Nedsättning av egenavgifterna

Enskilda näringsidkare och delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kronor. Avdraget kan bara göras av dig som har fyllt 26 men inte 65 år vid ingången av beskattningsåret och som betalar fulla egenavgifter.