19 Kassa och bank

Bokföring av, bokföra, hur man bokför kassa och bank

I kontogrupp 15 bokförs Kassa och bank. Kassa och bank utgör likvida tillgångar (likvida medel) och finns på tillgångssidan i balansräkningen.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1910 Kassa
1920 Bank
1930 Bank
1940 Bank
1950 Bankcertifikat
1960 Koncernkonto moderföretag
1970 Särskilda bankkonton
1980 Valutakonton
1990 Redovisningsmedel