63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

BAS-konton:

6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)
6310 Företagsförsäkringar
6320 Självrisker vid skada
6330 Förluster i pågående arbeten
6340 Lämnade skadestånd
6350 Förluster på kundfordringar
6360 Garantikostnader
6370 Kostnader för bevakning och larm
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar
6390 Övriga riskkostnader