Återbetalning till utländska företagare

Från och med den 1 januari 2010 införs ett nytt ansökningsförfarande för att få moms återbetalt för varor och tjänster inom EU (EG). Däremot har det inte skett några förändringar av ansökningsförfarandet för ansöka om att få moms återbetalt utanför EU (EG).

Från och med den 1 januari 2010  måste man använda Skatteverkets e-tjänst ”Momsåterbetalning inom EU” för att ansöka om återbetalning av moms hos en myndighet i ett annat EG-land.

Ansökan ska göras hos Skatteverket som vidarebefordrar ansökan till det berörda landet.

Nya minimibelopp
Endast möjligt att ansöka om återbetalning av nedanstående belopp:

Ansökningsperiod Minsta belopp
Minst tre kalendermånader men mindre än ett kalenderår 400 euro eller motsvarande i det andra landets valuta
Ett kalenderår eller det som återstår av ett kalenderår, även om det är mindre än tre månader 50 euro eller motsvarande i det andra landets valuta

Källa: SKV – Återbetalning av moms inom EG