Förutbetalda intäkter

En förutbetald inkomst/intäkt för varor och tjänster som har blivit betalada, men som inte har används/förbrukats under den aktuella perioden. Betalningen kan ses som en förskottsbetalning för varorna och tjänsterna. Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte intäkterna inte tas upp under den aktuella perioden, utan måste tas upp under den period då dem kommer att användas/förbrukas.

Inkomster för varor/tjänster som inte har använts/förbrukats under den aktuella perioden måste periodiseras och tas upp som intäkter under den period som dem kommer att användas/förbrukas.

Utgifter från leverade varor/utförda tjänster under den aktuella perioden som inte har hunnit bli betalda oavsett orsak ska periodiseras (tas upp som kostnader) under den aktuella perioden. Under nästkommande period kan då man betalar kan man hantera bokföringen på två sätt – förklaras nedan genom två olika bokföringsexempel.

En förutbetald intäkt/förutbetald intäkter kallas även för en interimsskuld/interimsskulder, vilket är ett samlingsnamn för kontogrupp 29 upplupna kostnader och förutbetalda intäkterLäs mer om interimsskulder.

En annan vanlig benämning är en interimspost/interimsposter, vilket även innefattar interimsfordringar.