Förutbetalda intäkter

En förutbetald inkomst/intäkt för varor och tjänster som har blivit betalada, men som inte har används/förbrukats under den aktuella perioden. Betalningen kan ses som en förskottsbetalning för varorna och tjänsterna. Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte intäkterna inte tas upp under den aktuella perioden, utan måste tas upp under den period då dem kommer att […]
Continue reading…

 

Interimspost – Interimsposter

En interimspost/interimsposter är ett samlingsnamn för en interimsfordran/interimsfordringar och en interimskuld/interimsskulder. En interimsfordran/interimsfordringar är ett samlingsnamn för kontogrupp 17  förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.  En interimskuld/interimsskulder är ett samlingsnamn för kontogrupp 29 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Continue reading…