5 Övriga externa rörelsekostnader

Bokföring – I kontoklass 5 sker bokföring av övriga externa rörelsekostnader. I huvudkontogrupperna 50-59 sker bokföring av lokalkostnader, fastighetskostnader,  hyra av anläggningstillgångar, energikostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, reparation och underhåll, transportkostnader, frakter, resekostnader, kostnader för reklam och pr.

Nedan är de olika kontogrupperna – du kan läsa mer om respektive kontogrupp genom att klicka nedan:

50 Lokalkostnader
51 Fastighetskostnader
52 Hyra av anläggningstillgångar
53 Energikostnader
54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
55 Reparation och underhåll
56 Kostnader för transportmedel
57 Frakter och transporter
58 Resekostnader
59 Reklam och PR