1240 Bilar och andra transportmedel

Bokföring av, bokföra, hur man bokför Bilar och andra transportmedel

Bilar och andra transportmedel utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Bilar och andra transportmedel bokförs på bokföringskonto 1230 som är ett huvudkonto för bokföring av bilar och andra transportmedel, 1230 Bilar och andra transportmedel .

Nedan anges underkontona för bokföring bilar och andra transportmedel – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1241 Personbilar
1242 Lastbilar
1243 Truckar
1244 Arbetsmaskiner
1245 Traktorer
1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar
1247 Båtar, flygplan och helikoptrar
1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel

 

Gå tillbaka till kontogrupp 12 Maskiner och inventarier  för att se andra materiella anläggningstillgångar.