Bokföra friskvårdscheckar

Bokföring av friskvårdscheckar – här går vi igenom hur du bokför friskvårdscheckar.
Continue reading…

 

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång är enligt 4 kap. 1 ÅRL är en tillgång som inte är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”.  Med stadigvarande menas en tillgång som brukas eller innehas i verksamheten i mer än ett år. Om en tillgång brukas eller innhas i mindre än ett år så är det fråga om en […]
Continue reading…

 

Förutbetalda intäkter

En förutbetald inkomst/intäkt för varor och tjänster som har blivit betalada, men som inte har används/förbrukats under den aktuella perioden. Betalningen kan ses som en förskottsbetalning för varorna och tjänsterna. Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte intäkterna inte tas upp under den aktuella perioden, utan måste tas upp under den period då dem kommer att […]
Continue reading…

 

Bokföra rikskuponger

Ticket Rikskuponger används idag på väldigt många arbetsplatser. Arbetgivare har möjlighet att subventioner dem anställdas lunch till viss del genom rikskuponger. Storleken på subventionen varierar mellan olika arbetsplatser.  Den del som subventioneras förmånsbeskattas hos den anställde. Läs mer om om hur man värderar värdet av subventionerad kost. Den del som inte subventioneras av arbetsgivaren betalar den anställde […]
Continue reading…

 

Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång är enligt 4 kap. 1 ÅRL är en tillgång ”som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”.  Med stadigvarande menas en tillgång som brukas eller innehas i verksamheten i mer än ett år. Om tillgången inte brukas eller innhas i verksamheten i mer än ett år så är det inte fråga om […]
Continue reading…