89 Skatter och årets resultat

Bokföring – I kontogrupp 89 sker bokföring av skatt på årets beskattningsbara resultat, skatt på grund av ändrad taxering, restituerad skatt, uppskjuten skatt, övriga skatter och årets resultat.

Nedan är de olika gruppkontona – du kan läsa mer om respektive gruppkonto genom att klicka nedan:

8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat
8920 Skatt på grund av ändrad taxering
8930 Restituerad skatt
8940 Uppskjuten skatt [Ej K2]
8980 Övriga skatter
8990 Resultat