1560 Kundfordringar hos koncernföretag

1560 Kundfordringar hos koncernföretag

I huvudkonto 1560 bokförs kundfordringar hos koncernföretag. Kundfordringar hos koncernföretag utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Kundfordringar hos koncernföretag är tillgångar som man avser att behållas eller kommer att realiseras inom mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1561 Kundfordringar hos moderföretag
1562 Kundfordringar hos dotterföretag
1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag
1564 Valfritt underkonto
1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag
1566 Valfritt underkonto
1567 Valfritt underkonto
1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag
1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag

Gå tillbaka till kontogrupp 15 Kundfordringar.