Bokföra rikskuponger

Ticket Rikskuponger används idag på väldigt många arbetsplatser. Arbetgivare har möjlighet att subventioner dem anställdas lunch till viss del genom rikskuponger. Storleken på subventionen varierar mellan olika arbetsplatser. 

Den del som subventioneras förmånsbeskattas hos den anställde. Läs mer om om hur man värderar värdet av subventionerad kost.

Den del som inte subventioneras av arbetsgivaren betalar den anställde genom avdrag på sin nettolön. Läs mer om kostförmåner och kupongförmåner.

Ett beräkningsexempel:
Utgår ifrån att den anställde får ett häfte om 1540 kr/månad.
Arbetsgivare väljer att subventionera, bjuda på, 50 % = 762 kr. Den anställde ska förmånsbeskattas för den delen. Om vi utgår ifrån att den anställde har en kommunalskatt om 30% så innebär det att den anställde ska betala ca 229 kr i skatt.

De resterande 50% betalar den anställde genom avdrag på sin nettolön (efter skatt), vilket innbär 762 kr.

Allt som allt:
Skatten på subventionen 30% (229 kr) + 50 % som den anställde betalar själv (762 kr) = 991 kr. Den anställde får alltså Ticket Rikskuponger värda 1540 kr till priset av 991 kr och tjänar 549 kr.

Restauranger och andra företag som tar emot rikskuponger
De som tar emot rikskuponger måste vara anslutna till Tickets system och för det betalar dem en anslutningsavgift samt en serviceavgift. Serviceavgiften varierar beroende på inlämnat kupongvärde och frekvensen av inlösentillfällen.

Bokföringsexempel:

När man tar emot rikskuponger:

När man löser in riksuponger: