12 Maskiner och inventarier

Bokföring av, bokföra, hur man bokför maskiner och inventarier.

I kontogrupp 12 bokförs maskiner och inventarier . De utgör materiella anläggningstillgångar och finns på tillgångsidan i balansräkningen.

Nedan tas de olika huvudkontona upp – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar
1220 Inventarier och verktyg
1230 Installationer
1240 Bilar och andra transportmedel
1250 Datorer
1260 Leasade tillgångar [Ej K2]
1270 Valfritt huvudkonto
1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier
1290 Övriga materiella anläggningstillgångar