Utdelning fåmansbolag – schablonbelopp

Utdelning fåmansbolag – Schablonregel

Utdelning från aktiebolag beskattas i normala som inkomst av kapital (statlig skatt 30 % ). Utdelning från aktiebolag som omfattas av dem s.k. 3:12-reglerna (fåmansbolag eller FÅAB, fåmansbolagsreglerna) ska behandlas på ett särskilt sätt skattemässigt.

Schablonregel

Enligt schablonregeln får årets gränsbelopp från och med inkomståret 2012 sättas till 275% av inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret (250% inkomståren 2009-2011, 200% inkomståren 2007 och 2008, samt 150% inkomståret 2006). Schablonbeloppet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

Utdelning fåmansbolag – schablonbelopp 2013

Inkomstår Belopp
2013 150 150
2012 143 275
2011 127 750

Detta innebär att du som fåmansbolagsaktieägare får ta ut en utdelning motsvarande schablonbeloppet till 20 % skatt.