7 Kostnader för personal

7 Kostnader för personal

Bokföring – I kontoklass 7 sker bokföring av övriga externa rörelsekostnader. I huvudkontogrupperna 70-79 sker bokföring av löner till kollektivanställda,löner till tjänstemän och företagsledare, kostnadsersättningar och förmåner, pensionskostnader, sociala och andra avgifter enligt lag och avtal, övriga personalkostnader, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar, avskrivningar enligt plan, övriga rörelsekostnader.

Nedan är de olika kontogrupperna – du kan läsa mer om respektive kontogrupp genom att klicka nedan:

70 Löner till kollektivanställda
71 Fri kontogrupp
72 Löner till tjänstemän och företagsledare
73 Kostnadsersättningar och förmåner
74 Pensionskostnader
75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
76 Övriga personalkostnader
77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar
78 Avskrivningar enligt plan
79 Övriga rörelsekostnader
https://www.ibokforing.se/7-utgifter-for-personal/70-loner-till-kollektivanstallda/