Skattekalender

Skattekalendern 2012

När ska skattedeklaration och moms, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter  in till Skatteverket (skattekontot)

Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter
på Skatteverkets konto (alla företag)
Skattedeklaration samt moms
på skattekontot (oms < 40Mkr)
Skattedeklaration samt moms på
skattekontot (oms < 40 Mkr)
Gäller
vid
kvartals-
redovis-
ning av
moms
Gäller
vid
månads-
redovis-
ning av
moms
Skattedeklaration samt
moms (oms > 40 Mkr)
Andra datum
Januari 17 17 26 20/25 31
Februari 13 13 13 27 20/27 13
Mars 12 12 26 20/26 12
April 12 12 26 20/26
Maj 14 14 14 28 21/25 2 3
Juni 12 12 26 20/25
Juli 12 12 26 20/25
Augusti 17 13/17* 17 27 20/27
September 12 12 26 20/25
Oktober 12 12 26 22/25
November 12 12 12 26 20/26
December 12 12 27 20/27 3
*13/8 gäller oms > 40Mkr, 17/8 gäller oms < 40 Mkr

Andra datum:

EU-moms: Periodisk sammanställning – papper/elektroniskt
Fyllnadsinbetalning av kvarskatter
Kontrolluppgifter
Inkomstdeklaration