Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång är enligt 4 kap. 1 ÅRL är en tillgång som inte är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”.  Med stadigvarande menas en tillgång som brukas eller innehas i verksamheten i mer än ett år. Om en tillgång brukas eller innhas i mindre än ett år så är det fråga om en omsättningstillgång. Om en tillgång istället brukas eller innhas i verksamheten i mer än ett år så är det inte fråga om en omsättningstillgång, utan en anläggningstillgång.

Kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Comments are closed.