3 Rörelsens intäkter

Bokföring av rörelsens intäkter (inkomster) sker i kontoklass 3. I kontoklass 3 bokförs rörelsens alla intäkter (inkomster) i kontogrupperna 30-39.

I kontogrupp 30-39 sker bokföring av rörelsens huvudintäkter (huvudinkomster), fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter, intäktskorrigeringar, aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter.

Kontogrupp 30-34 är valfria, dvs man har inte angett några konton pga att dessa ska kunna anpassas till olika branscher. Vi kommer att ge exempel bokföringskonton för olika branscher…………

Nedan är de olika kontogrupperna – du kan läsa mer om respektive kontogrupp genom att klicka nedan:

30 Huvudintäkter
31 Huvudintäkter
32 Huvudintäkter
33 Huvudintäkter
34 Huvudintäkter
35 Fakturerade kostnader
36 Rörelsens sidointäkter
37 Intäktskorrigeringar
38 Aktiverat arbete för egen räkning
39 Övriga rörelseintäkter