1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier

Bokföring av, bokföra, hur man bokför pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier

Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier bokförs på bokföringskonto 1280 som är ett huvudkonto för bokföring av pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier, 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier .

Nedan anges underkontona för bokföring pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier
1288 Förskott för maskiner och inventarier

Gå tillbaka till kontogrupp 12 Maskiner och inventarier  för att se andra materiella anläggningstillgångar.