1250 Datorer

Bokföring av, bokföra, hur man bokför datorer

Datorer utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Datorer bokförs på bokföringskonto 1250 som är ett huvudkonto för bokföring av datorer, 1250 Datorer.

Nedan anges underkontona för bokföring datorer – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1251 Datorer, företaget
1257 Datorer, personal
1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer

 

Gå tillbaka till kontogrupp 12 Maskiner och inventarier  för att se andra materiella anläggningstillgångar.