77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

7710 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7720 Nedskrivningar av byggnader och mark
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier
7740 Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
7760 Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7770 Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
7780 Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier
7790 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar