Kupongförmåner

Förmåner som en anställd får utanför arbetsgivarens arbetsplatser genom kuponger eller något motsvarande betalningssystem kan enligt 11 kap. 11 § 4:e punkten inte räknas som personalvårdsförmåner. De är därmed skattepliktiga.

Undantag har gjorts för sådana s.k. friskvårdscheckar och friskvårdskuponger som fungerar som bevis för rätt till tillträde till en motionsanläggning (se Motion och annan friskvård)

I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2009:38) anges följande: ”Med kuponger bör i detta sammanhang förstås värdekuponger eller liknande betalningssystem som mera allmänt kan användas för betalning av vara eller tjänst eller i övrigt utnyttjas på ett sätt som i realiteten bestäms av den anställde.

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.