varutransporter av sålda varor, som utförs av extern fraktförare. På detta konto redovisas även kostnader för frakter och övriga transporter, till exempel transport av inventarier och bud till tryckeri eller reklambyrå.Infrakter, som avser köpta varors anskaffningskostnad bokförs inte på detta konto. Dessa bokförs antingen som varukostnad i kontoklass 4, som kostnad i kontoklass 5 eller 6 alternativt som anläggningstillgångars anskaffningsvärde i kontogrupp 12.
58 Resekostnader Resande innebär ibland omfattande kostnader för verksamheten och därför kan det vara klokt att formulera en policy där man kan ange att målsättningen är att tjänsteresandet skall ske så kostnadseffektivt som möjligt. Medarbetare som reser i tjänsten har skyldighet att i god tid planera och beställa sitt resande så att de möjligheter som finns till olika prisreduktioner kan utnyttjas. Man kan komplettera resepolicyn med en ambition att samåka i möjligaste mån, vad som gäller avseende mat och logi i samband med resor, bokning av resor, leverantörer, försäkringar, ersättning för resor med egen bil med mera. I kontogruppen redovisas utgifter i samband med anställdas resor i tjänsten. Fakturor och räkningar från kontokortsföretag, transportföretag eller resebyråer bokförs i denna kontogrupp. Även utgifter anställda har i samband med tjänsteresa som styrks med kvitton bokförs här.Traktamenten utgör en kostnadsersättning och bokförs på konto ’7320 Traktamenten vid tjänsteresa’. Även bilersättning utgör en kostnadsersättning och bokförs på konto ’7330 Bilersättningar’.
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5810 Biljetter På detta konto redovisas kostnaden för flyg, tåg- och båtbiljetter. Paketresor (resa och logi) delas upp på konto ’5810 Biljetter’ och konto ’5830 Kost och logi’.På detta konto redovisas kostnaden för lokala resor i tjänsten och parkeringsavgifter.Företaget kan aldrig enligt lag betala parkeringsböter. En parkeringsbot betalas alltid av den som parkerat bilen och förs därför upp som fordran på personal på konto ’1610 Kortfristiga fordringar hos anställda’ och regleras i samband med löneutbetalning.Resor till och från arbetet skall betalas av den anställde. Betalar företaget dessa resor skall de föras som naturaförmån till den anställde och företaget skall betala sociala och andra avgifter enligt lag och avtal på den skattepliktiga förmånen.
5820 Hyrbilskostnader På detta konto redovisas kostnader för hyrbil i samband med resor i tjänsten. Här bokförs samtliga kostnader för hyrbil, inklusive hyreskostnad, försäkringar, bensin och parkering.
5830 Kost och logi På detta konto redovisas kostnaden för kost och logi vid tjänsteresor. Logi vid utbildningar se konto ’7610 Utbildning’.
5890 Övriga resekostnader På detta konto redovisas övriga resekostnader i tjänsten för vilka inga särskilda konton lagts upp i kontogruppen.
59 Reklam och PR I kontogruppen redovisas kostnader för företagets reklam och PR som syftar till att göra företaget känt, till exempel annonsering, införande i kataloger, skyltning, matsedlar och prislistor, broschyrer, med meraMed PR (Public Relations) menas allmän extern goodwillskapande verksamhet.Löner och ersättningar till personer som arbetar med reklam och PR och som är anställda hos företaget redovisas i kontoklass 7.Debiterad reklamskatt ska ingå i den reklamutgift som den hänför sig till och därmed bokföras i denna kontogrupp.
5910 Annonsering På detta konto redovisas utgifter för reklamannonser, omfattande både utgifter för framställning och införande. Kontot används inte för anställningsannonser, som bokförs på konto ’7691 Personalrekrytering’. Periodisering bör ske per månad för den tid annonsen beräknas ha effekt, till exempel ett år när det gäller annonsering i telefonkataloger. I större verksamheter är det vanligt att dela upp annonskostnaderna efter typ av annonsering:
5911 Annonsering, tidningar På detta konto redovisas kostnader för annonser i dagspress, bland annat dagstidningar, lokala annonstidningar och populärpress, bland annat allmänna veckotidningar och tidskrifter. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.
5912 Annonsering, kataloger På detta konto redovisas kostnader för annonsering i kataloger, till exempel World Travel Index, Gula Sidorna, Telefonkatalogen, mötesguider och liknande publikationer. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.
5913 Annonsering, fackpress På detta konto redovisas kostnader för annonsering i fackpress, det vill säga tidskrifter som är riktade till en viss bestämd målgrupp, till exempel restaurangtidningar, mötestidningar och resetidningar. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.
5914 Annonsering, övrig tryckt annonsering På detta konto redovisas annonsering som inte särredovisas på konto 5911-5913.
5915 Annonsering, distributionssystem På detta konto redovisas kostnader för annonsering i distributionssystem, till exempel GDS (Global Distribution Systems), IDS (Internet Distribution Systems), etcetera. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.
5916 Annonsering, banners och andra webbannonser På detta konto redovisas kostnader för annonsering på Internet, till exempel genom banners och andra annonser. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.
5917 Annonsering, sökmotorer På detta konto redovisas kostnader för annonsering i sökmotorer på Internet, till exempel Google, AltaVista, och Yahoo. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.
5919 Annonsering, övrig elektronisk annonsering På detta konto redovisas kostnader för elektronisk annonsering som inte särredovisas på konto 5915-5917.
5920 Utomhus och trafikreklam På detta konto redovisas kostnader för framställning och hyra av skyltar, affischer, ljusreklam, taxireklam, bussreklam, tågreklam, flygreklam, arenareklam, med mera. Skyltar för användning i och kring hotellet eller restaurangen bokförs på konto ’5950 Anläggningsreklam och skyltning’.
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam På kontot redovisas kostnader för framställning och extern distribution inklusive porto (men inte företagets utgifter för allmän postbefordran, till exempel fakturor och brev) av reklambroschyrer, säljbrev och andra reklamtrycksaker. Periodisering bör ske per månad för den tid trycksaken beräknas ha effekt, till exempel ett år om en broschyr beräknas räcka under ett helt år. I större verksamheter är det vanligt att dela upp reklamkostnaderna efter typ av reklam.Kontot används inte för utgifter för trycksaker utan reklamkaraktär, till exempel brevpapper, kuvert, blanketter. Dessa bokförs på konto ’6150 Trycksaker’.
5931 Reklam, broschyrer och säljmaterial På detta konto redovisas kostnader för framställning och extern distribution av reklambroschyrer, till exempel rack-folders (hotellbroschyrer), mötesbroschyrer, SPAbroschyrer, etcetera samt kostnader för framtagning och distribution av säljmaterial, till exempel säljmappar, produktblad, säljpresentationer och bilder.
5932 Reklam, elektroniska nyhetsbrev På detta konto redovisas kostnader för framtagning och distribution av elektroniska nyhetsbrev, e-postutskick och annan elektronisk kommunikation med gäster, kunder, återförsäljare, etcetera.
5935 Stamgästprogram På detta konto redovisas kostnader för utveckling, framställning och drift av egna stamgästprogram eller deltagande i andra företags stamgästprogram. Här bokförs kostnader för medlemskort, broschyrer, utskick till stamgäster samt bonuskostnader vid inlösen av intjänade förmåner.
5936 Medlemskort, broschyrer
5937 Utskick stamgäster
5938 Bonuskostnader stamgäster
5939 Övrig direktreklam På detta konto redovisas kostnader för direktreklam, bland annat framtagande av flygblad, nyhetsbrev, säljbrev, kuvert, brevpapper och extern distribution.
5940 Visningar, utställningar och mässor På detta konto redovisas kostnader för visningar, utställningar och mässor, bland annat mat och dryck, lokal, arrangemang, monterhyra, monterinredning, monterbyggnad, hyra av utrustning och inredning i monter, transporter av monter och material, flygblad, presentreklam, eventuellt speciella arbetskläder, transporter till och från mässan samt ersättningar till ej anställd personal. Lön till egen anställd personal bokförs i kontoklass 7. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
5941 Utställningar och mässor På detta konto redovisas kostnader för utställningar och mässor, bland annat mat och dryck, lokal, monterhyra, monterinredning, monterbyggnad, hyra av utrustning och inredning i monter, transporter av monter och material, flygblad, presentreklam, eventuellt speciella arbetskläder, transporter till och från mässan samt ersättningar till ej anställd personal.
5942 Workshops och säljaktiviteter På detta konto redovisas kostnader för svenska och internationella workshops/säljaktiviteter med potentiella kunder. Här redovisas bland annat avgifter för deltagande, produktion av material, inbjudningar, presentreklam, med mera frakter av utrustning, material och broschyrer samt ersättningar till ej anställd personal.
5945 Visningar På detta konto redovisas kostnader för visningar av anläggningen för potentiella gäster/kunder. Här redovisas bland annat mat och dryck, arrangemang, produktion av material, inbjudningar, flygblad, presentreklam, med mera eventuella transporter samt ersättningar till ej anställd personal.
5950 Anläggningsreklam och skyltning På detta konto redovisas kostnader för framställning av reklam som används i och i nära anslutning till anläggningen (hotell, restaurang, möten, SPA) för att informera och öka försäljningen, såsom inre och yttre skyltning, affischer, skyltningsmaterial, skyltställ, TV-skärmar och presentationer, menyer, menytavlor samt fast inredning av reklamkaraktär.
5951 Fast skyltning På detta konto redovisas kostnader för fast inre och yttre skyltning, bland annat ljusskyltar, hänvisningsskyltar, rumsnummer, möteslokaler, elektroniska skyltsystem, menytavlor, etcetera.
5952 Skyltningsmaterial På detta konto redovisas kostnader för affischer, tillfälliga reklamskyltar, skyltningsmaterial, skyltställ, produktion av elektroniskt skyltmaterial (innehåll), etcetera.
5953 Menyer På detta konto redovisas kostnader för menyer. Detta är bland annat restaurangmenyer, vinlistor, drinklistor, barmenyer, andra varuförteckningar samt prislistor för hotell, restaurang, möten, SPA, etcetera.
5960 Gåvor, presentreklam, tävlingar På detta konto redovisas kostnader för gåvor, presentreklam och priser i tävlingar.Reklamgåvor är skattemässigt avdragsgilla om det är fråga om ”artiklar av förhållandevis ringa värde, som antingen har direkt anknytning till givarens sortiment eller utgörs av enklare så kallade presentartiklar till exempel almanackor, vilka överlämnas till ett större antal personer och saknar inslag av personlig karaktär”.

Den här typen av gåva är ofta försedd med företagets logotyp eller firmanamn. Till gåvor hör även julklappar.

Inom hotell- och restaurangbranschen kan gåvor i form av övernattningar, mat och dryck riktade till en viss målgrupp bokföras på detta konto.

Värdet för en fri övernattning vid en tidpunkt då hotellet inte är fullbokat är för givaren (hotellet) kostnaden för städning, tvätt och frukost.Beloppen för gåvor och presentreklam är avdragsgillt för företaget och skattefritt för mottagaren om värdet är under de belopp som årsvis fastställs av skattemyndigheterna.

Gåva som utgör personalkostnad redovisas på konto ’7631 Personalrepresentation, avdragsgill’ eller konto ’7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill’.

5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam På detta konto redovisas kostnader för reklam som bedrivs i form av filmförevisningar, radio- och TV-inslag. På kontot redovisas även kostnader för framställning, underhåll och distribution av egna webbsidor på Internet (till exempel hyra på webbhotell) eller motsvarande.
5971 Produktion av reklamfilm och radioreklam På detta konto redovisas kostnader för produktion av reklamfilm för visning på bio, TV eller Internet samt radioreklam för sändning på radio och Internet.
5972 Radio- och TV-reklam På detta konto redovisas kostnader för sändning av radio- och TV-reklam.
5975 Produktion av egen webbplats På detta konto redovisas kostnader för produktion, utveckling och löpande uppdatering av innehåll av egen webbplats, till exempel kostnader för domänregistrering, kostnader för framtagning av texter, bilder och annat innehåll samt ersättningar till ej egen anställd personal, såsom översättare, copyrighter, fotograf, programmerare, webbyrå etcetera.
5976 Drift och underhåll av egen webbplats På detta konto redovisas kostnader för drift och underhåll av egen webbplats, till exempel access, webbhotell, distribution, löpande serviceavtal, etcetera.
5977 Sökmotoroptimering av egen webbplats På detta konto redovisas kostnader för sökmotoroptimering, länkning, etcetera. med syfte att öka antal besökare till webbplatsen. Annonsering på Internet redovisas på konto 5916-5919.
5980 PR, institutionell reklam och sponsring På detta konto redovisas kostnader för sponsring av ideella föreningar, idrottsföreningar eller motsvarande. Dessa kostnader innefattar kontanta bidrag, produktion av material, mat och dryck, deltagande i arrangemang, inbjudningar av kunder/gäster med mera
5990 Övriga kostnader för reklam och PR På kontot redovisas kostnader för övrig reklam för vilka inga speciella konton lagts upp i kontogruppen. Här redovisas bland annat lämnat reklambidrag (vid samannonsering), reklamadministration, telemarketing och bokning av säljbesök.
5998 Erhållna reklambidrag Här bokförs erhållna reklambidrag (i kredit) från andra företag, till exempel vid samannonsering. Moms på erhållna reklambidrag krediteras konto ’2640 Ingående moms’.
60 Övriga försäljningskostnader I kontogruppen redovisas övriga utgifter för företagets försäljningsverksamhet. Här redovisas fasta årsavgifter för medlemskap i boknings- och turistorganisationer, kreditförsäljningskostnader samt representation. I kontogruppen redovisas inte kostnader som avser reklam och PR (kontogrupp 59) eller löner och ersättningar till personer som är anställda i företaget (kontoklass 7).
6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010 Kataloger, prislistor, matsedlar och vinlistor På detta konto redovisas externa kostnader för framställning och distribution för kataloger, faktablad, prislistor, matsedlar, vinlistor, barmenyer, produktblad samt övriga prislistor, t.ex. för möteslokaler och utrustning som inte har reklamkaraktär.
6020 Egna facktidskrifter På detta konto redovisas externa utgifter som avser produktion av egna facktidskrifter som har produktinformativ karaktär. Här redovisas kostnader för formgivning, bilder, översättning samt externa utgifter för tryckning. Exempel är egna tidningar på hotellrum, hotellpärmar på hotellrum samt tryckta nyhetsbrev för hotell, restaurang, mötes- och spaanläggningar.
6030 Speciella orderkostnader och distributionskostnader På detta konto redovisas fasta avgifter till försäljnings-, boknings- och turistorganisationen samt elektroniska reservationssystem.Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
6031 Avgifter till försäljnings-, boknings- och turistorganisationer På detta konto redovisas fasta kostnader som erläggs till försäljnings-, boknings- och turistorganisationer, till exempel frivilliga medlemskedjor, CountrySide Sweden och Best Western, Sveriges Turistråd, lokala turist- och mötesorganisationer samt andra kommersiella bokningsföretag.På detta konto bokförs även avgifter som avser marknadsföring av kedjans varumärke och produkter som betalas till franchisegivare.
6032 Avgifter till elektroniska reservationssystem På detta konto redovisas fasta avgifter för reservationssystem. Detta gäller bland annat löpande avgifter, serviceavgifter, abonnemang och rörliga avgifter för modem/datex. På kontot bokförs inte rörliga avgifter per bokning. Dessa avgifter bokförs på konto ’3083 Rörliga bokningsavgifter’.
6050 Försäljningsprovisioner På detta konto redovisas fasta avgifter till reservationssystem, försäljnings-, boknings- och turistorganisationer. Periodisering bör ske per månad för den tid avgiften avser, till exempel ett år vid betalning av årsvisa avgifter. I större verksamheter är det vanligt att dela upp försäljningsprovisionerna efter avgiftstyp eller organisation.På kontot bokförs inte:

•Rörliga avgifter per bokning eller procentuella försäljningsprovisioner. Dessa avgifter bokförs som intäktsreduktioner (debet) på konton i kontoklass 3, bland annat på konto ’3083 Rörliga bokningsavgifter’ och konto ’3085 Provisioner till resebyråer.•

6060 Kreditförsäljningskostnader På detta konto redovisas kostnader för kreditupplysning, kreditkontroll, inkasso- och ansökningsavgifter hos kronofogdemyndigheten. Även premier för kreditförsäkring och utgifter i samband med factoring debiteras detta konto. En god regel för att undvika kreditförluster är att kontrollera samtliga kunder som vill faktureras.
6070 Representation Detta konto är huvudkonto för representation.För att representation i samband med affärsförhandlingar skall anses ha ett omedelbart samband med verksamheten bör representationen ingå som ett led i förhandlingarna. Representationen bör därvid uttrycka en i dessa sammanhang sedvanlig gästfrihet, till exempel i form av värdskap vid inledande av affärsförhandlingar, under sådana eller som en avslutning av förhandlingarna. Försiktighet bör iakttagas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer.

I sådan representation kan föreligga inslag av personlig gästfrihet som utesluter avdragsrätt. Vad avser andra personer än dem som har en direkt anknytning till affärsförhandlingar bör utgift för sådan representation inte vara avdragsgill. Även vad avser valet av den ort där representationen utövas bör försiktighet iakttagas. Så kan till exempel representation på annan ort än verksamhetsorten vara ett tecken på att omedelbart samband saknas.

Exempel på situationer där omedelbart samband kan anses föreligga är vidare större jubileer, invigningar och demonstrationer och dylikt där representationen används som ett led i företagets marknadsföring och PR-verksamhet.

Om representationen utövas i samband med en skattskyldigs personliga högtidsdag bör dock avdrag inte medges. Således bör avdrag inte medges för kostnader i samband med till exempel bjudning för affärsvänner i anslutning till skattskyldigs femtioårsdagAvdrag för måltidsutgifter som avser lunch, middag eller supé medges inte med större belopp än 90 kronor exkl. moms per person. Beloppen fastställdes för 1997 tills vidare. Måltidsutgifterna bör till huvudsaklig del gå åt för att täcka kostnaderna för mat. Avdragsramen får inte överskridas. Den gäller till exempel även vid representation gentemot utomnordiska gäster.

När representationen avser andra måltidsutgifter än lunch, middag eller supé medges med högst 60 kronor per person. Skälig avdragsgill kostnad till exempel för teaterbiljett eller, vid extern representation, för greenfee vid golfspel får anses vara högst 180 kronor plus mervärdesskatt per person. Avdragsramen bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig.

En billig representation vid ett tillfälle bör således inte få kvittas mot representation vid annat tillfälle, där utgiften överstigit avdragsramen.På detta konto bokförs all representation utanför den egna anläggningen oavsett vilken typ av affärsförhandlingar med direkt samband med verksamheten som skett i samband med representationen. Inom den egna anläggningen skall all representation i samband med affärsförhandlingar, till exempel lunch eller middag med hyresvärd, advokat, revisor, konsult, leverantör, säljare och allmänna affärskontakter bokföras på detta konto.

Företaget bör genom anteckning på restaurangnota eller liknande verifikat som utvisar representationsutgifternas storlek, kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representationen och den skattskyldiges förvärvsverksamhet. Detta kan ske genom att på verifikat antecknas uppgift om datum för representationen, namn, yrke eller funktion i företaget avseende samtliga personer mot vilka representationen utövats och det eller de företag som de företräder samt syftet med representationen. Uppgift på verifikat bör antecknas på varaktigt sätt.Avdrag för ingående mervärdesskatt medges endast i den mån mervärdesskatt belöper på utgifter för representation med mera som ligger inom ramen för vad som är avdragsgillt enligt nämnda bestämmelse.

Kontot används även för representationsgåvor vilka är avsedda att bidra till goda affärsmässiga förbindelser mellan företagen. Sådana gåvor är avdragsgilla under förutsättning att det uteslutande är fråga om att inleda eller bibehålla affärsförbindelser. Gåvorna måste ha ett omedelbart samband med verksamheten i förvärvskällan.

Inom hotell och restaurang kan dessa gåvor vara i form av övernattning, lunch, middag, mat eller dryck.Visningar (inklusive övernattning, mat och dryck) av anläggningen (hotellet och/eller restaurangen) för potentiella kunder/gäster är produkttest och skall bokföras på konto ’5945 Visningar’.Studiebesök på andra hotell, restauranger, mötes- och hälsa och rekreationsanläggningar bokförs på konto ’6650 Studiebesök’.

6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill Belopp över vad som enligt Skatteverkets anvisningar är avdragsgillt, för närvarande 90 kronor exklusive moms. Observera att ingående moms på beloppet utöver 90 kronor inte är avdragsgill.
6090 Övriga försäljningskostnader På kontot redovisas speciella försäljningskostnader som uppgår till mindre belopp och för vilka det inte lagts upp några särskilda konton i kontogruppen.
61 Kontorsmateriel och trycksaker I kontogruppen redovisas kostnader av förbrukningskaraktär, till exempel:•Förbrukningsinventarier för kontorsändamål, med längre varaktighet men av mindre värde, till exempel hålslag och häftapparat.•
6100 Kontorsmaterial och trycksaker (gruppkonto)
6110 Kontorsmaterial På detta konto redovisas kostnader för kontorsmaterial, kontorsinventarier och datatillbehör av obetydligt värde, till exempel brevbackar, häftapparater, hålslag, mappar, pärmar, stämplar, kopieringspapper, block, pennor, räknemaskinrullar, tejp, etiketter, almanackor, arkiveringslådor, toner till laserskrivare, färgband, disketter med mera
6150 Trycksaker På detta konto redovisas kostnader för alla slags trycksaker, till exempel blanketter, brevpapper, kuvert och visitkort. Här redovisas även kostnaden för framtagning av dessa trycksaker, till exempel design och repro.
62 Tele och post I kontogruppen redovisas företagets allmänna kommunikationskostnader, det vill säga post, tele och data.
6200 Tele och post (gruppkonto)
6210 Telekommunikation På detta konto redovisas kostnader för direkttelefoner, faxar och telex samt för markeringar på administrativa växelanknytningar. Detta är bland annat abonnemangsavgifter, markeringar, leasing av faxar, serviceavtal faxar och telefonväxel, faxpapper med mera
6211 Fast telefoni
6212 Mobiltelefon
6230 Datakommunikation Här bokförs kostnader för datakommunikation vid dataöverföring via hyrda ledningar och via allmänt datanät. Detta är bland annat inträdesavgifter, abonnemang, trafikavgifter, hyra för modem, hyra för hemsidor på Internet och emailadresser.
6250 Postbefordran På detta konto redovisas kostnader för post- och paketbefordran. Här bokförs bland annat frankeringsavgifter, frimärken, paketporton och lösenavgifter.Här redovisas kostnader för att skicka kvarglömda effekter, broschyrer, etcetera, bud till tryckerier, med mera.
63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader I kontogruppen redovisas dels utgifter för försäkringspremier som företaget betalar till försäkringsföretag eller motsvarande för att skydda sig mot vissa oförutsebara händelser, dels utgifter för risker i samband med företagets verksamhet som företaget självt står för.Till risker som i regel inte täcks av försäkringar hör mindre kostnader till följd av strömavbrott (förstörd mat eller råvaror i kylar och frys) och vattenskador.

I hotell och restaurangbranschen är det alltid en viss risk för att gästens tillhörigheter skadas eller förstörs, till exempel att servisen spiller mat eller dryck på gästens kläder.Till risker hör även smitnotor och kundförluster.

6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)
6310 Företagsförsäkring På detta konto redovisas kostnader för erlagda försäkringspremier som företaget betalar till försäkringsbolag. Här redovisas samtliga försäkringar som har samband med företagets affärsverksamhet såsom brand-, avbrotts-, inbrotts-, vattenskade-, maskin-, ansvarighetsgaranti- och kreditförsäkringar. Följande försäkringar redovisas inte på detta konto: Personförsäkringar, pensionsförsäkringar, bilförsäkringar, transportförsäkringar och fastighetsförsäkringar.
6320 Självrisk vid skada På detta konto redovisas kostnader för självrisker som företaget tvingas betala i samband med försäkringsskador av olika slag. På detta konto redovisas även kostnader till följd av strömavbrott, vattenskador, trasiga kyl- eller frysrum eller liknande händelser. Detta kan röra sig om förstörda råvaror eller färdiglagad mat.
6330 Kompensation till gäster till följd av stöld eller skador På detta konto redovisas skadeersättningar till gäster, till exempel skadade kläder, stulna kläder och andra tillhörigheter. Vid stölder skall gästen polisanmält skadan och försäkringsfrågan utredas. Både hotell och restauranger bör vid obevakade garderober sätta upp skyltar som tydligt visar att restaurangen/hotellet inte ansvarar för gästens tillhörigheter (kläder, väskor, med mera) för att minimera eventuella skadeståndsanspråk från gäster. Om skylt saknas är företaget skyldigt att ersätta gästen.
6350 Förluster på kundfordringar och smitnotor Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar och smitnotor På detta konto redovisas kostnader som företaget har i samband med kreditgivning genom att vissa kunder/gäster inte fullgör sina betalningsförpliktelser. På detta konto redovisas förluster där kunden/gästen gått i konkurs, beviljats ackord, saknat utmätningsbara tillgångar eller är okänd och försvunnen.Kontot debiteras med nettobelopp exkl. moms för fordringen. Mombeloppet debiteras konto 2610-2630 Utgående moms, vilket reducerar den utgående momsen. Kontona 1510-1570 krediteras för bruttobeloppet.

Om reservering skett tidigare för befarad kundförlust/smitnota debiteras konto 1515 och krediteras konto 1510 för reserverat belopp.

6352 Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor På detta konto redovisas osäkra kundfordringar beträffande vilka kundförluster befaras (men ännu inte slutgiltigt konstaterats). Fordran skall så länge förlusten inte är realiserad kvarstå på ursprungskontot.Alla företag har olika regler för hur gammal en kundfordran får bli innan den automatiskt betraktas som osäker.

En rekommendation är att objektivt bedöma varje gammal kundfordran var för sig. En schablonregel är dock att samtliga kundfordringar som är äldre än 90 dagar alltid bör betraktas som osäker och därmed en befarad kundförlust.

6360 Garantikostnader Exempelvis snö- och solgaranti.
6361 Förändring av garantiavsättning
6362 Faktiska garantikostnader
6370 Kostnader för bevakning och larm På kontot redovisas utgifter som avser bevakning av lokaler eller fastighet utförd av externt vaktbolag, kostnader för överfallslarm, rånlarm, anslutning till larmcentral, larm av lokaler eller fastighet, övervakningskameror, med mera.
64 Förvaltningskostnader I kontogruppen redovisas de speciella utgifter som avser ett företags förvaltning.På arvoden till fysiska personer (till exempel styrelsearvoden) utgår som regel sociala avgifter eller löneskatt. Källskatt skall innehållas och kontrolluppgift skall lämnas.
6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410 Styrelsearvoden På kontot redovisas arvoden till styrelseledamöter som inte är anställda i företaget och arvoden till anställda i deras egenskap av styrelsemedlemmar.
6420 Ersättningar till revisor Här redovisas företagets kostnader för revisionsarvoden till av stämman valda revisorer.Kostnaden för revision skall alltid belasta det år revisionen avser, det vill säga revision/granskning som sker 2008 avseende 2007 års räkenskaper skall belasta 2007 års resultat. I månadsbokslutet bör en reservering göras för en tolftedel av totalkostnaden för revisionen.

I samband med bokslut eller slutfakturan från revisionsbyrån justeras eventuellt det reserverade beloppet. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

6421 Revision
6422 Rådgivning
6440 Årsredovisning och delårsrapporter Här bokförs företagets kostnader för årsredovisning, delårsrapporter och annan information till företagets ägare.
6450 Bolagsstämma/årsstämma På detta konto redovisas kostnader i samband med företagets stämma.
6490 Övriga förvaltningskostnader På kontot bokförs övriga förvaltningskostnader för vilka inget särskilt konto lagts upp inom kontogruppen.
65 Övriga externa tjänster I kontogruppen redovisas kostnader för externa främmande tjänster som inte avser arbete i driften av hotell- och restaurangverksamheten. Dessa tjänster kan köpas av andra företag eller enskilda personer som inte är anställda i företaget.Följande tjänster redovisas på dessa konton: •Kostnader för bokföring utförd av extern redovisningsbyrå eller inhyrd ekonom•
6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6530 Redovisningstjänster Här redovisas kostnader för bokföringshjälp av redovisningsbyrå, redovisningskonsult eller revisor. Utöver bokföringshjälp redovisas här kostnader för extern hjälp med upprättande av moms- och skattedeklarationer, bokslut- års- och koncernredovisning samt budgetering och kalkylering. Revisionsarvoden bokförs på konto ’6420 Ersättningar till revisor’.
6540 IT-tjänster På detta konto redovisas kostnader för datasystem, bland annat service- och supportavtal för hotell- och restaurangsystem, nyttjandeavgifter för vissa programvaror, utvecklingsavgifter för vissa programvaror, serviceavtal på hårdvara, konsultarvoden för till exempel förändring av programvaror, m m, som har direkt koppling till serviceavtal för hotell- och restaurangdatasystem.Leasing av datautrustning bokförs på konto ’7712 Hyra datorsystem’. Inköp av dataprogram bokförs på konto ’5420 Dataprogram’. Inköp av datatillbehör bokförs på konto ’5461 El-material och datatillbehör’
6550 Programvaror Här redovisas kostnader för konsulter avseende utredningar, administrativa, tekniska, skatterättsliga eller ekonomiska frågor.Kontot används inte för: •reklamundersökningar (konto ’5990 Övriga kostnader för reklam och PR’)•
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer På detta konto redovisas avgifter till näringslivets organisationer och branschorganisationer, bland annat Svenskt Näringsliv/SHR-avgifter. Här redovisas den del som utgör ersättning för direkta tjänster åt medlemsföretagen. Den del som avser medlemsavgift redovisas på konto ’6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla’ och den del som inte är avdragsgill redovisas på konto ’6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla’.
6570 Bankkostnader På detta konto redovisas sådana avgifter och provisioner till banker som avser bankers tjänster i samband med betalningsförmedling, valutatransaktioner, kassahantering m m.Aviavgifter i samband med amortering och räntebetalning på lån kan betraktas som ränta och bokföras på konto ’8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder’. Kontot används inte för inkasso, som redovisas på konto ’6060 Kreditförsäljningskostnader’.Utgifter för kontokortshantering (även om den utförs av banken) betraktas som intäktskorrigeringar och bokförs på konto ’3760 Bank- och kreditkortsavgifter’.
6580 Advokat- och rättegångskostnader Här redovisas sådana advokat- och rättegångskostnader som har direkt samband med företagets affärsverksamhet och som gäller juridiskt biträde angående till exempel avtalsfrågor, hyresförhandlingar, varumärkesfrågor, skadeståndskrav i samband med affärsverksamhet samt rättsskydd.
6590 Övriga externa tjänster På kontot redovisas kostnader för övriga externa tjänster för vilka inte något särskilt konto lagts upp.
66 Undersökningar och produktutveckling I kontogruppen redovisas kostnader för undersökningar och produktutveckling. Denna kontogrupp är en branschanpassning från BAS för att tydligt urskilja kostnader för utveckling inom hotell och restaurang. I denna kontogrupp redovisas alla kostnader som avser någon form av produktutveckling. Exempel på produktutveckling är test av nya maträtter, studiebesök på andra hotell och restauranger, inköp av statistik, marknadsundersökningar bland gäster samt kostnader för utveckling och/eller förbättring av koncept för mat, dryck, service och driftsmetoder.
6610 Marknadsundersökningar På detta konto bokförs kostnader för gästundersökningar, marknadskartläggningar och andra undersökningar som är av vikt för att utveckla verksamheten. På kontot kan trycksaker, kostnader för intervjuer, sammanställningar och presentationer bokföras.
6620 Branschstatistik På detta konto redovisas inköp av statistik från bland annat SHR, SCB, regionala organisationer och frivilliga medlemsorganisationer.
6650 Studiebesök Här redovisas kostnader i samband med studiebesök på andra hotell, restauranger, mötes och hälsa och rekreationsanläggningar.Huvudsyftet med ett studiebesök skall vara att få nya idéer och kunskaper som direkt är användbara i hotellets eller restaurangens verksamhet.Exempel är att bo på konkurrerande hotell eller att besöka konkurrerande restaurang eller andra hotell och restauranger som är intressanta för den egna verksamheten avseende mat och dryck, service, hotellrum, inredning och driftsmetoder.

För att utveckla den egna verksamheten bör en löpande bevakning ske av nya idéer och koncept. Företaget bör utarbeta regler för hur studiebesöken skall gå till och följas upp. På detta konto bokförs inte representation som görs med företagets kunder.

Kostnader för detta bokförs på konto ’6071 Representation, avdragsgill’ och ’6072 Representation, ej avdragsgill’.På detta konto bokförs inte heller personalrepresentation (konto 7631 och 7632) eller kost och logi i samband med resor (konto 5830).

6660 Produktutveckling Här bokförs kostnader för utveckling av nya koncept för hotell och restauranger. Exempel är kostnader för arkitekter, ritningar, skisser, varuprover, konsultarvoden för konceptutveckling och presentationer.
6670 Provköp och produkttester På detta konto redovisas provköp av till exempel mat och drycker för att användas vid utveckling av nya maträtter och drycker. Huvudsyftet att avskilja kostnaden för produktutveckling är att öka kontrollen på varukostnaden i förhållande till försäljningen.
67 Fri grupp
68 Fri grupp
69 Övriga externa kostnader Kontot debiteras för utgifter för varumärkesansökningar, såsom inlämningsavgift, prioriteringshandling och förnyelseavgift för varumärken. Kontot debiteras även för utgifter för mönsteransökningar, såsom ritningar, inlämningsavgift, överlåtelse- och prioriteringshandling samt förnyelseavgift för mönster.
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910 Licensavgifter och royalties Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
6911 Radio, TV, dvd På detta konto debiteras kostnader för TV-licenser (En för påbörjat tiotal gästrum), kabel-TV-avgifter och avgifter till TV-kanaler (till exempel CNN, MTV, Eurosport, Filmnet, med flera) och inhyrd dvd-film för gratis visning. Kostnaden för Betal-TV redovisas på ’4115 TV’.
6912 STIM-avgifter På detta konto debiteras kostnader för STIM-avgifter.
6913 SAMI/IFPI-avgifter På detta konto debiteras avgifter till SAMI och IFPI.
6930 Kostnader för varumärken med mera Kontot debiteras för utgifter för varumärkesansökningar, såsom inlämningsavgift, prioriteringshandling och förnyelseavgift för varumärken. Kontot debiteras även för utgifter för mönsteransökningar, såsom ritningar, inlämningsavgift, överlåtelse- och prioriteringshandling samt förnyelseavgift för mönster.Även ombudsarvoden för utländska varumärken och varumärkesansökningar, mönster och mönsteransökningar redovisas på detta konto.
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter Här bokförs avgifter till statliga kontroll- respektive provningsanstalter för utförda kontroller och prov, som föreskrivs enligt lag. Detta avser bland annat hygienkontroller och hissprovning. På detta konto bokförs även andra avgifter som tas ut av myndigheter, till exempel för tillstånd och falsklarm samt stämpelavgifter.Livsmedelslagen – egenkontroll Egenkontroll innebär att företaget själv kontrollerar renlighet, temperaturer och hygien.

Kontrollerna skall dokumenteras skriftligen. Genom att kontrollera temperaturen på ankommande frysvaror, i kyl- och frysrum och på kyld och varmhållen mat samt genom kontroll att rengöringen är effektiv får företaget garantier för att produkterna håller hög kvalitet och att de inte är hälsofarliga. Miljö- och hälsoskyddsnämnderna kontrollerar att företagen sköter egenkontrollen och gör en noggrannare kontroll om behov föreligger.

6950 Tillsynsavgifter myndigheter På kontot redovisas avgifter som företaget betalar till myndigheter gällande kontroll och tillsyn över företagets tillämpning av fastställda regler, till exempel hantering av miljöfarligt avfall. Liksom för konto ’6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter’, kan det vara lämpligt att lägga upp underkonton.
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur På detta konto redovisas kostnader för prenumerationer och inköp av tidningar, tidskrifter, facklitteratur samt CD-information.
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla Här redovisas medlemsavgifter till näringslivets intresseorganisationer, branschorganisationer och andra intresseorganisationer. Den del som utgör ersättning för direkta tjänster åt medlemsföretaget skall redovisas på konto ’6560 Serviceavgifter till branschorganisationer’. Den del som inte är avdragsgill redovisas på konto ’6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla’.
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Här redovisas den del av medlemsavgifter till näringslivets intresseorganisationer, branschorganisationer och andra intresseorganisationer som inte är skattemässigt avdragsgill.
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla På kontot redovisas samtliga övriga avdragsgilla kostnader om särskilda konton inte lagts upp i kontogrupperna 50-69.
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla På kontot redovisas samtliga övriga kostnader som inte är avdragsgilla om särskilda konton inte lagts upp i kontogrupperna 50-69.
6993 Lämnade bidrag och gåvor På detta konto redovisas bidrag, donationer och gåvor (större belopp) som inte har direkt samband med företagets ordinarie verksamhet och inte har klassificerats som extraordinära. Exempel är bidrag till stipendiefonder, stiftelser och välgörande ändamål.
7 Kostnader för personal
70 Löner till kollektivanställda I den här kontogruppen redovisas bruttolöner till anställda inom HRF: s och SMF: s avtalsområde. Här redovisas bruttolöner till samtliga anställda i driften, till exempel kockar, servitörer, bartendrar, diskare, städare, receptionister, mötesvärdar, fastighetsskötare, vaktmästare, med flera.Arbetande driftsledare räknas som kollektivanställd personal.

Hit kan räknas arbetande assisterande husfruar, hovmästare och receptionschefer.

7010 Löner till kollektivanställda
7011 Löner till fast anställd personal kollektivanställda Här redovisas bruttolön för alla fast anställda inom HRF: s avtalsområde, till exempel receptionister, städpersonal, kockar, servitriser och fastighetsskötare.
7012 Vinstandelar/bonus till kollektivanställda Här bokförs utbetald bonus till kollektivanställda. Semesterersättning utgår oftast inte på beloppet, vilket skall framgå av vinstdelnings- eller bonusavtal.
7013 Löner till kollektivanställda 18-25 år Här bokförs utbetald bruttolön till kollektivanställda som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år.Under 2008 gäller nedsättningen för födda 1983-1989. För personer födda 1982 och tidigare samt 1990 och senare ska avgifterna betalas utan nedsättning.
7015 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) Kontot debiteras för redovisning av bruttolöner till kollektivanställda som är födda 1937 eller tidigare. För denna kategori anställda ska inga sociala avgifter betalas.
7016 Vinstandelar till kollektivanställda Kontot debiteras för särredovisning av utbetalning av vinstandelar till kollektivanställda som är födda 1937 eller tidigare.
7017 Övriga semesterlönegrundande löneavdrag kollektivanställda Här krediteras övriga semesterlönegrundande avdrag från ordinarie bruttolön. Detta är till exempel föräldraledighet.Detta konto läggs upp i system utan eget lönesystem och i ekonomisystem som möjliggör automatkontering.
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda Kontot används för innestående löner, det vill säga löner som har intjänats men inte betalats ut. Detta gäller till exempel övertid och mertid som skall sparas och ännu ej tagits ut i till exempel ledighet, ”komptidsskuld”. All övertid respektive mertid bör bokföras, eftersom det annars ofta uppstår en kraftig kostnad vid slutlön. Motkonto är ’2910 Upplupna löner’.
7030 Löner till extrapersonal Här konteras bruttolön för all extrapersonal inom HRF: s avtalsområde, till exempel receptionister, städpersonal, kockar, servitriser och fastighetsskötare. Vid löneberäkning är det vanligt, och rekommenderas av SHR, att semesterersättning utbetalas samtidigt med lönen.
7040 Löner till musiker och underhållare Här konteras bruttolön till musiker och underhållare som är tillfälligt anställda av hotellet/restaurangen. Vid löneberäkning skall semesterersättning utbetalas samtidigt med lönen. Om musiker hyrts in mot faktura för vidare debitering till gästen/mötet skall till exempel konto ’4440 Köpt musik och underhållning, rörliga kostnader’ eller konto ’3549 Inköp gäst- och mötesaktiviteter externa’ användas.
7080 Lön till kollektivanställda för ej arbetad tid Här bokförs lön som utbetalas för ej arbetad tid, till exempel extra ledighetsdagar.Sjukfrånvaro För att den anställde skall få sjuklön måste han/hon anmäla sjukfrånvaro till företaget. Där registreras datum och tid för sjukanmälan, orsak, beräknad återkomst samt var och när han/hon kan nås.Sjuklön betalas av företaget t o m den 14: e sjukdagen. Den 15: e sjukdagen ska företaget sjukanmäla den anställde till Försäkringskassan. Företaget är skyldigt att föra statistik på sjukfrånvaron.
7082 Utbetald sjuklön till kollektivanställda Här bokförs sjuklön, vilket utbetalas först efter det att den anställde lämnat försäkran om sjukdomens omfattning och orsak.För den första sjukfrånvarodagen eller del av dag, som skulle ha varit arbetsdag, utges ingen sjuklön (karensdag).Antal karensdagar är maximalt tio under en tolvmånadersperiod. Återinsjuknande inom fem kalenderdagar räknas som fortsättning på samma sjukperiod.
7083 Föräldraersättning till kollektivanställda
7085 Semesterlöner till kollektivanställda
7088 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid Här redovisas kostnader för röda dagar.
7090 Förändring semesterlöneskuld I samband med utbetalning av semesterlön skall semesterlöneskulden justeras med motsvarande belopp. Kontot skall tillsammans med konto ‘7290 Förändring av semesterlöneskuld’ utgöra mellanskillnaden mellan föregående år och årets reservering på konto ’2920 Upplupna semesterlöner’.Exempel på semesterreserveringKollektivanställda har enligt semesterlagen 25 semesterdagar per år. Enligt avtal skall ett påslag på 12,72 procent beräknas på utbetald lön. Varje månad skall 12,72 procent av lönesumman avsättas till en semesterlöneskuld. Vid semester skall medel tas från denna reserv. Vid årets slut görs en avstämning av reserven mot innestående semester.Detta bokföringssätt gör att semesterkostnaden fördelas jämnt över året (alltid 12,72 procent av lönesumman) vilket gör att jämförelserna mellan månaderna blir rättvisare och företagets resultat blir rättvisande även vid semesterNär den anställde har semester skall bruttolönen och semesterersättning bokföras på konto ’7082 Semesterlöner till kollektivanställda’ istället för på konto ’7011 Löner till fast anställd personal’.

Motsvarande belopp återförs från 2920 ’Upplupna semesterlöner’ till 7090 ’Förändring semesterlöneskuld’.Vid behov läggs konton upp för semesterreservering:.

7091 Beräknad semesterlön
7092 Utbetald semesterlön
71 Kostnader för entreprenader Alla former av kostnader för arbetskraft skall jämställas med personalkostnader för att företaget skall kunna använda branschens nyckeltal och för att få ökad jämförbarhet mellan branschens företag. Detta innebär att entreprenader har fått ett eget konto. På dessa konton skall endast den typen av entreprenader bokföras som avser den löpande driften av hotellet eller restaurangen.I denna kontogrupp skall inte följande tjänster bokföras:•Redovisningstjänster, se konto ’6530 Redovisningstjänster’.•
7100 Entreprenader Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:
7111 Entreprenader, städning
7112 Entreprenader, disk
7113 Entreprenader, kök
7114 Entreprenader, servering
7115 Entreprenader, bevakning (avser dörrvakter och vakter vid tillställningar) Bevakning som avser rondering och larm bokförs på konto ’6370 Kostnader för bevakning och larm’.
7116 Entreprenader, musik
7117 Entreprenader, garderob
7118 Entreprenader, reception
7119 Entreprenader, möblering
7190 Utlånad/utfakturerad personal Detta konto används till exempel när man tillfälligt hyr ut personal. Detta är ganska vanligt i en koncern där medarbetare lånas ut mellan bolagen. Förslagsvis används rent praktiskt ett konto i 39-serien (övriga rörelseintäkter). Detta för att kunna stämma av mervärdeskatten. Därefter omförs summan via ett korrektivkonto i samma serie, vilket krediteras konto ’7190, Utlånad/utfakturerad personal’.
72 Löner till tjänstemän och företagsledare I den här kontogruppen redovisas bruttolöner till tjänstemän inom Unionens med fleras avtalsområde samt företagsledare. Till tjänstemän hör teamledare, hotell- och restaurangchefer, säljare, administrativ personal med flera.Vid behov kan särskilt konto läggas upp för löner till utlandsanställda tjänstemän och företagsledare. Se även BAS-boken.
7210 Löner till tjänstemän
7211 Löner till fast anställd personal tjänstemän Här konteras bruttolön för alla tjänstemän, till exempel teamledare, hotell- och restaurangchefer, säljare, administrativ personal och företagsledning.
7212 Vinstandelar/bonus till tjänstemän Här bokförs utbetald bonus till tjänstemän. Semesterersättning utgår oftast inte på beloppet, vilket skall framgå av vinstdelnings- eller bonusavtal.
7213 Löner till tjänstemän 18-25 år Här bokförs utbetald bruttolön till tjänstemän som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år. Detta enligt ett beslut i Riksdagen den 23 maj 2007. Under 2008 gäller nedsättningen för födda 1983-1989. För personer födda 1982 och tidigare samt 1990 och senare ska avgifterna betalas utan nedsättning.
7215 Löner till tjänstemän Kontot debiteras för bruttolöner till tjänstemän som är födda 1937 eller tidigare. För denna kategori anställda ska inga sociala avgifter betalas.
7216 Vinstandelar till tjänstemän Kontot debiteras för särredovisning av vinstandelar till tjänstemän som är födda 1937 eller tidigare. För denna kategori anställda ska inga sociala avgifter betalas.
7217 Övriga semesterlönegrundande löneavdrag tjänstemän Här krediteras övriga semesterlönegrundande avdrag från ordinarie bruttolön. Detta är till exempel föräldraledighet. Detta konto läggs upp i system utan eget lönesystem och i ekonomisystem som möjliggör automatkontering.
7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän Kontot används för innestående löner, det vill säga löner som har intjänats men inte betalats ut. Detta gäller till exempel övertid och mertid som skall sparas och ännu ej tagits ut i till exempel ledighet ”komptidsskuld”. All övertid respektive mertid skall bokföras, eftersom det annars ofta uppstår en kraftig kostnad vid slutlön. Motkonto blir ’2910 Upplupna löner’.
7220 Löner till företagsledare Här redovisas lön till företagsledare/verkställande direktör.
7222 Tantiem till företagsledare Här redovisas tantiem till företagsledare/verkställande direktör.
7223 Löner till företagsledare 18-25 år Här bokförs utbetald bruttolön till företagsledare som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år. Detta enligt ett beslut i Riksdagen den 23 maj 2007. Under 2009 gäller nedsättningen för födda 1984-1990. För personer födda 1983 och tidigare samt 1991 och senare ska avgifterna betalas utan nedsättning.
7225 Löner till företagsledare (avgiftsbefriade) Kontot debiteras för bruttolöner till företagsledare som är födda 1937 eller tidigare. För denna kategori anställda ska inga sociala avgifter betalas.
7229 Upplupna löner och vinstandelar till företagsledare Kontot används för innestående löner, det vill säga löner som har intjänats men inte betalats ut. Detta gäller till exempel övertid och mertid som skall sparas och ännu ej tagits ut i till exempel ledighet. All övertid respektive mertid skall bokföras, eftersom det annars ofta uppstår en kraftig kostnad vid slutlön. Motkonto blir ’2910 Upplupna löner’.
7230 Löner till extra anställda tjänstemän Här redovisas bruttolön för all extrapersonal inom Unionens avtalsområde, till exempel teamledare, hotell- och restaurangchefer och säljare. Vid löneberäkning är det vanligt att semesterersättning utbetalas samtidigt med lönen.
7280 Lön till tjänstemän för ej arbetad tid Här bokförs lön för ej arbetad tid, till exempel extra ledighetsdagar.
7282 Utbetald sjuklön till tjänstemän Sjuklön utbetalas först efter det att den anställde lämnat försäkran om sjukdomens omfattning och orsak.För den första sjukfrånvarodagen eller del av dag, som skulle ha varit arbetsdag, utges ingen sjuklön (karensdag). Antal karensdagar är maximalt tio under en tolvmånadersperiod. Återinsjuknande inom fem kalenderdagar räknas som fortsättning på samma sjukperiodÄven sjuklönereservering bokförs här..
7283 Föräldraersättning till tjänstemän
7284 Föräldraersättning till företagsledare
7285 Semesterlöner till tjänstemän
7286 Semesterlöner till företagsledare
7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid
7290 Förändring semesterlöneskuld I samband med utbetalning av semesterlön skall semesterlöneskulden justeras med motsvarande belopp.Kontot skall tillsammans med konto ‘7090 Förändring av semesterlöneskuld’ utgöra mellanskillnaden mellan föregående år och årets reservering på konto ’2920 Upplupna semesterlöner’.Exempel på semesterreserveringTjänstemän har enligt semesterlagen 25 semesterdagar per år, men har ofta fler dagar enligt individuellt avtal. Ibland ersätter en extra semestervecka särskild ersättning för ob eller övertidsersättning. Varje månad beräknas antal intjänande semesterdagar. Det kan t ex vara 31 dagar/365 dagar x 25 dagars semesterrätt = 2,1 dagar. Värdet per dag utgörs av 5,4% av månadslönen. Den framräknade summan avsätts till en semesterlöneskuld. Vid semester skall medel tas från denna reserv.

Vid bokslut görs en avstämning av reserven mot innestående semester.Detta bokföringssätt gör att semesterkostnaden fördelas jämnt över året vilket gör att jämförelserna mellan månaderna blir rättvisare och företagets resultat blir rättvisande även vid semester.När den anställde har semester skall bruttolönen och semesterersättning bokföras på konto ”7285 Semesterlöner till tjänstemän” i stället för på konto ”7211 Löner till fast anställd personal”. Motsvarande belopp återförs från ”2920 Upplupna semesterlöner” till ”7290 Förändring semesterlöneskuld”.Vid behov läggs konton upp för semesterreservering:

7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän
7292 Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare
73 Kostnadsersättningar och naturaförmåner I kontogruppen redovisas individuellt utgående kostnadsersättningar utöver lön samt kontanta ersättningar som betalas ut till personal för kostnader som uppstår eller beräknas uppstå i anställningen. Sådana ersättningar kan vara skattefria inom av Skatteverket (www.skatteverket.se) fastställda gränser. För överskjutande belopp skall källskatt innehållas och sociala avgifter erläggas.
7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar På kontot redovisas kontanta ersättningar från förslagsverksamheten för förslag och ersättningar för uppfinningar.
7319 Övriga kontanta extraersättningar Kontot debiteras för övriga ersättningar för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. På kontot kan även ersättningar till anställda avseende egenavgifter i offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård debiteras. Även ersättningar avseende egenavgift vid läkemedelsinköp debiteras kontot.
7320 Traktamenten vid tjänsteresa Kontot används för schablonmässigt beräknade ersättningar till personal för kostnader för kost vid tjänsteresa. För att ett traktamente skall vara skattefritt för mottagaren krävs alltid att tjänsteresan varit förknippad med övernattning och att beloppet ryms inom de beloppsramar som anges av Skatteverket (www.skatteverket.se).Endagstraktamenten är till sin helhet skattepliktiga och betraktas som lön vid upprättande av kontrolluppgift. Vid behov kan kontot underindelas.
7321 Skattefria traktamenten, Sverige
7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige
7323 Skattefria traktamenten, utlandet
7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet
7330 Bilersättningar Bilersättning som betalas ut till anställd kan delas upp på skattefri del som fastställs av Skatteverket (www.skatteverket.se) och en överskjutande skattepliktig del. För skattefria utbetalningar skall källskatt inte innehållas eller arbetsgivaravgifter erläggas.Bilersättning som överstiger det skattefria beloppet betraktas som lön för vilken källskatt skall dras och arbetsgivaravgifter betalas. Den skattefria bilersättningen uppgår för 2009 till 18:50 kronor per mil.Vid behov kan kontot underindelas:
7331 Skattefria bilersättningar
7332 Skattepliktiga bilersättningar
7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri Ersättning till anställda för trängselskatt som avser egen bil och resor i tjänsten bokförs på detta konto.
7380 Kostnader för förmåner till anställda På kontot redovisas företagets kostnader för förmåner till anställda, om dessa kostnader kan särredovisas. På dessa skall sociala avgifter beräknas och källskatt dras. Vid behov kan kontot underindelas:
7381 Kostnader för fri bostad På kontot redovisas de hyresutgifter för bostäder som företaget hyr för den anställdes räkning och som utgör förmån för den anställde.
7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider På kontot redovisas företagets utgifter för fria eller subventionerade måltider, som utgör förmån för den anställde.Kost på arbetsplatsen omfattar normalt en måltid samt ett kaffemål.För kost betalar den anställde en i kollektivavtalet fastställd summa, oftast genom löneavdrag. Från 2008-05-01 betalar den anställde 34 kr per måltid. Under 2008 uppgår kostförmånsvärdet enligt Skatteverket till 70 kr (inkl moms).

Mellanskillnaden (f n alltså 36 kr) utgör kostförmån, vilken är underlag för arbetsgivaravgift. Intäkten bokförs på ”3230 Personalmat”. Rent praktiskt krediteras alltså kostavdraget på konto 3230 (reducerat med 25% moms). Kostförmånen debiteras konto 7382 och ett korrektivkonto krediteras med motsvarande belopp. På beloppet som bokförs på konto 7382 utgår arbetsgivaravgifter.

Kostnaden för kost för medarbetaren utgörs av kostavdraget samt skatt på kostförmånen.

7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen På kontot redovisas företagets utgifter för transporter av anställda till och från arbetsplatsen, som utgör förmån för den anställde.
7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder Arbetskläder är skattefria om med arbetskläder avses, förutom skyddskläder och överdragskläder, kläder som är särskilt avpassade för arbetet och inte lämpligen kan användas privat. Samtliga arbetskläder, som inte är att betrakta som speciell uniform, är skattepliktiga. På detta konto skall även tvätt av arbetskläder redovisas.
7385 Kostnader för fri bil På kontot redovisas företagets utgifter för de bilar som disponeras av den anställde och som utgör förmån för den anställde.
7386 Subventionerad ränta På kontot redovisas förmån av subventionerade lån
7387 Kostnader för lånedatorer På kontot redovisas utgifter för datorer sin disponeras av den anställde och som utgör förmån för den anställde. Från och med 1 januari, 2007 ska för privat bruk använda en datorutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller inom ramen för ett s.k. lånedatorprogram i fortsättningen tas upp till beskattning och värderas till 2 400 kronor per år.
7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner Kontot krediteras för de ersättningar som anställda erlägger, till exempel genom löneavdrag, för en erhållen förmån.
7389 Övriga kostnader för förmåner På detta konto redovisas företagets kostnader för övriga skattepliktiga förmåner som uppgår till mindre belopp och inte omfattas av ovanstående konton. Detta kan till exempel vara städning, fri dagstidning, fri telefon och fri semesterbostad. I regel är alla förmåner som tillhandahålls på grund av tjänsten skattepliktiga. Vissa undantag finns emellertid. Dessa är bland annat avtalsgrupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring, fri hälso- och sjukvård, företagshälsovård, fria läkemedel, fria arbetskläder och fri uniform, julgåvor av mindre värde till anställda och personalvårdsförmåner (till exempel fritt kaffe, sedvanliga rabatter, enklare slag av motion).
7391 Kostnad för vägtull/trängselskatteförmån Trängselskatt som erläggs för tjänstebil och som avser privata resor bokförs på detta konto.
7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster
74 Pensionskostnader I kontogruppen redovisas arbetsgivarens utgifter för kompletterande pensionsförmåner. Observera!Pensionskostnader skall aldrig periodiseras över åren.
7400 Pensionskostnader (gruppkonto)
7410 Pensionsförsäkringspremier På detta konto redovisas avgifter för såväl kollektivt tecknade pensionsförsäkringar som tillkommit genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som individuellt tecknade pensionsförsäkringar. Här skall bland annat avgifter till Alecta och andra försäkringsbolag redovisas. På de flesta pensionsförsäkringsavgifterna skall särskild löneskatt betalas.
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar
7420 Förändring av pensionsskuld Kontot används om arbetsgivaren säkerställer sin pensionsutfästelse genom redovisning av pensionsskuld enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse. På detta konto redovisas kostnaden för nettoförändring i pensionsskuld, medan pensionsutbetalningarna debiteras på konto ’7460 Pensionsutbetalningar’.
7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad
7460 Pensionsutbetalningar
7490 Övriga pensionskostnader Kontot debiteras för övriga pensionskostnader för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal I kontogruppen redovisas sociala och andra avgifter enligt lag och avtal omfattande lagstadgade arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatt samt sociala avgifter enligt avtal.
7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter På kontot redovisas de lagstadgade arbetsgivaravgifter som företaget betalar enligt skattedeklaration. De omfattar avgifter för ATP, folkpension (AFP), sjukförsäkring, grupplivförsäkring, avgångsbidrag, avgångsersättning, trygghetsförsäkring, med mera
7511 Arbetsgivaravgifter för lön och ersättningar Arbetsgivaravgifter skall erläggas för utbetalda löner och skattepliktiga ersättningar, på minst 1 000 kronor per år, som har betalats till någon i form av kontant lön eller skattepliktiga förmåner. Arbetsgivaravgifter utgår inte på ersättning till personer som vid årets ingång fyllt 65 år. Istället betalar arbetsgivaren löneskatt. Kontot debiteras för den beräknade arbetsgivaravgiften och konto ’2730 Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift’ krediteras.
7512 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden Skatteverket fastställer värdet av de förmåner för vilka källskatt och arbetsgivaravgifter skall beräknas (se www.skatteverket.se). Dessa värden ligger till grund för arbetsgivaravgiften, som inte baseras på faktiska kostnader. Kontot debiteras för den beräknade arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet, och konto ’2730 Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift’ krediteras.
7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar På detta konto bokförs arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar (med underlag från kontogrupp 73).
7516 Sociala avgifter på arvoden På detta konto bokförs arbetsgivaravgifter på arvoden, till exempel styrelsearvoden (konto ’6410 Styrelsearvoden’).
7519 Arbetsgivaravgifter semesterreserv och löneskuld På detta konto bokförs arbetsgivaravgifter på semesterreserv och upplupna ej utbetalda löner.
7530 Särskild löneskatt Särskild löneskatt utgår på löner och ersättningar till anställda som året innan fyllt 65 år. Skatten betalas genom redovisning på skattedeklarationen, enligt en särskilt fastställd procentsats och enligt samma regler som för arbetsgivaravgifter.Motkonto är konto ’2732 Avräkning för särskild löneskatt’. Särskild löneskatt på upplupna löner och ersättningar har motkonto ’2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader’.

Dessutom utgår särskild löneskatt på arbetsgivarens pensionskostnad med samma procentsats med redovisningen sker via företagets Inkomstdeklaration en gång per år.

7531 Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar
7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel Kontot debiteras för avkastningsskatt på pensionsmedel för arbetsgivare som i sin balansräkning gjort en avsättning i kontogrupp 22.
7560 Arbetsgivaravgifter 18-25 år Här bokförs arbetsgivaravgifter till anställda som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år.Under 2009 gäller nedsättningen för födda 1984-1990. För dessa personer betalar arbetsgivaren under 2009 en avgift på 15,49%.

För personer födda 1983 och tidigare samt 1991 och senare ska avgifterna betalas utan nedsättning. Se även Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar På detta konto redovisas av arbetsgivaren erlagda avgifter till AFA/FORA. Avgifterna, som inkluderar premier, redovisas i en tabell under avsnittet ”Arbetsmarknadsförsäkringar”.
7580 Gruppförsäkringspremier På kontot redovisas grupplivförsäkringspremier.
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Här bokförs övriga sociala avgifter för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
76 Övriga personalkostnader I kontogruppen redovisas övriga personalkostnader, såsom för utbildning, sjuk- och hälsovård samt övriga kostnader för personalsocial verksamhet. Här ingår av arbetsgivaren direkt betalda utgifter för sådana ändamål.
7610 Utbildning På kontot redovisas direkt betalda utgifter för utbildning avseende inskolning, fortbildning, omskolning och vidareutbildning samt avgifter för externa kurser.Utgifter för utbildning inom företaget i form av interna kurser skall omfatta endast särkostnaderna för sådan utbildning, till exempel arvoden till utomstående lärare, utgifter för hyrda hjälpmedel, etcetera.

Utgifter för företagets egna resurser, till exempel lokaler, hjälpmedel, personal, redovisas på tillämplig kontonResekostnader i samband med utbildning redovisas på konton i kontogrupp 58. Observera!

Utgifter för utbildning kan inte aktiveras som immateriell anläggningstillgång.  .

7620 Sjuk- och hälsovård Eftersom arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön är tanken att företagen skall värna mer om sina anställdas hälsa och arbetsmiljö. Det torde därför vara lönsamt att tänka till kring dessa frågor och upprätta en plan på förebyggande hälsovård och arbetsmiljöförbättrande åtgärder.Om arbetsgivaren ersätter den anställde för vård, det vill säga patientavgifter och dylikt, gäller generellt att fri offentligt finansierad hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån samt avdragsgill för företaget.

Detta gäller även om vården ges av privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, naprapater, tandläkare etcetera, som är anslutna till Försäkringskassan, då även detta räknas som offentligt finansierad vård.

Läkemedel som ersätts av arbetsgivaren innebär också en skattepliktig förmån.

Förmån av fri icke offentligt finansierad vård är däremot skattefri för den anställde samt ej avdragsgill för företaget.

Kontot används för:•sjukvårdsmaterial, såsom förbands- och förbrukningsartiklar, huvudvärkstabletter, plåster etcetera.•

7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill
7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
7630 Personalrepresentation På kontot redovisas kostnader för representation mot personal i samband med informationsmöten, personalfester och liknande.Även gåvor som utgör personalkostnad bokförs här.

Avdragsrätt föreligger i princip oavsett omfattningen av den verksamhet som den skattskyldige bedriver och utan avseende på om representationen vänder sig till en större eller mindre krets. Det får dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art.

Avdrag för måltidsutgifter vid intern representation medges med högst 90 kronor plus mervärdesskatt per person.För företagets kringkostnader vid personalfest bland annat lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande bör avdrag medges med skäligt belopp dock högst 180 kronor plus mervärdesskatt per person.

Avdrag för utgifter för personalfest bör inte avse fler personalfester än högst två per år.

Om anställdas familjemedlemmar eller pensionerade befattningshavare inbjudits att deltaga i personalfest bör avdrag medges även för den andel av utgiften som belöper på dessa personer.Vid behov kan kontot underindelas.

7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill
7650 Sjuklöneförsäkringar På kontot redovisas kostnader för premie för mindre företags försäkring mot sjuklönekostnader.Försäkringsersättning bokförs på konto ’3997 Sjuklöneersättning’.
7690 Övriga personalkostnader På kontot redovisas övriga personalkostnader för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot underindelas:
7691 Personalrekrytering På kontot redovisas kostnader som arbetsgivaren har i samband med rekrytering av personal arbetssökandens, såsom:•resor från annan ort för intervju betalda av arbetsgivaren•
7693 Friskvård och motionsverksamhet Arbetsgivare kan erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde. Det spelar ingen roll om möjligheten att utöva motionen sker i arbetsgivarens regi eller vid en motionsanläggning som ligger skilt från arbetsplatsen. Antingen kan arbetsgivaren faktureras direkt eller så kan den anställde själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg.Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, tennis, badminton, volleyboll, fotboll, handboll och bandy.

Sådana friskvårdsaktiviteter som till exempel Tha Chi, Qi Gong, kostrådgivning och information om stresshantering kan vara skattefria liksom andra aktiviteter av liknande slag, till exempel enklare former av motionsdans som bugg, folkdans och jazzdans etcetera.

Arbetsgivare kan också erbjuda alla sina anställda s.k. kontorsmassage som skattefri förmån. I begreppet kontorsmassage ryms enligt Skatteverkets uppfattning behandlingar av olika slag. Förutom vanlig kroppsmassage kan det exempelvis vara rosenterapi, akupressur, zonterapi och floating.

Kurser om rökavvänjning kan erbjudas personalen som friskvård. Detsamma gäller kurser med inslag av individuell kost- och motionsrådgivning om erbjudandet riktar sig till alla. Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Ett årskort till en gymanläggning till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan.

Skattefriheten förutsätter att motions- eller friskvårdsförmånen riktar sig till hela personalen. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, således även korttidsanställda, vikarier med flera..

7699 Övriga personalkostnader På kontot redovisas övriga personalkostnader för vilka speciella underkonton inte har lagts upp under huvudkontot. Här kan till exempel redovisas utgifter för barntillsyn, personaltidning, uppvaktningar och begravningsblommor.
77 Hyror, fastighetskostnader och leasing samt nedskrivningar I den här kontogruppen redovisas hyra för lokaler, maskiner och inventarier mm, samt nedskrivningar. Hotell- och restaurangkontoplanen avviker från BAS-boken 2008 genom att hyreskostnad samt kapitalkostnader redovisas i enlighet med internationell praxis. Det betyder att vi i resultaträkningen tillför en resultatnivå som gör det möjligt att skilja ut den operativa delen av driften, så att man kan jämföra verksamheter som är ägda och verksamheter som är hyrda. Resultatnivån benämns ofta GOP (Gross Operating Profit).Hyror, fastighetskostnader och leasing
7710 Hyra/leasing maskiner och inventarier På detta konto redovisas hyra och leasingkostnader för maskiner och inventarier som används i driften av verksamheten.
7711 Hyra/leasing hotell-TV På detta konto redovisas hyreskostnader för TV-apparater/TV-system i hotellrummen.
7712 Hyra/leasing datorsystem På detta konto redovisas leasingkostnader för datorsystem, skrivare, telefonväxlar, faxar och annan kommunikationsutrustning.
7713 Hyra/leasing övriga kontorsmaskiner På detta konto redovisas leasingkostnader för kontorsmaskiner, till exempel frankeringsmaskiner, kopiatorer och skrivmaskiner.
7714 Hyra/leasing övriga maskiner På detta konto redovisas leasingkostnader för maskiner.
7715 Fasta avgifter telefonväxel Här redovisas alla fasta avgifter för telefonväxeln, till exempel abonnemang, serviceavgifter, leasingavgifter, reparationer och annat som avser telefonväxeln. Fasta avgifter för direkttelefoner skall belasta konto ’6210 Telekommunikation’ för respektive avdelning.
7721 Franchiseavgifter På detta konto redovisas kostnader för franchiseavtal, som företaget betalar för rätten att utnyttja exempelvis namn och driftskoncept.
7722 Varumärkesavgift På detta konto redovisas kostnaden för rätten att använda varumärken enligt upprättade avtal med varumärkesinnehavaren. Den del av franchiseavgiften som avser varumärket redovisas här om den redovisas separat.
7730 Management fee På detta konto redovisas kostnader för managementavtal, som företaget betalar till externt bolag för drift av hotellet och/eller restaurangen.Fr.o.m. 2010 ska tjänster som omfattas av rubriken faktureras utan moms till utländska näringsidkare.

När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln

7740 Hyra och arrende för rörelsen På detta konto redovisas hyra och arrende för rörelsen, det vill säga när företaget inte äger lokaler och/eller inredning utan arrenderar hela rörelsen.
7750 Lokalhyra På detta konto redovisas hyreskostnader för hyrda lokaler. Samtliga hyreskostnader kan debiteras detta konto. Såsom hyra bokförs det av fastighetsägaren debiterade beloppet, bestående av grundhyra och de hyrestillägg som ingår i hyresbeloppet, till exempel vatten och avlopp, bränsle/uppvärmning, om dessa inte är specificerade. Finns specifikation bokförs respektive kostnadsslag på där för avsett konto.
7751 Hyra för speciella lokaler
7752 Hyra för garage
7756 Hyra för personalbostäder
7760 Fastighetskostnader, hyrda lokaler och egen fastighet Detta konto används om fastigheten ägs i verksamheten.
7761 Reparation och underhåll av egen fastighet På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av fastighet. Dessa kostnader avser alltid fastigheten och ej rörelsen. Här bokförs även inredningsarbeten av förändringskaraktär, såsom nedtagning och uppsättning av väggar, upptagande av dörrar, renovering av fönsterramar, badrum med meraDessa kostnader kan aktiveras genom att överföras till konto ’1110 Byggnader’.I hyrda fastigheter åligger reparation och underhåll egen fastighet i regel hyresvärden. Kontrollera därför hyresavtalet innan reparationer eller underhåll påbörjas.

Betalas reparation och underhåll av rörelsen i hyrda lokaler skall dessa kostnader bokföras på konto ’5070 Reparation och underhåll av lokaler’.

7762 Försäkringspremier för fastighet På detta konto redovisas försäkringspremier för fastighetsförsäkring eller den del av den totala försäkringen som kan hänföras till fastigheten.
7763 Tomträttsavgäld/Markhyra På detta konto redovisas tomträttsavgäld och/eller annan markhyra.
7764 Fastighetsskatt Här redovisas fastighetsskatt, som för närvarande (2008) är 1 % på kommersiella fastigheter. Eftersom fastighetsskatten skall belasta månadens resultat skall den periodiseras jämnt över året. Fastighetsskatten kan även ingå i hyran utan att vara specificerad. Den bokförs då på konto ’7750 Lokalhyra’.
7769 Övriga kostnader för fastighet På detta konto redovisas kostnader som inte särredovisats på konto 7700-7768.Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

På dessa konton redovisas nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar samt vissa omsättningstillgångar. Dessutom redovisas även återföringar av nedskrivningar på dessa konton. Nedskrivning skall göras om värdet på tillgången gått ned och denna nedgång bedöms som varaktig. För ytterligare information hänvisas till Årsredovisningslagen, Bokföringslagen och FAR: s rekommendationer. Notera att nedan konton har fått andra kontonummer än vad BAS08 anger.

7780 Nedskrivningar av anläggningstillgångar och vissa omsättningstillgångar
7781 Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar
7782 Nedskrivning av byggnader och mark
7783 Nedskrivning av maskiner och inventarier
7784 Nedskrivning av vissa omsättningstillgångar
7790 Återföring av nedskrivningar
7791 Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7792 Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
7793 Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier
7794 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
78 Avskrivningar enligt plan
7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar På kontot redovisas avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstillgångar, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av kontogrupp 10.Kostnader för förvärv av franchisekontrakt och rättigheter att använda varumärken skrivs normalt av över kontraktstidens längd.

Kostnader för förvärv av hyresrätter skrivs normalt av över kontraktstidens längd.

7811 Avskrivningar på balanserade utgifter
7812 Avskrivningar på koncessioner med mera
7814 Avskrivningar på licenser
7815 Avskrivningar på varumärken
7816 Avskrivningar på hyresrätter
7817 Avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter
7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar På kontot redovisas avskrivningar enligt plan på byggnader och mark, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av kontogrupp 11.
7821 Avskrivningar på byggnader
7824 Avskrivningar på markanläggningar
7829 Avskrivningar på övriga byggnader
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier På detta konto redovisas avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av kontogrupp 12. Vid behov kan underkonton läggas upp för de olika slagen av maskiner och inventarier:
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar På detta konto redovisas avskrivningar på maskiner som finns på konto ’1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar’.
7832 Avskrivningar på inventarier På detta konto redovisas avskrivningar på inventarier som finns på konto ’1220 Inventarier’.
7833 Avskrivningar på installationer På detta konto redovisas avskrivningar på installationer som finns på konto ’1230 Installationer’.
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel På detta konto redovisas avskrivningar på bilar och andra transportmedel som finns på konto ’1240 Bilar och andra transportmedel’.
7835 Avskrivningar på datorer På detta konto redovisas avskrivningar på datautrustning/elektronik som finns på konto ’1250 Datorer’.
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar På detta konto redovisas avskrivningar på leasingavtal som finns på konto ’1260 Leasade tillgångar’.
7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier
79 Övriga rörelsekostnader I kontogruppen redovisas övriga rörelsekostnader. För dessa gäller motsvarande vad som återfinns i instruktionerna till kontogrupp 39 Övriga rörelseintäkter. Poster av engångskaraktär, som tidigare redovisades här, har utgått. Rubriceringen saknar stöd i ÅRL och har därför strukits.
7940 Orealiserade positiva värdeförändringar på säkringsinstrument
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär På kontot redovisas valutakursförluster som har samband med kortfristiga fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Valutakursvinster som har samband med kortfristiga fordringar och skulder av rörelsekaraktär bokförs på konto ’3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’.
7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar På detta konto redovisas förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 39. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
7971 Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier
7990 Övriga rörelsekostnader På kontot redovisas övriga rörelsekostnader för vilka inte särskilda konton lagts upp inom kontogruppen.
80 Resultat från aktier och andelar i koncernföretag I kontogruppen redovisas företagets samlade inkomster och utgifter från koncernföretag förutom ränteintäkter och räntekostnader. Endast ett fåtal företag i branschen använder dessa konton som kan läggas upp vid behov, se BAS-Kontoplanen.
8010 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag
8012 Utdelning på aktier och andelar i dotterföretag
8013 Utdelning på aktier och andelar i andra koncernföretag
8014 Koncernbidrag
8016 Insatsemission koncernföretag
8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag
8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag
8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag
8023 Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag
8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterbolag)
8070 Nedskrivning av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag
8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8073 Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
8076 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8077 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag
8078 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
8080 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag
8082 Återföring av nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8083 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
8086 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8087 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag
8088 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
81 Resultat från aktier och andelar i intresseföretag I kontogruppen redovisas företagets samlade inkomster och utgifter från intresseföretag förutom ränteintäkter och räntekostnader. Endast ett fåtal företag i branschen använder dessa konton som kan läggas upp vid behov se BAS-Kontoplanen.
8110 Utdelning på aktier och andelar i intresseföretag
8112 Utdelningar från intresseföretag
8116 Insatsemission, intresseföretag
8120 Resultat vid försäljning av aktier och andelar i intresseföretag
8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8170 Nedskrivning av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag
8171 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag
8172 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
8180 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag
8181 Återföring av nedskrivningar av andelar i intresseföretag
8182 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) I kontogruppen redovisas intäkter och kostnader från övriga aktier och andelar som är anläggningstillgångar, till exempel börsnoterade aktier samt andelar och långfristiga fordringar hos andra än koncern- eller intresseföretag. I kontogruppen redovisas även ränteintäkter från finansiella anläggningstillgångar.
8200 Ränteintäkter från anläggningstillgångar (gruppkonto)
8210 Utdelning på andelar i andra företag
8212 Utdelningar, övriga företag
8216 Insatsemission, övriga företag
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag
8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag (från konto 1350)
8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag (från konto 138x)
8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar
8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar
8236 Valutakursförluster på långfristiga fordringar
8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag
8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar
8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper
8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag
8261 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag
8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag
8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag
8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag
8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8273 Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag
8280 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar, hos andra företag
8281 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra företag
8282 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8283 Återföring av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag
8290 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8295 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument
83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter I den här kontogruppen redovisas ränteintäkter avseende banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar, kundfordringar och andra omsättningstillgångar samt de realisations- och valutakursdifferenser som avser ovan tillgångar. De vanligaste kontona är ränteintäkter på banktillgodohavanden samt dröjsmålsräntor på kundfordringar.Om företaget har ränteintäkter från koncernföretag bör dessa särredovisas för att underlätta den obligatoriska redovisningen av dessa i årsredovisningen.
8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto)
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar
8311 Ränteintäkter från bank På detta konto redovisas ränteintäkter avseende banktillgodohavanden m m.
8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar
8313 Ränteintäkter på kundfordringar På detta konto redovisas erhållna dröjsmålsräntor på kundfordringar.
8314 Skattefria ränteintäkter På kontot bokförs ränteintäkter som uppkommer på Skatteverkets avräkningskonto (konto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)’). OBSERVERA att ränteintäkter och räntekostnader inte får kvittas och därför ska motsvarande räntekostnader som uppkommer på Skatteverkets avräkningskonto istället ska bokföras på konto ’8423 Räntekostnader för skatter och avgifter’.På kontot redovisas också ränteintäkter som inte beskattas under den redovisningsperiod som ränteintäkten bokförs (ränta på skogskonto, upphovsmannakonto mm) utan först när de insatta medlen tas ut från banken.
8320 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8321 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8325 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.tillg.)
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar
8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar
8336 Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar
8340 Utdelning på kortfristiga placeringar
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag Om företaget har ränteintäkter från koncernföretag bör dessa särredovisas på detta konto för att underlätta den obligatoriska redovisningen av dessa i årsredovisningen.
8361 Övriga ränteintäkter från moderföretag
8362 Övriga ränteintäkter från dotterföretag
8363 Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag
8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8380 Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8390 Övriga finansiella intäkter
84 Räntekostnader och liknande resultatposter I den här kontogruppen redovisas företagets räntekostnader som avser lånat, i rörelsen investerat kapital och företagets kreditutnyttjande i olika former inklusive leverantörskrediter. De vanligaste kontona är räntekostnader samt dröjsmålsräntor på leverantörsskulder.Om företaget har räntekostnader från koncernföretag bör dessa särredovisas för att underlätta den obligatoriska redovisningen av dessa i årsredovisningen.
8400 Räntekostnader (gruppkonto)
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder På detta konto redovisas räntekostnader på i näringsverksamheten investerat kapital och räntekostnader som avser företagets kreditutnyttjande såsom räntekostnader på checkräkningskredit. Vid behov kan underkonton läggas upp, till exempel:
8411 Räntekostnader för obligations-, förlags-, och konvertibla lån
8412 Räntedel i årets pensionskostnad
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit Kontot används för räntekostnader på sådana lån som finns redovisade på konto ’2330 Checkräkningskredit’. Kreditavgifter i samband med checkräkningskredit betraktas som räntekostnader. Detsamma gäller aviavgifter eller motsvarande bankavgifter.
8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut
8417 Räntekostnader för dold räntekompensation med mera
8418 Avdragspost för räntesubventioner
8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder På kontot redovisas räntekostnader för företagets kortfristiga skulder.
8421 Räntekostnader till kreditinstitut Här bokförs övriga räntekostnader på kortfristiga lån som finns redovisade på konto ’2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut’.
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder På detta konto redovisas utbetalda dröjsmålsräntor som avser leverantörsskulder redovisade på konto 2440.
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter På kontot bokförs räntekostnader som uppkommer på Skatteverkets avräkningskonto (konto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)’). OBSERVERA att ränteintäkter och räntekostnader inte får kvittas och därför ska motsvarande ränteintäkter som uppkommer på Skatteverkets avräkningskonto istället ska bokföras på konto ’8314 Skattefria ränteintäkter’.
8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder
8430 Valutakursdifferenser på skulder
8431 Valutakursvinster på skulder
8436 Valutakursförluster på skulder
8440 Erhållna räntebidrag
8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder
8451 Orealiserade värdeförändringar på skulder
8455 Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument
8460 Räntekostnader till koncernföretag Om företaget har räntekostnader från koncernföretag bör dessa särredovisas på konto 8460 för att underlätta den obligatoriska redovisningen av dessa i årsredovisningen.
8461 Räntekostnader till moderföretag
8462 Räntekostnader till dotterföretag
8463 Räntekostnader till andra koncernföretag
8480 Aktiverade ränteutgifter
8490 Övriga skuldrelaterade poster
8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut med mera
85 Fri grupp
86 Fri grupp
87 Extraordinära intäkter och kostnader I kontogruppen redovisas extraordinära intäkter och kostnader, det vill säga intäkter och kostnader som är mycket ovanliga, till exempel förluster på grund av jordbävningar, krigshändelser eller liknande händelser. I övrigt hänförs intäkter och kostnader, som påverkar företagets nettoresultat till företagets normala affärsverksamhet och skall ingå i rörelseresultatet, det vill säga bokföras i klasserna 3-8.
8710 Extraordinära intäkter Kontot används för extraordinära intäkter.
8750 Extraordinära kostnader Kontot används för extraordinära kostnader.
88 Bokslutsdispositioner I den här kontogruppen redovisas olika skattemässigt resultatreglerande åtgärder som vidtas i samband med bokslut.
8810 Förändring av periodiseringsfond Vid behov kan ytterligare konton läggas upp i denna kontogrupp:
8811 Avsättning till periodiseringsfond
8819 Återföring från periodiseringsfond
8850 Förändring av överavskrivningar
8851 Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar
8852 Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggnignar
8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier
8860 Förändring av ersättningsfond
8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar
8863 Avsättning till ersättningsfond för mark
8864 Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar
8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar
8869 Återföring från ersättningsfond
8880 Förändring av obeskattade intäkter
8881 Avsättning till upphovsmannakonto
8882 Återföring från upphovsmannakonto
8885 Avsättning till skogskonto
8886 Återföring från skogskonto
8890 Övriga bokslutsdispositioner
8891 Förändring av skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld
8892 Nedskrivning av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar
8893 Mottagna koncernbidrag
8894 Lämnade koncernbidrag
8895 Förändring av lagerreserv
8899 Övriga bokslutsdispositioner
89 Skatter och årets resultat I kontogruppen redovisas inkomstskatt för de juridiska personer som beskattas för inkomst, till exempel aktiebolag och ekonomiska föreningar.Följande skatter redovisas inte i kontogruppen:•Särskild löneskatt på pensionskostnader som debiteras konto ’7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader’.•
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat Vid bokslut debiteras detta konto med beräknad skatt för det aktuella räkenskapsåret, med konto ’2510 Skatteskulder’ som motkonto. Efter denna periodisering utvisar kontot summan av den skatt som belöper på det aktuella räkenskapsåret och av eventuell differens mellan slutlig skatt och beräknad skatt för tidigare räkenskapsår.
8920 Skatt på grund av ändrad taxering
8930 Restituerad skatt
8940 Uppskjuten skatt
8999 Årets resultat
9 STATISTIK
9300 ANTAL TILLGÄNGLIGA RUM
9301 ANTAL SÅLDA RUM
9303 ANTAL TILLGÄNGLIGA RUM ÖPPNA DAGAR
9305 ANTAL GÄSTNÄTTER
9311 ANTAL MATGÄSTER
9316 ANTAL MIDDAGSGÄSTER
9360 ANTAL DAGMÖTEN
9361 ANTAL ÖVERNATTNINGSMÖTEN
9370 ANTAL BEHANDLINGAR
9500 ANTAL ARBETADE TIMMAR
9998 MOTKONTO VID BOKFÖRING STATISTIKUPPGIFTER

SHR har tagit fram en kontoplan för hotell och restauranger. Kontoplanen grundar sig på BAS-kontoplanen och kan laddas ner från SHR:s websida. Du hämta kontoplanen här (2008) och här (2010).