Bokföra friskvårdscheckar

Bokföring av friskvårdscheckar – här går vi igenom hur du bokför friskvårdscheckar.
Continue reading…

 

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång är enligt 4 kap. 1 ÅRL är en tillgång som inte är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”.  Med stadigvarande menas en tillgång som brukas eller innehas i verksamheten i mer än ett år. Om en tillgång brukas eller innhas i mindre än ett år så är det fråga om en […]
Continue reading…

 

Förutbetalda intäkter

En förutbetald inkomst/intäkt för varor och tjänster som har blivit betalada, men som inte har används/förbrukats under den aktuella perioden. Betalningen kan ses som en förskottsbetalning för varorna och tjänsterna. Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte intäkterna inte tas upp under den aktuella perioden, utan måste tas upp under den period då dem kommer att […]
Continue reading…

 

Vem är bokföringsskyldig?

Du kanske har startat ett eget företaget eller funderar på att starta eget? Det första som dyker upp i dina tankar är – bokföring – fan vad tråkigt. Sen funderar du på ifall du måste föra bok? Den lag som reglerar bokföringsskyldigheten är bokföringslagen (BFL). Enligt 2 kap. BFL är följande juridiska och fysiska personer […]
Continue reading…

 

Varför ska man bokföra?

Varför ska man bokföra en fråga som många ställer sig. Väldigt många tycker att bokföring är tråkigt och lägger inte mer tid än nödvändigt på bokföringen. Det finns lagar (bla bokföringslagen och årsredovisningslagen) som styr bokföringsskyldigheten så man kommer inte ifrån bokföringen. Dock så tänkter inte många på att man med hjälp av bokföringen kan följa upp verksamheten […]
Continue reading…

 

Vad innebär bokföringsskyldigheten?

Det är många som sköter sin bokföring själva, men det är inte alla som vet vad bokföringsskyldigheten innebär. Ett klassiskt misstag är att man inte har ordning på sina papper, utan tvingas att lägga ner en massa tid i onödan. Det är viktigt att ha ordning på sina papper – tänk på att ju bättre ordning du […]
Continue reading…