1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför maskiner och andra tekniska anläggningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Maskiner och andra tekniska anläggningar bokförsbokföringskonto 1210 som är ett huvudkonto för bokföring av maskiner och andra tekniska anläggningar, 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Nedan anges underkontona för bokföring Maskiner och andra tekniska anläggningar – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:


1211 Maskiner
1213 Andra tekniska anläggningar
1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

Gå tillbaka till kontogrupp 12 Maskiner och inventarier  för att se andra materiella anläggningstillgångar.