69 Övriga externa kostnader

69 Övriga externa kostnader

BAS-konton:

69 Övriga externa kostnader
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910 Licensavgifter och royalties
6920 Kostnader för egna patent
6930 Kostnader för varumärken m.m.
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
6950 Tillsynsavgifter myndigheter
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980 Föreningsavgifter 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
6990 Övriga externa kostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla
6993 Lämnade bidrag och gåvor
6996 Betald utländsk inkomstskatt
6997 Obetald utländsk inkomstskatt
6998 Utländsk moms
6999 Ingående moms, blandad verksamhet