15 Kundfordringar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför kundfordringar

I kontogrupp 15 bokförs Kundfordringar. Kundfordringar utgör omsättningstillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1510 Kundfordringar
1520 Växelfordringar
1530 Kontraktsfordringar
1540 Valfritt huvudkonto
1550 Konsignationsfordringar
1560 Kundfordringar hos koncernföretag
1570 Kundfordringar hos intresseföretag
1580 Fordringar för kontokort och kuponger
1590 Valfritt huvudkonto