6 Övriga externa rörelsekostnader

Bokföring – I kontoklass 6 sker bokföring av övriga externa rörelsekostnader. I huvudkontogrupperna 60-69 sker bokföring av övriga försäljningskostnader, kontorsmaterial och trycksaker, tele och post, företagsförsäkringar och övriga riskkostnader, inhyrd personal och övriga externa kostnader.

Nedan är de olika kontogrupperna – du kan läsa mer om respektive kontogrupp genom att klicka nedan:

60 Övriga försäljningskostnader
61 Kontorsmateriel och trycksaker
62 Tele och post
63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
64 Förvaltningskostnader
65 Övriga externa tjänster
66 Fri kontogrupp
67 Fri kontogrupp
68 Inhyrd personal
69 Övriga externa kostnader