1220 Inventarier och verktyg

Bokföring av, bokföra, hur man bokför inventarier och verktyg

Inventarier och verktyg utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Inventarier och verktyg bokförs på bokföringskonto 1220 som är ett huvudkonto för bokföring av Inventarier och verktyg, 1220 Inventarier och verktyg .

Nedan anges underkontona för bokföring Inventarier och verktyg – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1221 Inventarier
1222 Byggnadsinventarier
1223 Markinventarier
1225 Verktyg
1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg

 

Gå tillbaka till kontogrupp 12 Maskiner och inventarier  för att se andra materiella anläggningstillgångar.