1260 Leasade tillgångar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför leasade tillgångar [Ej K2]

Leasade tillgångar utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Leasade tillgångar bokförs på bokföringskonto 1260 som är ett huvudkonto för bokföring av leasade tillgångar, 1260 Leasade tillgångar [Ej K2].

Nedan anges underkontona för bokföring leasade tillgångar – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1269 Ackumulerade avskrivningar på leasingavtal

Gå tillbaka till kontogrupp 12 Maskiner och inventarier  för att se andra materiella anläggningstillgångar.