Räntefördelning

Positiv och negativ räntefördelning är ett system för att justera inkomster från enskild näringsverksamhet från effekter som egentligen är ränta på företagets kapital.

Positiv räntefördelning (frivillig)

Positiv räntefördelning är frivillig. I inkomstskattedeklarationen kan man spara hela eller delar av den positiva räntefördelningen till ett senare år, om du inte vill minska din näringsinkomst. För att få göra en positiv räntefördelning måste ditt kapitalunderlag uppgå till mer än 50 000 kr.

Negativ räntefördelning (obligatorisk)

Negativa räntefördelningen är obligatorisk och kan inte skjutas på framtiden. Om kapitalunderlaget är negativt med mer än -50 000 kr så måste du göra en negativ räntefördelning.

Kapitalunderlaget

Beräkning av räntefördelningen sker utifrån det kapital som har satsat i näringsverksamheten. I en enskild näringsverksamhet är kapitalunderlaget skillnaden mellan tillgångar och skulder i näringsverksamheten vid slutet av föregående räkenskapsår. Man kan också säga att du tittar på ställningen vid räkenskapsårets början, dvs den ingående balansen (IB), under det år då inkomstskattedeklarationen ska lämnas in till Skatteverket.

För delägare i handelsbolag är justerad anskaffningsutgift (JAU) vid förra räkenskapsårets slut räntefördelningsunderlaget som du använder i årets inkomstskattedeklaration. Utgå därför från förra årets N3A-blankett för beräkning av årets räntefördelning.

Räntesatser

Räntesatser vid räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag vid inkomståren:

År Räntefördelning
Positiv Negativ
2012 6,65% 2,65%
2011 7,84% 3,84%
2010 8,20% 4,20%
2009 7,89% 3,89%
2008 9,16% 5,16%